» 

Thỏa Thuận Hợp đồng

 • Soạn thảo và thoả thuận hợp đồng ngoại thương

  Tham khảo luận văn - đề án 'soạn thảo và thoả thuận hợp đồng ngoại thương', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 14p dinhthao00 14-06-2011 141 56

 • Đề tài “Soạn thảo và thoả thuận hợp đồng ngoại thương. Những phát sinh và cách giải quyết”

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “soạn thảo và thoả thuận hợp đồng ngoại thương. những phát sinh và cách giải quyết”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 14p dinhthao00 14-06-2011 325 121

 • Tiểu luận: Soạn thảo và thỏa thuận hợp đồng ngoại thương_Những phát sinh và cách giải quyết

  Trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày nay, muốn phát triển mỗi quốc gia phải tích cực tham gia mở rộng quan hệ hợp tác Kinh tế – Thương mại. Thực tế đã chứng minh “ Ngoại thương” là con đường tốt nhất để đưa đất nước hoà nhập với xu thế phát triển chung của thế giới. Hoạt động ngoại thương đã có vai trò quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia. Thế kỷ XXI,...

  pdf 14p kemoc4 06-06-2011 247 83

 • BỘ NGUYÊN TẮC UNIDROIT VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 2004

  LỜI MỞ ĐẦU (Mục đích của Bộ Nguyên tắc UNIDROIT) Bộ Nguyên tắc sau đây đưa ra những quy phạm chung nhằm điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế. Bộ Nguyên tắc này được áp dụng khi các bên thoả thuận hợp đồng của họ sẽ được điều chỉnh bởi Bộ Nguyên tắc này*. Bộ Nguyên tắc này có thể được áp dụng khi các bên thoả thuận rằng hợp đồng của họ sẽ được điều...

  doc 16p kupong 26-05-2011 408 185

 • Bài 3: Hợp đồng quyền chọn

  Hợp đồng quyền chọn là hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên, theo đó một bên cho bên kia được quyền mua hoặc bán một số lượng xác định các đơn vị tài sản cơ sở, tại hay trước một thời điểm xác định trong tương lai, với một mức giá xác định ngay tại thời điểm thoả thuận hợp đồng. Thời điểm xác định trong tương lai gọi là ngày đáo hạn; thời gian từ khi ký hợp đồng...

  ppt 72p thu99999 22-09-2011 388 141

 • Bài 25: Hợp đồng quyền chọn

  Trong hợp đồng quyền chọn, người mua quyền có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) mua (hay bán): Một số lượng xác định các đơn vị tài sản cơ sở (có thể là hàng hóa, cổ phiếu, chỉ số cổ phiếu, trái phiếu, ngoại tệ, hợp đồng tương lai)  Tại hay trước một thời điểm xác định trong tương lai  Ở mức giá xác định ngay tại thời điểm thỏa thuận hợp đồng.

  pdf 13p gianghce 13-11-2012 134 37

 • ĐẠT ĐẾN THỎA THUẬN VÀ KÝ HỢP ĐỒNG

  Hình thức gút lại bán hàng - Gút bán hàng ngay; - Gút hứa hẹn mua hàng ; - Gút để đưa ra sự lưa chọn khác; - Gút mua hàng theo thời hạn; - Gút ngầm. Khởi thảo hợp đồng - Trước khi hai bên khởi thảo hợp đồng cho toàn bộ quá trình thương lượng, nên tiến hành kiểm tra lại nội dung đàm phán một lượt để cuối cùng xác nhận đôi bên ở phương diện nào...

  pdf 4p cloudy123123 23-05-2013 51 16

 • Tài liệu : hợp đồng quyền chọn

  Hợp đồng quyền chọn là hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên, theo đó một bên cho bên kia được quyền mua hoặc bán một số lượng xác định các đơn vị tài sản cơ sở, tại hay trước một thời điểm xác định trong tương lai, với một mức giá xác định ngay tại thời điểm thoả thuận hợp đồng. Thời điểm xác định trong tương lai gọi là ngày đáo hạn; thời gian từ khi ký hợp đồng...

  ppt 72p page_12 15-08-2013 10 2

 • Mẫu hợp đồng xây dựng

  Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG Bên A :Chủ đầu tư…………………………………………………………………..Sinh năm………………….Thường trú số nhà………………Đường………………….Phường………………………Huyện…………………………Tỉnh……………………….. Bên B: Bên thi...

  doc 2p 187076602 26-03-2013 360 110

 • Luận văn: TÌM HIỂU, NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÌNH HUỐNG TRONG THỎA THUẬN HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ

  Trong hoạt động của xã hội loài người, thông tin là một vấn đề không thể thiếu trong cuộc sống. Ngày nay thông tin càng trở thành một tài nguyên vô giá. Xã hội phát triển ngày càng cao nhu cầu trao đổi thông tin giữa các thành phần trong xã hội ngày càng lớn. Mạng máy tính ra đời mang lại cho con người nhiều lời ích trong việc trao đổi thông tin và xử lý thông tin một cách chính xác và...

  pdf 90p chieuwindows23 01-06-2013 19 11

 • Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất

  Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất chuyển giao đất và quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng, còn bên nhận chuyển nhượng trả tiền cho bên chuyển nhượng theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai.

  doc 7p tuankl050283 09-08-2010 5716 983

 • Hợp đồng thuê máy móc thiết bị

  Biểu mẫu Hợp đồng thuê máy móc thiết bị. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

  doc 4p pretty2 02-07-2010 4329 794

 • THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

  Căn cứ Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 23/6/1994; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02/4/2002 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2003; Căn cứ Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về Thỏa ước lao động tập thể”; Nghị định 93/2002/NĐ-CP...

  doc 25p quocminh 02-03-2009 4809 788

 • 270 mẫu hợp đồng kinh tế thương mại mới nhất dùng trong doanh nghiệp

  Trong xã hội loài người để thỏa mãn các nhu cầu và lợi ích của mình thì các cá nhân, tổ chức phải xác lập các mối quan hệ với nhau, các mối quan hệ được thể hiện thông qua sự trao đổi, thỏa thuận làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ của các bên – trong phạm vi các mối quan hệ về dân sự

  doc 638p vuducbinhbtb 05-07-2012 1369 722

 • BIỂU MẪU" HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ"

  Mẫu hợp đồng dùng thỏa thuận trong việc mua bán hàng hóa

  doc 48p lananh 15-07-2009 10787 662

 • Hợp đồng kinh tế - Cho thuê xe tự lái

  Biểu mẫu Hợp đồng cho thuê xe tự lái. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản hay bằng miệng có thể có người làm chứng, nếu vi phạm hợp đồng hay không theo cam kết thì 2 bên sẽ cùng nhau ra tòa và bên thua sẽ chịu mọi phí tổn.

  doc 2p pretty2 02-07-2010 3194 592

 • BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ

  Mẫu hợp đồng thỏa thuận việc vận chuyển hàng hóa giữa chủ hàng và chủ phương tiện

  doc 7p lananh 15-07-2009 9952 585

 • Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh

  Tài liệu tham khảo mẫu Biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh

  pdf 2p phuonghoangnho 23-04-2010 3283 575

 • Khái niệm, đặc điểm, nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa

  Mua bán hàng hóa : Là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận ( Điều 3-Luật Thương mại 2005)

  doc 14p nguyenhuong0289qn 11-10-2010 2666 538

 • BÀI GIẢNG "PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH "

  Để được coi là sự thỏa thuận thì hợp đồng phải thể hiện được sự tự do bày tỏ ý chí của cc bn tham gia quan hệ hợp đồng. Nguyên tắc tự do hợp đồng cho phép các cá nhân, tổ chức được tự do quyết định việc giao kết hợp đồng với ai, như thế nào, vào thời điểm nào. Quan hệ hợp đồng này phải diễn ra trong những mối quan hệ x hội nhất định và xuất phát từ lợi ích của...

  pdf 150p 7sac_cauvong 24-06-2010 1025 506

 • + Xem thêm 597 Thỏa Thuận Hợp đồng khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản