Thông tư 17/2007

Xem 1-20 trên 76 kết quả Thông tư 17/2007
 • Thông tư 31/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc và Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 về việc quy định mức lương tối thiểu chung của Chính phủ...

  doc4p hoangchau 19-08-2009 119 13   Download

 • Thông tư 02/2007/TT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006 và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước

  doc5p uyenson 19-08-2009 65 7   Download

 • Thông tư này quy định cụ thể về hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng; hồ sơ chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các trường hợp cụ thể khác Thi hành luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Bộ tài chính hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bàn chứng khoán

  doc12p angola 04-06-2009 283 63   Download

 • Thông tư số 17/2009/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành để sửa đổi Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ các nước thành viên thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại hàn Dân quốc...

  pdf8p lawttnh5 12-11-2009 80 2   Download

 • Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII "Các tội phạm về ma túy" của Bộ luật hình sự năm 1999 do Bộ Công an - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp ban hành

  pdf21p lawtttotung1 29-10-2009 194 30   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2007/QĐ-BGTVT NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2007 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG

  doc15p datqueqp 25-04-2011 186 30   Download

 • Thông tư hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

  doc12p tovanquyen1984 16-11-2009 109 23   Download

 • Thông tư liên tịch 17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Ngân hàng Nhà nước về quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

  doc8p tonynguyen 14-08-2009 153 22   Download

 • Thông tư số 05/2008/TT-BCT sửa đổi, bổ sung thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của bộ thương mại hướng dẫn thi hành nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đế nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf3p tadinhphong 23-10-2009 150 22   Download

 • Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC của Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về bảo vệ dân phố

  doc10p dangngoclan 19-08-2009 247 21   Download

 • Thông tư 10/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2007/QĐ-NHNN ngày 17/12/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về độ mật của từng loại tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước trong ngành Ngân hàng

  pdf2p lythong 18-08-2009 123 20   Download

 • Thông tư số 112/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/ 2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

  pdf3p hobichngoc 17-10-2009 105 13   Download

 • Thông tư số 17/2009/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành để sửa đổi Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định về thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Chính phủ các nước thành viên thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại hàn Qân quốc...

  pdf9p tadinhphong 23-10-2009 121 12   Download

 • Thông tư liên tịch 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ

  doc8p kevintu 14-08-2009 156 11   Download

 • Hướng dẫn bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình vào Thông tư Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

  doc16p trongtien87 25-05-2010 62 11   Download

 • Thông tư 05/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17/7/2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  pdf4p uyenson 19-08-2009 98 8   Download

 • Thông tư số 17/2009/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành để hủy bỏ Quyết định số 49/2006/QĐ-NHNN ngày 29/9/2006 và Quyết định số 19/2007/QĐ-NHNN ngày 11/5/2007 về quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước

  pdf1p lawttnh3 11-11-2009 80 6   Download

 • Thông tư liên tịch 08/2009/TTLT/BCA-BNG do Bộ Công an - Bộ Ngoại giao ban hành để hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

  pdf8p lawqds1 09-12-2009 107 6   Download

 • Thông tư số 31/2007/TT-BLĐTBXH về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng do Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội ban hành để hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 và Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 của Chính Phủ

  pdf7p luuduchoa 10-10-2009 48 5   Download

 • Thông tư số 05/2009/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf9p lawttnh11 13-11-2009 48 5   Download

Đồng bộ tài khoản