Thiết kế thủy văn cầu đường

Xem 1-20 trên 159 kết quả Thiết kế thủy văn cầu đường
 • Tuy nhiên tuỳ thuộc vào giai đoạn thiết kế cần có yêu cầu về mức độ chi tiết của số liệu và các thông tin cần thu thập. - Bình đồ địa hình khu vực công trình. Đặc điểm địa hình dùng để xác định vị trí đặt công trình và các điều kiện kiểm soát thiết kế thủy lực bao gồm: cao độ, phạm vi lòng suối, kênh, mương tại vị trí và lân cận vị trí dự định đặt cống.

  pdf5p artemis08 19-09-2011 169 61   Download

 • Chương này đề cập tới các công trình thoát nước thường được sử dụng trên tuyến đường, trừ các cầu lớn và cầu trung. Đ8.1. Tính toán thủy văn, thủy lực cầu nhỏ và cống 8.1.1. Tài liệu cơ bản và thông số đầu vào Để phục vụ tính toán thủy văn, thủy lực cầu nhỏ, cống, các tài liệu cơ bản, các thông số đầu vào cần phải tiến hành thu thập được chỉ ra dưới đây.

  pdf5p artemis08 19-09-2011 375 122   Download

 • CHƯƠNG IV – PHÂN TÍCH THUỶ LỰC CÔNG TRÌNH CẦU THÔNG THƯỜNG Đ 4.1. Yêu cầu cơ bản khi định các phương án khẩu độ câu Công trình cầu qua sông phải được thiết kế thoả mãn các yêu cầu về kinh tế, kỹ thuật, địa hình, địa chất, thuỷ văn, môi trường v.v.... Để định được phương án khẩu độ cầu hợp lý cần xem xét rất nhiều vấn đề. Dưới đây chỉ tóm tắt một số điểm chính cần lưu ý.

  pdf5p artemis08 19-09-2011 178 78   Download

 • CHƯƠNG II - TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 2.1. Những qui định chung Lưu lượng lớn nhất của dòng chảy lũ, lưu lượng dòng bùn đá, các loại mực nước thiết kế, các đặc trưng dòng chảy là kết quả của quá trình dòng chảy hình thành trên bản thân của lưu vực được gọi là điều kiện thiên nhiên thông thường. Các đặc trưng thuỷ văn do ảnh hưởng của thuỷ triều, hồ đập,... không đề cập trong chương này. ...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 163 47   Download

 • Khẩu độ công trình thoát nước cần phải tính đến khả năng sẽ đô thị hoá hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng một phần diện tích lưu vực. Khi đó chỉ tiêu thoát nước sẽ tăng lên đáng kể. - Thông thường công trình mới xây dựng phải có khả năng thoát nước tốt hơn các công trình hiện hữu trên tuyến kênh, mương. c.

  pdf5p artemis08 19-09-2011 124 43   Download

 • Ở Việt Nam, tần suất lũ tính toán đối với công trình cầu đường được quy định trong các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế (22 TCN 18 – 79, TCVN 4054–1998, TCVN 5729 – 1997, 22 TCN 272 – 01, 22 TCN 273 – 01, Quy phạm thiết kế kỹ thuật đường sắt…). Việc xác định tần suất lũ tính toán tuỳ thuộc vào quy trình, tiêu chuẩn áp dụng. Tần suất lũ thiết kế đối với đường ôtô trong các quy trình, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành quy định trong bảng 1-3 ...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 161 41   Download

 • Kích thước nhỏ nhất của cống thoát nước là một trong những tiêu chí bắt buộc khi thiết kế. Kích thước nhỏ nhất được quy định để đảm bảo công tác duy tu, bảo dưỡng và vận hành. Thông thường kích thước nhỏ nhất phụ thuộc vào chiều dài cống, lưu lượng và tính chất dòng chảy. Đối với cống thoát nước ngầm, các cống có kích thước nhỏ thường là cống tròn. Dưới đây là đường kính nhỏ nhất của cống khi đặt ngầm.

  pdf5p artemis08 19-09-2011 118 41   Download

 • - Xác định lưu lượng thiết kế tần suất P% theo công thức: QP = Qtb.KP - Thực hiện bước 8 giống như ở mục b. Hiện nay có một số chương trình lập sẵn để tính và vẽ đường tần suất: Chương trình TSTV2002 của tác giả Đặng Duy Hiển - Cục Thuỷ lợi, Bộ NN và PTNT; Chương trình tính tần suất (PIII) của tác giả Lê Hồng Lam - Viện qui hoạch Thuỷ lợi, Bộ NN và PTNT; Chương trình phân tích tần suất FA của tác giả Nghiêm Tiến Lam, Ngô Lê An - Trường...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 150 38   Download

 • CHƯƠNG V - TÍNH TOÁN THUỶ LỰC CÔNG TRÌNH CẦU TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT Đ 5.1. Tính khẩu độ nhiều cầu trên 1 sông Khi tuyến đường qua đoạn sông có bãi rộng mà trên bãi có rất nhiều dòng nhánh, phải căn cứ vào điều kiện cụ thể của đoạn sông đó để chọn phương án thiết kế nhiều cầu trên 1 sông hoặc 1 cầu trên 1 sông.

  pdf5p artemis08 19-09-2011 121 32   Download

 • Điều tra mực nước lũ nền đường Công tác điều tra, tính toán mực nước lũ, lưu tốc, lưu lượng, xói bồi v.v... ở nền đường ven sông tuỳ thuộc vào yêu cầu nhiệm vụ thiết kế. Nhìn chung, công tác điều tra được thực hiện giống như đối với khảo sát công trình cầu và cần có các tài liệu về mực nước thiết kế theo tần suất quy định, lưu tốc, lưu hướng v.v...

