» 

Thông Tư 129 Thuế Giá Trị Gia Tăng

 • Thông tư 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính

  Thông tư 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

  pdf 46p nguyenchien 08-08-2009 2862 384

 • Thông tư 129/2008/TT-BTC

  Thông tư 129/2008/TT-BTC - Hướng dẫn chi tiết thi hành luật thuế GTGT Ngày 26/12/2008 Bộ tài chính đã ban hành thông tư số 129/2008/TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Theo đó nhóm...

  pdf 3p thanh_trieu 30-12-2009 709 202

 • Công văn 2504/TCHQ-KTTT_ Luật Thuế giá trị gia tăng

  Công văn 2504/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải đáp vướng mắc thực hiện Thông tư 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

  doc 1p crispy 07-08-2009 319 81

 • Thông tư 129/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

  Thông tư số 129/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

  pdf 44p lawttnh13 13-11-2009 107 18

 • Thông tư 129/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính

  Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành nghị định số 123/2008/NĐ-CP

  doc 47p khanhktkt 27-05-2010 72 11

 • Thông tư số 129/2008/TT-BTC

  Thông tư số 129/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

  pdf 46p lawdn1 31-10-2009 128 63

 • Thông tư số 129 /2008/TT- BTC do Bọ ban hành

  Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

  doc 47p bachphuocngoi 31-12-2010 103 26

 • Thông tư số 129/2008/TT-BTC do Bộ Tài Chính

  Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành c ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

  doc 36p blxxx9 05-03-2011 89 16

 • Chương 4 - Thuế giá trị gia tăng - Nguyễn Lê Hồng Vỹ

  Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009. Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT. Thông tư số 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/12/2008 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009. 27 May 2012 Nguyễn...

  pdf 33p batman_1 09-01-2013 28 13

 • Thông tư Số 129/2008TT- BTC

  THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

  doc 47p loankhoii 01-05-2011 56 13

 • BÀI GIẢNG VỀ MÔN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  Căn cứ pháp lý hiện hành của thuế GTGT Luật thuế GTGT số 13/2008QH12 ngày 03 tháng 6 ậ Q g y g năm 2008 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 123/2008/NĐ CP 2008 của Chính phủ Thông tư 129/2008/TT BTC ngày 26 tháng 12 năm 129/2008/TT-BTC 2008

  pdf 19p dauxanhnguyenhuong 28-09-2011 41 20

 • Thông tư số 129/2011/TT-BTC

  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN

  pdf 4p c2vang 29-09-2011 39 7

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản