Thông tư 07/2009

Xem 1-20 trên 84 kết quả Thông tư 07/2009
 • Thông tư 07/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/09/2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 821 77   Download

 • Thông tư 07/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

  pdf12p lythong 18-08-2009 143 34   Download

 • Thông tư 07/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La

  doc4p danguyen 19-08-2009 157 29   Download

 • Thông tư 07/2009/TT-BKH về việc hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành kế hoạch và đầu tư Việt Nam” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

  pdf8p lawttnh1 11-11-2009 62 6   Download

 • Thông tư 07/2009/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý

  pdf3p 1huutri 06-08-2009 122 4   Download

 • Thông tư 07/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15/09/2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường

  pdf30p 1huutri 06-08-2009 214 32   Download

 • Thông tư hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La. Nguồn: www.vietlaw.gov.vn

  doc4p meomeo 09-05-2009 287 25   Download

 • Thông tư 07/2009/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc chuyển biên chế và viên chức cấp tỉnh, cấp huyện của Bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang Bảo hiểm xã hội Nghệ An thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 94 6   Download

 • Thông tư 08/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sửa đổi, bổ sung Mục VII Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

  pdf12p hoangchau 19-08-2009 601 41   Download

 • Thông tư 105/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2009/TT-BTC ngày 02/01/2009 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 101/2008/QĐ-TTg ngày 18/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với hệ thống Kho bạc Nhà nước thuộc Bộ Tài chính giai đoạn 2009 - 2013

  pdf2p lythong 18-08-2009 499 38   Download

 • Thông tư 193/2009/TT-BTC về quy định chi tiết thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2007/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

  pdf108p lawxnk1 10-11-2009 340 32   Download

 • Thông tư 21/2009/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất – kinh doanh

  pdf4p lawttnh1 11-11-2009 119 28   Download

 • Thông tư 78/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2007/TT-BTC ngày 05/07/2007 hướng dẫn về cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả

  pdf4p strips 07-08-2009 117 18   Download

 • Thông tư 02/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 2 Mục II Thông tư số 04/2004/TT-BXD ngày 07/07/2004 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định 78/2004/QĐ-TTg ngày 07/05/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long...

  doc1p danguyen 19-08-2009 174 14   Download

 • Thông tư 81/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gỗ thuộc nhóm 44.07 trong Biểu thuế xuất khẩu

  pdf1p strips 07-08-2009 191 10   Download

 • Thông tư 34/2009/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf6p lawttnh1 11-11-2009 102 8   Download

 • Thông tư 01/2009/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 2, Điều 2 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBDT ngày 19/07/2007 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II

  pdf2p 1huutri 06-08-2009 109 5   Download

 • Thông tư 68/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi mã số và mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với nhóm 03.06 và nhóm 03.07 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

  pdf6p strips 07-08-2009 71 4   Download

 • Thông tư 12/2009/TT-BYT của Bộ Y tế về việc bãi bỏ Quyết định số 06/2005/QĐ-BYT ngày 07/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nhiễm HIV/AIDS”

  pdf1p lawttnh3 11-11-2009 42 4   Download

 • Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf33p lawgtvt1 26-11-2009 115 9   Download

Đồng bộ tài khoản