Thông tư 15/ttlt

Xem 1-20 trên 104 kết quả Thông tư 15/ttlt
 • Thông tư 15/TTLT về việc hướng dẫn việc quản lý kinh phí phòng và chống bệnh bướu cổ do Bộ Tài chính; Bộ Y tế ban hành

  pdf3p lawktkt7 29-10-2009 46 2   Download

 • Thông tư liên tịch 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/01/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg...

  pdf25p hoangchau 19-08-2009 249 45   Download

 • Thông tư liên tịch số 121/2007/TTLT-BQP-BGDĐT về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ do Bộ Quốc phòng - Bộ Giáo dục va Đào tạo ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ

  pdf5p lawqds1 09-12-2009 215 33   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2010-2015

  pdf26p inoneyear2 18-03-2010 141 30   Download

 • Thông tư liên tịch 15/2007/TTLT-BTC-BNN&PTNT của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp

  doc8p thachthao 14-08-2009 202 18   Download

 • Thông tư liên tịch số 15/2001/TTLT-BTM-BCA về việc trang bị và quản lý các phương tiện chữa cháy trong các kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ do Bộ Thương Mại - Bộ Công An ban hành

  pdf9p lawtm8 29-10-2009 117 16   Download

 • Thông tư liên tịch số 04/1998/TTLT-TCCP-TC-TP về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp do Ban Tổ chức cán bộ Chính Phủ - Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 57/1998/QĐ-TTg ngày 5/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung Quyết định số 160/TTg ngày 15/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp...

  pdf3p lawbmhc1 24-11-2009 81 15   Download

 • Thông tư liên tịch số 08/2003/TTLT-BKH-BTC về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành , để hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 38/2003/NĐ-CP ngày 15/4/2003 của Chính phủ về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần...

  pdf7p trieuhoang 17-10-2009 68 10   Download

 • Thông tư liên tịch 15/2007/TTLT-BCA-BTC-BKH&ĐT của Bộ Công an, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2006/NĐ-CP ngày 10/3/2006 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân dân

  doc4p hoangchau 19-08-2009 109 9   Download

 • Thông tư liên tịch số 19/1999/TTLT-BYT-BTC-BVGCP về chế độ quản lý, phân phối, sử dụng và cơ chế thu hồi vốn thuốc thiết yếu thuộc dự án "Hỗ trợ Y tế Quốc gia", "Dân số - sức khoẻ gia đình do Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Ban vật giá Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm TTLT 11/1998/TTLT-BYT-BTC-BVGCP ngày 15/8/1998 của Bộ YT, BTC, BVGCP hướng dẫn chế độ quản lý, phân phối, sử dụng và cơ chế thu hồi vốn thuốc thiết yếu thuộc dự án "Hỗ trợ Y t...

  pdf2p lawvhxh16 19-11-2009 68 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch 15/2004/ttlt/blđtbxh-byt', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p lawgd4 04-11-2009 62 8   Download

 • Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành để hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa ...

  pdf20p lawttnh20 19-11-2009 89 8   Download

 • Thông tư liên tịch 06/1998/TTLT-TCCP-BLĐTBXH-BTC về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Nhà nước và doanh nghiệp Nhà nước độc lập quy mô lớn do Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 83/1998/QĐ-TTg ngày 15/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với các thành viên Hội đ...

  pdf9p lawttyt10 30-11-2009 49 8   Download

 • Thông tư liên tịch 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường

  doc8p lambinh 16-08-2009 92 7   Download

 • Thông tư liên tịch số 270/2003/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH về Điều lệ bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân do Bộ Quốc phòng - Bộ Công an và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định 89/2003/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của n chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ QĐND và Công an nhân dân ban hành kèm theo NĐ 45/CP ngày 15/7/1995...

  pdf15p luuduchoa 10-10-2009 75 7   Download

 • Thông tư liên tịch 16/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 08/1999/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 15/3/1999 về hướng dẫn giải quyết các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm (Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm) bị rủi ro

  doc3p vanson 19-08-2009 68 6   Download

 • Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC về việc tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn do Bộ Y tế - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2004/QĐ-TTg ngày 15/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf5p luuduchoa 10-10-2009 109 6   Download

 • Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ do Liên Tịch Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội -Bộ Tài chính ban hành

  pdf5p lybangbang 10-10-2009 71 6   Download

 • Thông tư liên tịch số 15/2005/TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  pdf8p lawdt4 02-12-2009 75 6   Download

 • Thông tư liên tịch 01/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ do Bộ lao động thương binh xã hội và Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lybangbang 10-10-2009 40 5   Download

Đồng bộ tài khoản