Thiết kế use case

Xem 1-20 trên 68 kết quả Thiết kế use case
 • Tham khảo tài liệu 'phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng dùng uml - module 11: thiết kế use-case', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf38p lqvang02 19-02-2013 99 39   Download

 • Xác định các đối tượng tham gia vào luồng use case sử dụng các thành phần thiết kế. Mô hình hóa thông điệp giữa các đối tượng vào biểu đồ tương tác. Tinh chỉnh biểu đồ lớp

  ppt12p hamchoibk 28-10-2013 96 16   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu phương pháp luận; thiết kế kiến trúc; thiết kế lớp; thiết kế use case; thiết kế cơ sở dữ liệu;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng OOAD năm 2014: Bài 4 - Thiết kế". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf40p codon_09 28-03-2016 12 1   Download

 • Bài giảng OOAD năm 2013: Bài 4 - Thiết kế giới thiệu tới các bạn những nội dung về thiết kế kiến trúc; thiết kế lớp; thiết kế use case; thiết kế cơ sở dữ liệu; thiết kế giao diện trong OOAD năm 2013. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf39p cocacola_09 24-11-2015 9 2   Download

 • Tìm hiểu các khái niệm cơ bản về xác định yêu cầu người dùng và tác dụng của chúng lên Phân tích và Thiết kế. Tìm hiểu cách ghi nhận và diễn dịch các yêu cầu của nguời dùng, là những thông tin được dùng để bắt đầu việc phân tích và thiết kế

  ppt38p nhq_khtn 07-11-2013 387 315   Download

 • Biểu đồ use case: Được dùng cho phân tích, thiết kế (nghiệp (b i ) hệ thố ũ hệ thố vụ business), thống cũ, thống mới) Mỗi use case sẽ thể hiện một tình huống sử dụng hệ thống khác nhau của người dùng. Tập hợp các use case và các tác nhân (actor) cùng với quan hệ kết hợp (association) giữa chúng sẽ cho ta 1 biểu đồ use case dùng để mô tả yêu cầu hệ thống (mô hình nghiệp vụ trình bày sau)...

  pdf97p vinhtk7ce 01-03-2011 756 188   Download

 • Chúng tôi trình bày một phương pháp sử dụng Unified Modeling Language (UML) để phân tích thiết kế hệ thống (PTTKHT) quản lý tuyển sinh tại Đại học Đà Nẵng. Quá trình PTTKHT gồm các bước từ khâu khảo sát thực tế, xây dựng mô hình dòng dữ liệu, xác định các tác nhân, các đối tượng, các lớp để xây dựng các biểu đồ như biểu đồ trình tự, biểu đồ lớp, biểu đồ đối tượng, biểu đồ các trường hợp sử dụng. ...

  pdf100p ddanhthong 13-05-2010 242 103   Download

 • Điểm khác biệt với biểu đồ trạng thái. Biểu đồ hoạt động tập trung vào các công việc được thực hiện cho: Một phương thức của đối tượng, Một Use case... Biểu đồ trạng thái tập trung vào các trạng thái của đối tượng.

  ppt45p congtroirongmo 12-03-2011 282 80   Download

 • Trong pha thu thập yêu cầu và phân tích hệ thống thường phải xây dựng các biểu đồ cho  Mô hình nghiệp vụ  Mô hình trường hợp sử dụng  Mô hình giao diện người sử dụng  Mô hình trường hợp sử dụng (Use case model) mô tả hệ thống được sử dụng như thế nào

  ppt31p nang_xanh91 30-05-2011 197 79   Download

 • Phần mềm thiết kế và chấm điểm tự động biểu mẫu thi trắc nghiệm Hình 3-1: Mô hình Use-Case 3.3.3 Đặc tả Use-case: 3.3.3.1 THIETKEBIEUMAU: • Tóm tắt: Use case này mô tả cách thức người dùng thiết kế một biểu mẫu thi trắc nghiệm. • Luồng sự kiện: o Luồng sự kiện chính: Use case này bắt đầu khi người dùng tạo một biểu mẫu mới hay sữa lại một biểu mẫu sẵn có. 1. Người dùng chọn tính năng soạn thảo biểu mẫu mới hay mở một biễu mẫu cũ để sữa lại.

