Thông tư 122

Xem 1-20 trên 56 kết quả Thông tư 122
 • Thông tư 122/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

  doc9p sontinh 18-08-2009 245 20   Download

 • Thông tư 82/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Bộ Tài chính ban hành

  pdf13p lawgtvt7 26-11-2009 54 4   Download

 • Thông tư 82/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)

  doc12p thuylam 16-08-2009 87 3   Download

 • Thông tư 82/2002/TT-BTC về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Bộ Tài chính ban hành

  pdf14p quanglinh 23-10-2009 74 2   Download

 • Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ theo Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, v...

  doc2p myngoc 13-08-2009 239 39   Download

 • Thông tư 03/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ

  pdf4p hoangchau 19-08-2009 163 19   Download

 • Thông tư số 03/2009/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng theo Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  doc3p luuduchoa 10-10-2009 121 16   Download

 • Thông tư liên tịch 122/2008/TTLT-BTC-BQP của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng hướng dẫn chế độ thu nộp Thuế thu nhập cá nhân đối với các đối tượng hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng

  pdf9p nguyenchien 08-08-2009 197 7   Download

 • Thông tư liên tịch số 122/2008/TTLT-BTC-BQP về việc hướng dẫn chế độ thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các đối tượng hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng do Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng ban hành

  pdf7p lawttnh14 13-11-2009 53 6   Download

 • Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BTC về hướng dẫn thực hiện một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ theo Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawvhxh4 16-11-2009 79 6   Download

 • Thông tư số 122/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán và kiểm toán đối với doanh nghiệp, tổ chức có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

  pdf7p khactrieu 23-10-2009 63 5   Download

 • Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BTP-BNV về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước do Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 122/2004/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph...

  pdf3p lawgd4 04-11-2009 93 4   Download

 • Thông tư số 122-TC/HCP/P3 về việc trả tiền Công thải Nam Bộ và Công phiếu kháng chiến Nam bộ của bộ đội, cán bộ và đồng bào đã đem ra Bắc do Bộ Tài Chính ban hành

  pdf11p hienthuc 17-10-2009 45 3   Download

 • Thông tư số 122/1999/TT-BNN-PTLN về việc hướng dẫn về xuất khẩu chi tiết sản phẩm gỗ mỹ nghệ và sản phẩm mộc tinh chế hoàn chỉnh bằng gỗ rừng tự nhiên trong nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf3p lawtm9 29-10-2009 36 3   Download

 • Thông tư số 122/1999/TT-BTC về việc kê khai đăng ký trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn việc kê khai đăng ký trụ sở làm việc thuộc sở hữu Nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp

  pdf5p lawqds5 09-12-2009 79 3   Download

 • Thông tư 102/2002/TT-BTC về việc sửa đổi quy định khấu trừ thuế GTGT đối với hàng hoá mua vào là nông sản, lâm sản, thủy sản chưa qua chế biến hướng dẫn tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT do Bộ Tài chính ban hành...

  pdf2p lawtm6 29-10-2009 80 2   Download

 • Thông tư số 122/1998/TT-BTC về việc quy định chế độ quản lý tài chính đối với vòng Cúp Tiger Việt Nam 98 do Bộ tài chính ban hành

  pdf3p lawttyt10 30-11-2009 41 2   Download

 • Thông tư Số: 122/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái, có tổng trọng lượng có tải trên 20 tấn nhưng không quá 45 tấn quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  doc2p minhvanthuan 19-11-2014 29 1   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ, QUY TRÌNH TIẾP CÔNG DÂN, NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN TẠI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2007/QĐ-BTC NGÀY 04/6/2007 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 122/2008/QĐ-BTC NGÀY 25/12/2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf4p meoconbatbuom 28-05-2011 55 6   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 122/2011/NĐ-CP NGÀY 27/12/2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP ĐANG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP DO ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN ƯU ĐÃI VỀ TỶ LỆ XUẤT KHẨU MÀ BỊ CHẤM DỨT ƯU ĐÃI THEO CAM KẾT WTO

  pdf15p naubanh_chung 23-01-2013 34 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản