Thông tư 05/1999/tt/btc

Xem 1-4 trên 4 kết quả Thông tư 05/1999/tt/btc
 • Thông tư 05/1999/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi bổ sung điểm 3 mục I Thông tư số 57/1998/TT/BTC ngày 27/4/1998.

  doc1p anhphuong 17-08-2009 58 4   Download

 • Thông tư 11/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/1999/QĐ-TTg ngày 23/1/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) kinh doanh các mặt hàng lương thực, thực phẩm tươi sống và rau quả tươi

  doc2p anhphuong 17-08-2009 58 2   Download

 • Thông tư số 05/1999/TT/BTC về việc hướng dẫn chế độ thu phí cầu, đường của Nhà nước quản lý do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi bổ sung điểm 3 mục I Thông tư số 57/1998/TT/BTC ngày 27/4/1998.

  pdf1p lawgtvt9 26-11-2009 55 2   Download

 • THÔNG TƯ
  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐCP...

  pdf2p bachdiemmy 15-12-2009 199 21   Download

Đồng bộ tài khoản