  pdf13p caott3 20-05-2011 397 76   Download

 • Tài liệu phân tích và thiết kế dự án xây dựng phần mềm quản lý cửa hàng sách trình bày về mô hình hóa nhu cầu với biểu đồ use case, cơ sở dữ liệu, biểu đồ lớp, mô hình hóa quy trình nghiệp vụ bằng biểu đồ hoạt động và biểu đồ trình tự thể hiện thứ tự thông điệp theo thời gian.

  pdf34p caubebk 21-10-2014 249 92   Download

 • Người sử dụng hệ thống thường đánh giá hệ thống thông qua giao diện hơn là chức năng của nó. Giao diện người dùng cần phải được thiết kế sao cho phù hợp với kỹ năng, kinh nghiệm và sự trông đợi của người sử dụng nó. Tác nhân con người trong thiết kế giao diện Khả năng nhớ tức thời của con người bị hạn chế Người sử dụng có thể gây ra lỗi Người sử dụng là khác nhau Người sử dụng thích các cách tương tác khác nhau với hệ thống....

  ppt12p thedaigiapro 22-11-2012 93 46   Download

 • Tiểu luận: Phân tích thiết kế hệ thống bán hàng qua mạng trình bày về định nghĩa bài toán; xác định các use case, các gói UC và xây dựng biểu đồ UC chi tiết; đặc tả các use case; xác định các lớp thực thể và các lớp biên; biểu đồ hoạt động của các use case; mô hình hóa tương tác trong các use case: biểu đồ tuần tự và biểu đồ giao tiếp.

   

  doc30p hadimcodon 17-06-2015 187 71   Download

 • Hiện thực hóa UC có nghĩa là mô tả làm thế nào để 1 use case được thực hóa trong mô hình thiết kế theo nghĩa là các đối tượng cộng khác nhau.

  ppt62p khachvenduong 18-04-2011 175 40   Download

 • Inception Lecture 2 Hoa Sen University 1 .Agenda       Recap Inception overview Evolutionary Requirements Use cases Other requirements Assignment 1 instruction Hoa Sen University 2 .What we learned last week  Difference

  ppt48p kien2507 17-11-2010 110 34   Download

 • Phân tích thiết kế hệ thống Giảng viên: Lê Đắc Nhường Chương 16 G Mô hình hóa User Case 16.1- Giới thiệu Use Case Trong giai đoạn phân tích, người sử dụng cộng tác cùng nhóm phát...

  pdf0p soicon824 19-04-2011 112 35   Download

 • Quy trình thiết kế kiến trúc là quy trình thiết kế nhằm xác định các hệ thống con cấu tạo lên hệ thống đề xuất và framework giúp điều khiển các hệ thống con và giao tiếp giữa chúng. Kết quả của quy trình thiết kế này là bản đặc tả về kiến trúc phần mềm. Thiết kế kiến trúc là pha sớm nhất trong quy trình thiết kế hệ thống. Các đặc điểm của kiến trúc hệ thống: Hiệu năng Bảo mật An toàn. Sẵn dùng. Có khả năng bảo trì....

  ppt26p thedaigiapro 22-11-2012 125 36   Download

 • Unified Modeling Language (UML) là ngôn ngữ giúp - đặc tả - trực quan hóa - xây dựng - làm sưu liệu các artifact của một hệ thống phần mềm Ví dụ : Use-Case Hệ thống Đăng Ký học phần ở một Trường ĐH

  pdf100p itvovantien 13-06-2012 70 27   Download

 • Dựa vào các use case và các lớp biên là giao diện với người dùng ánh xạ thành các screen để thiết kế. Dựa vào các dữ liệu vào, ra được xác định trong giai đoạn đặc tả use case.Chuẩn hóa cấu trúc, cách thức tổ chức, hình thức biểu diễn của các thành phần trên màn hình.

  ppt17p hamchoibk 28-10-2013 67 9   Download

 • Tài liệu môn học: Phân tích và thiết kế HTTT theo UML - Phần 1 gồm 4 chương với nội dung: Tổng quan về phân tích thiết kế hệ thống, Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất, Khái quát về UML, Mô hình hóa USE CASE. Qua những phân tích và giảng giải sẽ giúp nâng cao khả năng làm việc và học tập trong lĩnh vực thiết kế hệ thống. Đón đọc phần 2 để tìm hiểu sâu hơn về kỹ thuật lập trình.

  pdf64p saga07 04-04-2014 43 12   Download

Đồng bộ tài khoản