Thời hạn xét hoàn thuế

Xem 1-5 trên 5 kết quả Thời hạn xét hoàn thuế
 • Công văn 4639/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời hạn xét hoàn thuế

  doc1p thinhlien 14-08-2009 30 1   Download

 • Công văn 439/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quab về việc HĐ điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu thuế) thuế NK

  doc1p tuuyen 17-08-2009 32 2   Download

 • Thông tư 151/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu) thuế nhập khẩu quy định tại thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính

  doc1p tuuyen 17-08-2009 77 5   Download

 • Chương 2 Thuế xuất nhập khẩu thuộc bài giảng Thuế ứng dụng gồm một số nội dung chính sau: Khái niệm, mục đích thuế xuất nhập khẩu, đối tượng chịu thuế, nộp thuế xuất nhập khẩu, căn cứ và phương pháp tính thuế, kê khai thuế, thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, kê khai thuế xuất khẩu, miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất nhập khẩu.

  ppt49p muadongcotuyet 01-04-2014 44 12   Download

 • Thông tư số 151/1999/TT-BTC về điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu) thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi điều kiện về thời hạn xét hoàn (hoặc không thu) thuế nhập khẩu quy định tại thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính

  pdf1p lawxnk6 11-11-2009 42 5   Download

Đồng bộ tài khoản