  pdf8p artemis08 19-09-2011 91 31   Download

 • 3. Sử dụng Mô hình HEC-RAS trong phân tích thuỷ lực cầu vượt sông a. Yêu cầu số liệu Các tài liệu chủ yếu phục vụ phân tích thuỷ lực cầu vượt sông trên Mô hình HEC-RAS bao gồm:  Tài liệu địa hình, địa mạo Ngoài tài liệu địa hình thông thường cần có như bản đồ tỷ lệ các loại (1/250 000; 1/100 000; 1/50 000 v.v...), bình đồ khu vực cầu, mặt cắt tim cầu, cần phải đưa vào Mô hình một số mặt cắt ướt trên đoạn sông ...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 72 29   Download

 • CHƯƠNG III - TÍNH TOÁN THUỶ VĂN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT Đ 3.1. Tính toán dòng chảy khi vị trí cầu bị ảnh hưởng nước dềnh sông lớn 3.1.1. Đặt vấn đề Khi tuyến đường chạy dọc theo sông, thường thường cầu cống đều bị ảnh hưởng nước tràn ngược do nước sông lớn (L) dâng lên và chảy ngược vào sông nhánh (N). Sông N là một nhánh của sông L ở tả ngạn sông L, đỉnh lũ của sông L thường rất cao ...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 75 24   Download

 • Tính lưu lượng thiết kế sông máng Hệ thống nông giang, gồm sông máng chính, kênh mương. Khi tuyến đường cắt qua đó cần phải bố trí cầu cống hoặc xê dịch mương máng, thì tài liệu thiết kế sẽ thu thập ngay ở cơ quan thuỷ lợi địa phương như: Q, H, V, diện tích, thời gian tưới, yêu cầu về khẩu độ và trị số tổn thất cột nước cho phép, kích thước mương máng và cao độ lòng mương máng...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 79 21   Download

 • Xác định cao độ đỉnh kè hướng dòng và kè chữ T Cao độ đỉnh kè hướng dòng xác định theo cấp tuyến đường. Quy phạm hiện nay quy định là cao độ đỉnh kè phải ở trên cao độ mực nước theo tần suất thiết kế của nền đường + trị số ứ dềnh trước cầu + chiều cao sóng vỗ + 0,25m. Độ dốc ở đầu kè và cuối kè tính theo độ dốc thiên nhiên của mực nước thiết kế i).

  pdf8p artemis08 19-09-2011 58 21   Download

 •  Công thức cường độ giới hạn (Đại học Xây dựng Hà Nội). Đối với các lưu vực nhỏ F  30 km2, thời gian tập trung nước nhanh, lưu lượng tính toán xác định theo lượng mưa ngày sẽ kém chính xác. Có thể xác định lưu lượng thiết kế dựa vào cường độ mưa ứng với thời gian tập trung nước.

  pdf5p artemis08 19-09-2011 90 19   Download

 • Toạ độ đường cong xác định rồi có thể vẽ đường hướng dòng. Cũng cần chú ý là khi bố trí công trình điều tiết thuận với xu thế dòng sông thiên nhiên mà không đụng chạm đến lòng sông, thì ảnh hưởng tới sự biến hoá của dòng sông tương đối ít, khi đó có thể không cần tính đường hướng dòng. Theo kinh nghiệm đường hướng dòng thiết kế theo đường cong trơn thì không những giản đơn mà còn phù hợp với thực tế khách quan....

  pdf8p artemis08 19-09-2011 63 19   Download

 • 4. Kiểm tra đường mặt nước trong mô hình (tức là kiểm tra sự tương tự về độ nhám): Khi mở nước vào mô hình, tiến hành đo đường mặt nước tương ứng với ba cấp lưu lượng trên và so sánh với tài liệu thủy văn thực đo thì thấy đường mặt nước trong mô hình thấp hơn so với đường mặt nước thực tế. Đã tiến hành tăng độ nhám trên mô hình (chủ yếu phần bãi sông) và kiểm tra lại. Nói chung mực nước trong mô hình có nâng cao hơn nhưng cục bộ vẫn có...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 44 17   Download

 • Lưu tốc khống chế mặt cắt là căn cứ để kiểm tra xem lòng sông có bị xói hay không. Đã biết kích thước bình quân hạt thổ nhưỡng lòng sông thì có thể tính được lưu tốc bình quân cho phép làm căn cứ để thiết kế. Khi thiết kế mặt cắt, nếu lòng sông là cát sỏi, thì lưu tốc khống chế có thể tính theo công thức sau: Vbq  12 d bq (m/s)

  pdf8p artemis08 19-09-2011 50 16   Download

 • Cho tới nay ở nước ta công thức tính mực nước úng nội đồng lớn nhất ứng với các tần suất để phục vụ thiết kế tuyến đường vẫn chưa chính thức đưa vào qui trình hay hướng dẫn kỹ thuật. Để khắc phục vấn đề này có thể tham khảo công thức kinh nghiệm do KS. Ngô Huy Đối (TEDI) thành lập để tính mực nước úng nội đồng.

  pdf5p artemis08 19-09-2011 47 13   Download

 • - Sau khi thu phóng đường quá trình mô hình lũ điển hình thành đường quá trình lũ thiết kế các đặc trưng hình dạng đường quá trình trên không được biến đổi quá lớn. Để chuyển đường quá trình lũ điển hình thành đường quá trình lũ thiết kế có thể dùng một trong các phương pháp sau:  Khi đường quá trình đều đặn có một đỉnh. Sử dụng hệ số thu phóng lưu lượng (kQ) và hệ số thu phóng thời gian ...

  pdf5p artemis08 19-09-2011 72 13   Download

Đồng bộ tài khoản