» 

Thỏa ước Lao động Tập Thể

 • Căn cứ Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 23/6/1994; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02/4/2002 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2003; Căn cứ Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về Thỏa ước lao động tập thể”; Nghị định 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 196/CP; Căn cứ các thỏa thuận đạt được sau khi bàn bạc, thỏa thuận giữa bên Người sử dụng lao động của Công ty và bên tập thể Người lao động; và Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên trong quan hệ lao động.

  trinh02 15-04-2013 696 227

 • + Xem thêm 1 BST Thỏa ước Lao động Tập Thể khác
 • Đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p den_huyenbi 26-07-2010 133 70

 • Đăng ký thoả ước lao động tập thể cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nằm ngoài khu công nghiệp

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký thoả ước lao động tập thể cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nằm ngoài khu công nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p oo_caito 31-12-2010 118 40

 • Đăng ký thỏa ước lao động tập thể cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước nằm ngoài khu công nghiệp

  Tham khảo tài liệu 'đăng ký thỏa ước lao động tập thể cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước nằm ngoài khu công nghiệp', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p oo_caito 31-12-2010 47 8

 • THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

  Căn cứ Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 23/6/1994; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động ngày 02/4/2002 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2003; Căn cứ Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về Thỏa ước lao động tập thể”; Nghị định 93/2002/NĐ-CP...

  doc 25p quocminh 02-03-2009 4809 788

 • THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ CTY CỔ PHẦN

  Căn cứ Bộ Luật lao động đã được Quốc hội Khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23/6/1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động đã được Quốc hội Khoá X, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02/4/2002 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2003) và các văn bản dưới luật có liên quan; - Căn cứ kết quả thương lượng Thỏa ước lao động tập thể và kết quả hỏi ý...

  doc 18p hkquoc 12-08-2010 418 290

 • Bài 8 Thoả ước lao động tập thể và kỹ năng thương lượng

  Theo quy định của pháp luật lao động, Thoả ước lao động tập thể (gọi tắt là Thoả ước tập thể - TƯTT) là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong quan hệ lao động.

  doc 7p tungnt841 22-04-2011 206 96

 • Báo cáo " Một số vấn đề về thoả ước lao động tập thể "

  Một số vấn đề về thoả ước lao động tập thể Những vụ việc xảy ra trong thời gian gần đây như việc có rất nhiều doanh nghiệp khai thác đá, khoáng sản, xây dựng… đã xảy ra tai nạn lao động và có hơn 90% doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra vi phạm pháp luật môi trường đã chứng minh rõ điều đó.

  pdf 5p bravetocxu 26-04-2013 17 3

 • Thỏa ước lao động

  THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI ABC.Bản thỏa ước này quy định mối quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và tập thể người lao động về quyền ,trách nhiệm ,quyền lợi của mỗi bên trong thời hạn thỏa ước này có hiệu lực.

  pdf 25p trangdai 15-10-2009 473 206

 • Tiểu luận: Thỏa ước lao động tập thể

  Thỏa ước lao động tập thể là một sự tiến bộ xã hội, thừa nhận quyền của mọi người làm công ăn lương, được thông qua người đại diện của mình là công đoàn để xác định một cách tập thể những điều kiện lao động, đặc biệt là những điều kiện có lợi hơn cho người lao động

  pdf 29p cugiai1311 01-11-2012 131 55

 • Thủ tục công nhận đăng ký thỏa ước lao động tập thể

  Tham khảo tài liệu 'thủ tục công nhận đăng ký thỏa ước lao động tập thể', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p meomayhaman 07-06-2011 50 14

 • Đăng ký thỏa ước lao động tập thể (của doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore I, II)

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Bình Dương. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản...

  pdf 4p oo_caito 31-12-2010 65 9

 • Đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Bình Dương

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương và Xã hội tỉnh Bình Dương. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý...

  pdf 4p oo_caito 31-12-2010 44 7

 • Thỏa ước lao động tập thể trong kinh doanh

  Biểu mẫu thỏa ước lao động tập thể

  pdf 12p trangdai 15-10-2009 539 276

 • Chuong 16- Hợp đồng và thỏa ước lao động tập thể

  Người sử dụng lao động - Các cơ quan NN, Tổ chức XH, Cơ quan tổ chức nước ngoài đóng trên lãnh thổ VN phải có tư cách pháp nhân - Cá nhân, tổ chức không có tư cách pháp nhân, phải có đủ điều kiện thuê mướn lao động theo quy định của pháp luật

  ppt 49p dinhtungqx1 13-05-2011 312 109

 • Bài 6 Công đoàn cơ sở với công tác bảo hộ lao động

  Xây dựng và ký Thoả ước lao động tập thể có nội dung BHLĐ Trong 6 nội dung cơ bản của Thoả ước lao động tập thể thì có 2 nội dung về BHLĐ: đó là thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và điều kiện an toàn, vệ sinh lao động.

  doc 9p tungnt841 22-04-2011 159 69

 • Quyết định 1846/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  Quyết định 1846/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thươngbinh và Xã hội về việc thí điểm thực hiện thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể ngành Dệt May Việt Nam

  pdf 8p hoangchau 19-08-2009 105 26

 • Công văn 2890/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  Công văn 2890/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc uỷ quyền đăng ký thoả ước lao động tập thể và nội quy lao động

  pdf 1p hoangchau 19-08-2009 57 15

 • Công văn 1213/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  Công văn 1213/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ký kết thoả ước lao động tập thể

  pdf 1p dangngoclan 19-08-2009 46 12

 • Báo cáo "Nghiên cứu so sánh về mối quan hệ giữa thoả ước lao động tập thể và pháp luật lao động quốc gia ở Việt Nam và một số nước trên thế giới "

  Nghiên cứu so sánh về mối quan hệ giữa thoả ước lao động tập thể và pháp luật lao động quốc gia ở Việt Nam và một số nước trên thế giới Do có sự lừa dối hoặc nhầm lẫn khi giao kết hợp đồng .Xuất phát từ đặc thù của quan hệ lao động so với các quan hệ khác như quan hệ dân sự,

  pdf 9p keomotmau 20-05-2013 17 9

 • Bài giảng Luật Lao động - Đinh Thị Chiến

  Bài giảng Luật Lao động gồm 8 chương, có nội dung trình bày về khái niệm luật lao động Việt Nam, hợp đồng lao động, đối thoại, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, thời giờ làm việc – thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, bảo hiểm xã hội.

  ppt 68p hoa_cuc91 27-06-2014 13 7

 • + Xem thêm 64 Thỏa ước Lao động Tập Thể khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản