Thống kê hóa học

Xem 1-20 trên 6571 kết quả Thống kê hóa học
 • Giáo trình "Thống kê hóa học và tin học trong hóa học" có cấu trúc nội dung gồm 2 phần. Trong đó, phần "Thống kê hóa học" bao gồm 3 chương với các nội dung như: Đại cương về thống kê, phân tích phương sai, phân tích hồi quy. Phần "Tin học ứng dụng trong hóa học" gồm có 6 chương với các nội dung như: phân tích dữ liệu bằng Microsoft Excel, chương trình MS Equation, chương trình Chemwin,...

  pdf198p 123968574 27-06-2012 257 120   Download

 • Trong thực nghiệm hóa học khi đo đại lượng X nhiều lần lặp lại cùng các điều kiện giống nhau, thu được một dãy các giá trị xi với i = 1, 2, ..., n. Mỗi giá trị xi gọi là một yếu tố của tập hợp, n là dung lượng của tập hợp (observations). Ký hiệu tập hợp {xi}

  pdf45p meoancaran 20-03-2011 180 42   Download

 • Chữ số có nghĩa (CSCN) a) Ðể phản ánh mức độ tin cậy của mộ số đo thực nghiệm, ta chỉ được phép ghi số đo này bằng các chữ số có nghĩa (CSCN). Cần phân biệt chữ số (figure) và số (number). - Ta thường dùng mười chữ số sau : 0, 1, 2,... để biểu thị các giá trị khác nhau của một số. Vậy : số là một tập hợp các chữ số viết theo các trình tự và một thuật toán xác định. Trong thực nghiệm Hóa học, ta thường gặp 3 loại số sau...

  pdf125p nokia_12 07-05-2013 82 35   Download

 • Cần phân biệt hai loại yếu tố ảnh hưởng đến giá trị của một số đo thực nghiệm : yếu tố cơ bản và yếu tố ngẫu nhiên. • Yếu tố cơ bản : Bao gồm một nhóm các điều kiện cơ bản của thí nghiệm. Mỗi điều kiện được coi là một yếu tố cơ bản. Trong thí nghiệm Hóa học, yếu tố cơ bản thường là yếu tố làm dịch chuyển cân bằng hóa học hoặc làm thay đổi vận tốc phản ứng. Thí dụ : nhiệt độ, áp suất, nông độ các chất xúc tác, nồng...

  pdf11p meoancaran 20-03-2011 85 22   Download

 • Ngoài các lệnh thông thường, còn có: Open Special : Chứa các cấu trúc hóa học của amino acids, aromatics (hidrocacbon phương hướng), cycloalkanes, …và các dụng cụ thí nghiệm hóa học. List nicknames: Liệt kê tên thông thường của một số chất. Revert : Phục hồi trạng thái tập tin từ lần ra lệnh lưu sau cùng. List Nicknames: Liệt kê tên riêng của cấu trúc và cho phép đưa cấu trúc vào văn bản hiện hành. ...

  pdf24p meoancaran 20-03-2011 72 20   Download

 • (NB) Với kết cấu nội dung gồm 2 phần, bài giảng "Hóa học phân tích 2 và đánh giá, xử lý số liệu thực nghiệm bằng xác suất thống kê" cung cấp cho các bạn những kiến thức về phân tích thể tích, phân tích khối lượng. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Hóa học.

  pdf125p laihoangthan2 19-12-2015 65 27   Download

 • Trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự và các bộ môn khoa học thực nghiệm như vật lý, hoá học, sinh vật học, nông, lâm, ngư nghiệp, tâm lý, xã hội học,...người ta xử lý các kết quả thí nghiệm bằng phương pháp thống kê toán học hoặc biểu diễn các quy luật ngẫu nhiên bằng mô hình toán học.

  pdf253p huynhthanhphat_kg 29-12-2009 1473 812   Download

 • Trong nghiên cứu khoa học, thường phải vẽ đồ thị phụ thuộc của đại lượng y vào đại lượng x dựa vào các cặp giá trị thực nghiệm (xi , yi), đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc này có thể là đường thẳng hoặc là đường cong. Có một số phương pháp để đi tìm các hàm phù hợp với đường thực nghiệm, trong đó có phương pháp hồi quy. Biểu thức toán học của hàm phù hợp này gọi là phương trình hồi quy, công cụ toán học để đi tìm các thông số của hàm phù...

  pdf10p meoancaran 20-03-2011 45 16   Download

 • Làm việc trên PowerPoint là làm việc trên các tập tin trình diễn (có phần mở rộng là *.PPT). Mỗi tập tin trình diễn bao gồm các trang trình diễn (slide), chúng được sắp theo một thứ tự. Các trang trình diễn này chứa nội dung thông tin bạn muốn trình bày. Có thể minh họa cấu trúc một tập tin trình diễn theo slide như sau:

  pdf22p meoancaran 20-03-2011 52 15   Download

 • Cửa sổ chương trình ChemWin 3 1. Thanh tiêu đề 2. Thanh menu 3. Thanh công cụ 4. Thanh trạng thái 5. Thước 6. Vùng soạn thảo Ngoài các lệnh thông thường (New, Open, Save, Save As, Print Preview, Print và Exit), còn có: Revert to Saved : Trả tập tin về tình trạng như lần được lưu sau cùng. Import : Nhập hình từ các nguồn khác. Export : Xuất hình sang các nguồn khác. Load Album : Mở tập tin mẫu (ALBUM.CW2). Sau sẽ hiện lên khi tập mẫu được mở thì công cụ sau đây nét...

  pdf19p meoancaran 20-03-2011 53 14   Download

 • Đề tài nghiên cứu cấp Tổng cục năm 2005 "Nghiên cứu và đề xuất giải pháp công nghệ tin học hóa công tác xử lý số liệu thống kê tháng, quý, năm do các cục thống kê thực hiện" tiến hành nghiên cứu hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh, nghiên cứu thực trạng tin học hóa công tác xử lý thông tin thống kê, công tác lập báo cáo thống kê theo chế độ áp dụng cho Cục thống kê tỉnh, thành phố và đề xuất những giải pháp công nghệ nên áp dụng cho những công tác n...

  pdf157p votinhdon91 28-08-2014 48 11   Download

 • Trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, ứng dụng công nghệ tin học đóng vai trò quan trọng trong phân tích, quản lý cơ sở dữ liệu; trong đó ứng dụng tin học trong xử lý thống kê được áp dụng ngày càng rộng rải. Thông qua xử lý thống kê trên các phần mềm, giúp chúng ta hệ thống hóa cơ sở dữ liệu, đánh giá các thí nghiệm, phân tích các mối quan hệ phức tạp trong tự nhiên và với các nhân tố xã hội để tìm ra quy luật nhằm quản lý bền vững.

  pdf64p thaytendoiho 16-08-2013 60 12   Download

 •   Giáo trình Toán học trong hoạt động Thư viện - Thông tin (Giáo trình dành cho sinh viên Đại học và Cao đẳng ngành thư viện - thông tin và quản trị thông tin): Phần 2 gồm nội dung chương 3 và chương 4, cung cấp cho người học các kiến thức về đại số boole và các mạch tổ hợp, thống kê toán học. Cuối mỗi chương có một số bài tập chọn lọc, kèm hướng dẫn giải chi tiết, giúp sinh viên củng cố thêm lí thuyết.

  pdf150p uocvongxua03 15-07-2015 65 20   Download

 • Bài giảng Tin học ứng dụng trong sinh học gồm có 5 chương với những nội dung như sau: Giới thiệu về chương trình MS-Excel ứng dụng trong công nghệ sinh học, ứng dụng tin học trong việc lấy mẫu sinh học, ứng dụng tin học trong thống kê sinh học, ứng dụng tin học trong phân tích thống kê sinh học, ứng dụng tin học trong mô hình hoá sinh học. Mời tham khảo.

  pdf66p namthangtinhlang_04 15-11-2015 114 35   Download

 • Bài giảng "Các phương pháp nghiên cứu trong quy hoạch sử dụng đất: Các bài toán tối ưu hóa" trình bày các bài toán quy hoạch và thống kê toán học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt19p doinhugiobay_11 15-01-2016 41 7   Download

 • Bài viết khái quát một số quan điểm hiện đại hóa hạ tầng thông tin, thống kê KH&CN. Giới thiệu những nội dung cơ bản hiện đại hoá hạ tầng thông tin, thống kê KH&CN, bao gồm: Xây dựng và phát triển CSDL quốc gia về KH&CN; hiện đại hoá các nguồn tin KH&CN điện tử/số trong nước và quốc tế; hình thành và phá t triển thư viện số quốc gia về KH&CN; phát triển nguồn tin truy cập mở về KH&CN và hệ thống tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến;...

  pdf7p tangtuy01 01-03-2016 17 6   Download

 • Tham khảo sách 'thiết bị lạnh và hệ thống điều hòa không khí ô tô', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf80p phuphong 09-12-2009 945 542   Download

 • Mục đích: Thống nhất trên phạm vi toàn quốc kế hoạch dạy học và nội dung dạy học môn Hoá học cho trường THPT chuyên. Thống nhất trên phạm vi toàn quốc nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi cấp THPT. Kế hoạch dạy học: Tổng số tiết: 150% số tiết của chương trình nâng cao, trong đó 50% dành cho nội dung chuyên sâu.

  doc69p up_poly 15-11-2010 961 420   Download

 • Với hình thức thi trắc nghiệm như hiện nay, trong khoảng thời gian tương đối ngắn (trung bình 1,5 phút/ câu) các em phải giải quyết 1 số lượng câu hỏi và bài tập tương đối lớn, trong đó bài tập toán hóa chiếm 1 tỉ lệ không nhỏ. Số liệu thống kê từ kì tuyển sinh Đại học - cao đẳng vừa qua cho thấy bài tập toán hóa chiếm 50%.

  pdf82p nvg58_nvg58 11-05-2011 832 336   Download

 • CHƯƠNG 5 XỬ LÝ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM THEO PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊGV: Trần T Phương Thảo ĐHBKTại sao phải xử lý số liệu thực nghiệm theo PP thống kê? Mọi công trình thực nghiệm nghiêm túc đều cần phép xử lý thống kê (XLTK) → đánh giá khách quan thực nghiệm. Hoá học phân tích thực chất là hoá học đo lường. Mục đích phân tích: trả KQ khảo sát trên mẫu X chưa biết. XLTK là áp dụng TOÁN HỌC THỐNG KÊ để XỬ LÝ các kết quả đo lường trong thực nghiệm hóa học.

  pdf115p trungtran5 04-09-2010 398 189   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản