Thiết kế o / r

Xem 1-20 trên 78 kết quả Thiết kế o / r
 • đây là bánh răng thẳng nên không có lực dọc trục nên chọn ổ bi đở một dãy với d=30mm ta có sơ đồ trục Hệ số khả năng làm việc tính theo công thức (8-1) trang 158. Qnh)0,3( Cbang n=645,45 vphut/. h=24000giò(). Q=(KvRmAt)KnKt+ công thức (8-6). Hệ số m=1,5 (bảng 8-2),trang 161. Kt=1 tải trọng chịu va đập nhẹ, bơi trơn bằng phương pháp ngâm dầu (bảng 8-3)trang 162 Kn=1 nhiệt độ làm việc dưới 1000 (bảng 8-4) trang 162. Kv=1 vòng trong của ổ quay (bảng 8-5) trang 162.

  pdf6p kentit 14-08-2010 263 94   Download

 • Xây dựng mô hình Mobile robot Như ở chương II, phương trình mô tả động học của Mobile robot có dạng... Trong đó, các thông số cơ bản của Mobile robot : + khoảng cách 2 bánh chủ động L= 200mm=7,8” + bán kính bánh chủ động r = 30mm = 1,18” Xây dựng trên Matlab Simulink ta có mô hình mobile robot như sau: Hình 4.18. Mô hình Mobile robot trên Simulink Khối gồm 2 đầu vào ωr (bánh phải) và ωl (bánh trái). Các khối Rr, Rl là các giá trị bán kính bánh xe robot....

  pdf9p vteo20 01-10-2010 271 159   Download

 • Lực tác dụng lên trục khuấy bao gồm momen xoắn Mx sinh ra do trở lực của môi trường (momen xoắn tác dụng từ bộ truyền động tới để cân bằng với momen xoắn sinh ra do trở lực của môi trường), lực hướng kính Fr và lực hướng trục Fa . Momen xoắn trung bình M x sinh ra do trở lực của môi trường tác dụng lên các cách của cơ cấu khuấy (khi áp suất trở lực hoặc trở lực riêng trên đơn vị dài q(r) phân bố như ở hình vẽ đối với cơ cấu khuấy...

  pdf7p dangcay_20 09-10-2010 252 110   Download

 • Điều kiện cường độ: Trong đó: xét trên 1m dài dải tính toán. Vế trái: giá trị lực cắt lớn nhất tính được bằng phần mềm SAFE là Q max 11713(daN ) ở dải 4, phương y. Vế phải: k 1 0,8 R k 13,4( daN / cm 2 ) b 100(cm) 1,2 21,8(cm) h 0 24  1,6  2 k 1 R k bh 0 0,8.13,4.100.21,8 23370(daN ) Ta thấy VP VT suy ra điều kiện cường độ được thỏa mãn. 3.3. Tính toán tiết diện theo khả năng chống nứt: Điều kiện...

  pdf6p mk_ngoc62 07-11-2010 159 81   Download

 • Là khối dao động đa hài tạo xung vuông có biên độ xung ở mức logic “1” và độ rộng xung bằng đơn vị thời gian mở cổng(tx). aĐa hài dùng Transistor: tx=0,7.Rb.Cb bĐa hài dùng Khuếch đại thuật toán: tx=R.C.Ln(1+2R1/R2) Chọn R1=0,86R2 --- tx=R.C.1,0006 cĐa hài dùng bộ định thời 555: t1 = 0.693*( VR + R )*C1 t2 = 0.693*R*C1 f = 1.44 / [( VR + 2*R)*C1 ] Khi xét tới tx ta phải xét luôn cả phần sai số đo và hệ số nhân khi đo tốc độ với đơn vị vòng/phút.

  pdf6p zeroduong13 24-11-2010 185 80   Download

 • Siêu cao có tác dụng tâm lý có lợi cho người lái, làm cho người lái tự tin điều khiển xe khi vào trong đường cong Siêu cao có tác dụng về mỹ học và quang học, làm cho mặt đường không bị cảm giác thu hẹp giả tạo khi vào đường cong v2 −μ g .R

  pdf25p artemis08 16-09-2011 203 77   Download

 • Theo cách bố trí của bộ giảm tốc thì trên trục 1 và 2 có lắp bánh răng nghiêng nên có lực dọc trục tác dụng vì vậy ta chọn ổ bi đỡ chặn, trên trục 3 có lắp bánh răng thẳng nên ta chọn ổ bi đỡ, Chọn loại ổ bi đỡ 1 dãy. +) Chọn sơ bộ loại ổ bi đỡ 1 dãy cỡ trung: tra bảng P2.7 Kí hiệu : 305 Đường kính trong d = 25 mm Đ-ờng kính ngoài D = 62 mm Bề rộng của ổ B = 17mm Bán kính lượng r = 2...

