Thông báo nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thông báo nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất
  • Mẫu thông báo nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất theo mẫu số: 02/CQSD (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính.

    doc2p lananh 16-07-2009 319 47   Download

  • Đối với các khoản thu về tài sản (thuế trước bạ, chuyển quyền sử dụng đất, tiền sử dụng đất..), thuế nhà đất, thu sử dụng đất nông nghiệp thì thời hạn nộp thuế được ghi trên thông báo nộp thuế theo từng vụ việc.

    pdf3p trangdai 13-10-2009 303 96   Download

  • Thu nhập khác là các khoản thu nhập khác ngoài các khoản thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính của cơ sở kinh doanh (đã trừ thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp) và thu nhập từ hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ tính thuế.

    ppt28p kidkalovely 24-06-2013 65 20   Download

Đồng bộ tài khoản