Thông báo khởi công

Xem 1-20 trên 1365 kết quả Thông báo khởi công
 • MẪU THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (Kèm theo hướng dẫn số 01/HD-SXD ngày 06/6/2012 của Sở Xây dựng Bắc Ninh)

  pdf1p tuanloc_do 06-12-2012 2011 84   Download

 • Công thức cho buổi họp báo thành công Họp báo là một hình thức để kết nối doanh nghiệp với giới truyền thông và cộng đồng. Để có một buổi họp báo ấn tượng đòi hỏi phải tiến hành một khối lượng công việc không nhỏ.

  pdf3p ebookonline 03-08-2010 344 120   Download

 • Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng công bố tại văn bản này bao gồm các hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công và một số phương tiện để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng

  doc56p catbui 02-06-2009 622 101   Download

 • "Mẫu thông báo phát hành trái phiếu ra công chúng" trình bày các thông chính về tổ chức phát hành; trái phiếu chào bán; khối lượng vốn cần huy động; mục đích huy động vốn giá bán ra công chúng; số lượng đăng ký mua tối thiểu; thời hạn nhận đăng ký mua... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung hơn.

  doc1p lananh 16-07-2009 476 61   Download

 • Chương trình môn học "Bảo trì hệ thống điện trong công nghiệp" gồm có những nội dung chính sau: Giới thiệu một số lưới mạng điện quốc gia, giới thiệu cấu trúc vận hành của một hệ thống điện tự động, giới thiệu mạch điện công nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế (tiểu chuẩn IEC), giới thiệu các khí cụ điện được sử dụng trong công nghiệp, động cơ điện, các dạng khởi động và điều khiển động cơ không đồng bộ, một số phương pháp thay đổi tốc đ...

  pdf7p estupendo1 06-08-2016 49 18   Download

 • Thông báo số 187/2006/TB-VPCP về Ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng về các Dự án điện đã khởi công giai đoạn 2002 - 2006 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdt3 02-12-2009 44 2   Download

 • Thông báo số 511/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp khởi động với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về việc giám sát dự án giao thông nông thôn 3 vốn vay WB/DFID do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf2p lawgtvt3 26-11-2009 42 1   Download

 • Thông báo 196/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về các Dự án thuỷ điện đã khởi công năm 2003-2004 do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf3p lawdt4 02-12-2009 39 1   Download

 • Hệ thống báo cháy Yêu cầu kỹ thuật Fire detection and alarm system - Technical requirements Tiêu chuẩn này áp dụng cho các hệ thống báo cháy được trang bị tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ quan, công trình công cộng v.v... Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các công trình được thiết kế theo yêu cầu đặc biệt. 1. Quy định chung 1.1.

  pdf6p caott1 16-05-2011 173 70   Download

 • Họp báo là một hình thức để kết nối doanh nghiệp với giới truyền thông và cộng đồng. Để có một buổi họp báo ấn tượng đòi hỏi phải tiến hành một khối lượng công việc không nhỏ.

  pdf5p gacondilonton 22-04-2010 114 33   Download

 • Tổng quát phần cứng Hệ Thống. Phần cứng Hệ Thống được xây dựng với yêu cầu đơn giản nhưng hiệu quả, phục vụ tốt cho các hoạt động của Hệ Thống. Sơ đồ khối tổng quát của Hệ Thống được mô tả ở hình 1. Trình bày sơ đồ khối Thành phần cốt lõi của Hệ Thống là bộ vi xử lí (P) Z80, các vi mạch nhớ ROM (Read Only Memory), RAM (Random Acces Memory).

  pdf16p chungtinh_viem 22-08-2010 101 24   Download

 • Khái niệm họp báo đã quen thuộc với hầu hết mọi người, xuất hiện liên tục trên truyền hình, mặt báo, nhưng làm thế nào để có được một buổi họp báo đàng hoàng, đạt yêu cầu, thì vẫn còn là khái niệm xa lạ với nhiều người. Họp báo là một hình thức để kết nối doanh nghiệp với giới truyền thông và cộng đồng. Để có một buổi họp báo ấn tượng đòi hỏi phải tiến hành một khối lượng công việc không nhỏ.

  pdf6p bibocumi8 08-10-2012 70 15   Download

 • Phần 7 giới thiệu một số dạng khởi động và điều khiển động cơ không đồng bộ. Những nội dung trình bày trong chương này gồm có: Dòng khởi động, moment mở máy, Khởi động trực tiếp, hạ điện áp đặt vào động cơ, máy biến áp từ ngẫu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p estupendo1 06-08-2016 15 12   Download

 • BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NGUỒN VỐN VÀ KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN CHO DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI (Dự án sử dụng ngân sách cấp tỉnh) Kính gửi: Cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án Căn cứ quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư; Căn cứ các quy định tại Chỉ thị số 1792/CTTTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 09/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn NSNN và Trái phiếu Chính phủ; ...

  pdf3p lucmoiiu 21-11-2012 73 7   Download

 • (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2011/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Cơ quan kiểm tra: Địa chỉ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Điện thoại: THÔNG BÁO LÔ HÀNG KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU AN TOÀN THỰC PHẨM Số:…………… Chủ hàng nhập khẩu: Địa chỉ: Chủ hàng xuất khẩu: Địa chỉ: Danh y Điện thoại: Fax: Điện thoại: Fax: Tên hàng: Ký mã hiệu: Số lượng: Khối lượng: Cơ sở sản xu...

  pdf3p longxanh39 28-06-2011 87 5   Download

 • THÔNG BÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2012 VÀ MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BLTTDS VÀ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/TTLT

  pdf7p oggianoel 09-01-2013 42 5   Download

 • Mẫu số 02/TPKB NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------Số: …../TB-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------……., ngày …. tháng …. năm …. THÔNG BÁO ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Phiên …./200…. ngày … tháng …. năm 200… Theo đề nghị của Bộ Tài chính (Kho bạc Nhà nước), Ngân hàng Nhà nước thông báo chi tiết đấu thầu tín phiếu kho bạc tại Ngân hàng Nhà nước Phiên ... /200... ngày.... tháng.... năm 200...

  pdf1p banhbeonhanthit 30-07-2013 52 4   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN PHÚC, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 138/CP TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 01 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 48-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

  pdf4p chuon-chuon 18-01-2012 39 3   Download

 • HƯỚNG DẪN THÔNG BÁO KHỞI CÔNG KHI XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHẤT LƯỢNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, BÁO CÁO NHANH SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

  pdf7p nhanhoxihxih 06-11-2012 23 3   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN KHÔI - PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI TẠI CUỘC HỌP VỀ QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG TĨNH VÀ TIẾN ĐỘ MỘT SỐ DỰ ÁN ĐIỂM, BÃI ĐỖ XE CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

  pdf4p coolandclean 21-05-2012 34 2   Download

Đồng bộ tài khoản