  pdf6p vteo20 02-10-2010 156 68   Download

 • Tín hiệu điều khiển rơle được lấy ra từ PortA của 82551. Rơle sẽ tác động khi đếm xong số lượng sản phẩm cài đặt trước. Ở đây chúng em giả định sự tác động của rơle bằng đèn Led hiển thị. Khi led sáng tương ứng với tác động của rơle. Giống như mạch hiển thị, tín hiệu lấy ra điều khiển rơle đuợc đưa qua bộ đệm 74245 và hạn dòng bằng điện trở. Tính điện trở hạn dòng R: Để cho mỗi led sáng thì dòng cung cấp cho nó là 10mA.

  pdf8p kienza51 14-11-2010 139 67   Download

 • Trục 1 không có lực dọc trục nên ta chọn ổ bi đỡ một dãy và lắp tuỳ động. Đường kính vòng trong ổ: d ol = 20(mm) ( theo phần tính trục ). Tải tác dụng lên ổ B: FrB = R 2 + R 2 = 16,77 2 + 99,17 2 = 100,58(N) Bx Bx Tải tác dụng lên ổ D: FrD = 2 R 2 + R Dx = Dx 377,732 + 99,172 = 390,53(N) . FrD FrB nên ta tính toán chọn ổ theo ổ bên phải (Ổ tại D ). Tải trọng quy ước: Ứng với T1 = T : Q...

  pdf11p vdau14 26-10-2010 95 53   Download

 • Độ nhạy nhiệt Trong trường hợp tổng quát, giá trị của một điện trở phụ thuộc vào nhiệt độ: R(T) = R0F(T-T0) (5-6) R0 là điện trở ở nhiệt độ T0 và F là hàm đặc trưng cho vật liệu, F=1 khi T=T0. Trường hợp kim loại : R(T) = R0(1+AT+BT 2 + CT3) (5-7) Trong đó T đo bằng độ oC và T0 =0 oC Trường hợp nhiệt điện trở (hỗn hợp của các oxit bán dẫn) Các hệ số được xác định chính xác bằng cách đo những nhiệt độ đã biết trước. Khi đã biết giá trị...

  pdf7p dangcay_20 09-10-2010 108 43   Download

 • Sơ đồ thay thế cho động cơ không đồng bộ ( hình 8.6) R1 X1 R2’/ X’2 s I1 I0 U1 Xt h Hình 8.6 8.7. MÔ MEN QUAY CỦA ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA Mômen điện từ Mđt đóng vai trò mômen quay: M = Mđt = Pđt/ω1= Pđt.p/ω ω1: tần số góc của từ trường quay ; ω: tần số góc dòng điện stato; p là số đôi cực từ Công suất điện từ: Pđt= 3I’22 R’2/s Dựa vào sơ đồ thay thế ở mục 8.6n=f(M) Quan hệ n=f(M), gọi là đường đặc tính cơ của...

  pdf9p chicominhem21 12-09-2010 137 40   Download

 • Dầm giảm đơn : a = 0.07 0.09. Chọn = 0.09 bc = 1.65 m =165cm. Ru :cường độ chịu nén khi uốn của Bêtông, M500 : Ru = 255 ( kG/cm2 ) . M : moment lớn nhất do tĩnh tải và hoạt tải tính toán 432.942 Tm. h’o = 109.416 cm.  Tính diện tích cốt R , thép dự ứng lực : Fd bc h0 u Rd 2 Rd2: cường độ tính toán của cáp khi sử dụng. Rd2: = 11160 (kG/cm2). Fd 0.09 165 109.416 255 37.126cm 2 11160cm2 Với...

  pdf9p mk_ngoc62 02-11-2010 89 29   Download

 • Gi¸o tr×nh ThiÕt kÕ cÇu thÐp Biªn so¹n: NguyÔn V¨n Mü • §o¹n A’-B lμ ®−êng cong râ rÖt. ThÐp kh«ng cßn lμm viÖc ®μn håi n÷a, m«®un ®μn håi E gi¶m dÇn ®Õn b»ng 0 t¹i ®iÓm B. Giai ®o¹n nμy lμ giai ®o¹n ®μn håi dÎo. • §o¹n B-C: hÇu nh− song song trôc hoμnh Oε cã nghÜa biÕn d¹ng tù ®éng t¨ng mμ øng suÊt kh«ng t¨ng. NÕu kÐo ®Õn C mμ dì t¶i, ®−êng quan hÖ trë vÒ O’, trôc O’C//OA, vËt liÖu kh«ng kh«i phôc l¹i tr¹ng th¸i ban ®Çu mμ cßn 1 phÇn biÕn d¹ng. Khi...

  pdf23p miyxaohaisan 24-05-2011 97 31   Download

 • Sử dụng ván khuôn thép có kích thước 2 1m. - Các sườn tăng cường đứng và ngang bố trí đều nhau tạo ra các ô vuông có kích thước 0.5 0.5m . Tính tải trọng tác dụng lê ván khuôn. Ptt = n( q + R) Trong đó : n : Hệ số vượt tải n = 1.3 q: Tải trọng trên bể mặt bêtông gồm người, lực đầm, thiết bị vữa rơi. q= 650 kG/m2 = 0.65 T/m2 : Trọng lượng riêng cuả bêtông , = 2.5 T/m3 R :Bán kính tác dụng cuả đầm dùi...

  pdf7p mk_ngoc62 02-11-2010 88 22   Download

 • Theo bảng 7 - 6 tra được:  = 0,50 và bảng 7-7 được:  = 0,70;  = 0,60. Bán kính kè hướng dòng phía thượng lưu là: A = 0,60 x 0,50 x 100 = 30m 4. Vẽ hình kè phía thượng lưu có thể vẽ cung tròn góc 90 o với bán kính chủ yếu (xem hình 7-15a), hoặc dùng 1.5R quay một góc 30 o  45o, sau đó dùng R quay 60 o  45o, phần đầu kè dùng bán kính là: (1/3 1/2)R

  pdf8p artemis08 19-09-2011 39 18   Download

 • Tính lực hướng tâm tác dụng vào hai ổ R3 = R x 3 2  R y23 = 81,60 2  1331,46 2 R3’= Ta có Fr3= R3=1333,96(N) Fr3'= R3’=2823,88(N) -, Lực dọc trục : Fat= Fa4 =493,29 (N) -,Chọn loại ổ... vậy ta chọn ổ đũa côn nhẹ có kí hiệu là 7208 với các số liệu sau (tra bảng P2.11) d=40 mm; D=80mm; T=19,75mm; C=42,4 kN ; C0=32,7KN; =14,330 -,Sơ đồ bố trí như hình vẽ: hệ số e=1,5.tg=1,5.tg(14,330)=0,38 -,Lực dọc trục do lực hướng tâm gây ra: theo (11.7) lực dọc trục do lực hướng tâm tác dụng...

  pdf10p vteo20 02-10-2010 61 15   Download

 • Ch-ơng 8 Các Quan sát Trình diễn ( Presentation Views) Các quan sát trình diễn là các quan sát thiết kế mà ta tạo ra từ lắp ráp. Ch-ơng này sẽ trình bày tổng quan về các công cụ và trình tự làm việc dùng để tạo các quan sát khi lắp ráp và khi tháo các lắp ráp. Có thể tham khảo thêm trên online Help và Tutorial. 8.1. Giíi thiÖu chung: Trªn c¬ së c¸c t− liÖu tr×nh diÔn, ta cã thÓ t¹o ra c¸c quan s¸t th¸o l¾p vµ ®Þnh vÞ c¸c thµnh phÇn l¾p r¸p. Ta...

  pdf9p northernlight 26-07-2011 264 182   Download

 • Bài tập này hướng dẫn bạn vẽ phần trung tâm của Máy Ảnh. Quan sát kết quả sau khi hoàn thành như hình: Khởi động chương trình: Từ thanh Taskbar, chọn Start All Progams CorelDRAW Graphics Suite 12 CorelDRAW 12. Cửa sổ Welcome to CorelDRAW(R) 12 xuất hiện với các tùy chọn. Nhấp chọn New, mở cửa sổ thiết kế mới. Trên thanh thuộc tính, nhấp mũi tên xuống trong ô Page Type/Size, chọn trang giấy dạng Custom. Nhấp chọn Portrait (khổ giấy đứng), đơn vị trong ô Drawing Units: Centimeters....

  pdf18p vongsuiphat 31-12-2009 366 168   Download

 • Khoá điện khi làm việc nó nhận năng lượng điện từ ắc quy (cọc 30) để cung cấp điện cho đèn kích thước (nấc1) và đèn pha cốt (nấc2). L7, L8: Đèn pha cốt bên trái và phải khi làm việc để chiếu sáng phần mặt đường phía trước đầu xe. C1: Đèn báo khoá điện khi làm việc. C2: Đèn báo nấc pha (56a) khi làm việc.

  pdf5p kienza51 12-11-2010 298 146   Download

 • Khi đang kéo xiên đối tượng, nếu bạn gõ phím "bự con" có dấu cộng (+) ở r ìa phải bàn phím (thuộc bộ phím số), Corel DRAW sẽ tự động sao chép đối tượng được chọn để tạo ra đối tượng mới. - Trỏ vào dấu chọn quay ở giữa cạnh tr ên khung bao. Dấu trỏ biến thành mũi tên kép nằm ngang - Kéo dấu chọn qua phải.

  pdf4p nguyentuanvivina 08-09-2011 126 53   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản