Thông tư 49/2009

Xem 1-14 trên 14 kết quả Thông tư 49/2009
 • Cùng tham khảo Thông tư 49/2009/TT-BTC về việc Hướng dẫn kế toán áp dụng với quỹ đầu tư phát triển địa phương, thông tư này được căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003.

  doc80p catbui 07-05-2009 610 147   Download

 • Thông tư của bộ xây dựng số 22/2009/TT-BXD ngày 06 tháng 7 năm 2009 quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng. Căn cứ nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 209/2004/NĐ-CP.

  doc9p hoanglinh 19-08-2009 143 36   Download

 • Thông tư liên tịch số 132/2009/TTLT-BTC-BGDĐT do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/05/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực...

  pdf3p lawgd1 04-11-2009 244 29   Download

 • Thông tư số 49/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với quỹ đầu tư phát triển địa phương do Bộ Tài chính ban hành

  pdf80p lawktkt1 25-10-2009 117 16   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2009/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

  pdf8p gachienbo 19-07-2010 92 11   Download

 • Thông tư số 04/2010/TT-BKHCN ngày 21/6/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

  pdf6p giangacd 01-07-2010 111 9   Download

 • Thông tư số 17/2009/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành để hủy bỏ Quyết định số 49/2006/QĐ-NHNN ngày 29/9/2006 và Quyết định số 19/2007/QĐ-NHNN ngày 11/5/2007 về quy chế quản lý tài chính của Ngân hàng Nhà nước

  pdf1p lawttnh3 11-11-2009 80 6   Download

 • Thông tư số 06/2009/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để sửa đổi, bổ sung Điều 10 và Điều 13 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  pdf2p lawgd1 04-11-2009 95 5   Download

 • Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện Bảng6.9.Dự báo Ktải của phường Tiền phong-Bồ xuyên đến năm 2017 TT Tên trạm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TUYẾN 372 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ 1 2 3 Đay.T.Bình Máy Đay TW Tr.35/10kVTPII 0,6 0,66 0,65 0,71 0,7 0,77 0,72 0,78 0,84 0,79 0,86 0,92 1x4000 +1x6300 0,49 4 5 Tiền Phong 5 Cao Su 2 0,75 0,82 0,55 0,60 0,90 0,66 0,99 0,73 400 0,68 0,80 0,54 0,74 0,87 0,59 0,81 0,64 0,9 0,71 0,77 0,85 0,59 0,87 0,90 0,69 0,96 0,87 0,95...

  pdf11p tanlang 23-03-2010 84 35   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 141/2009/QĐ-TTG NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ TIỀN LƯƠNG VÀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI THEO NGHỀ ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI

  pdf5p denlongbaycao 26-10-2011 44 5   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 28/2009/TTBNNPTNT NGÀY 02 THÁNG 06 NĂM 2009 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf8p vitconhamchoi 02-08-2011 47 2   Download

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 49/2010/NĐCP NGÀY 14 THÁNG 05 NĂM 2010 QUY ĐỊNH VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP VÀ CƠ CHẾ THU, SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN TỪ NĂM HỌC 2010 2011 ĐẾN NĂM HỌC 2014 2015...

  doc8p tuanquoc19 27-03-2011 520 51   Download

 • Thông báo số 49/TB-SGTVT về danh sách các tuyến đường, đoạn đường cấm thi công đào đường ban ngày (từ 5h00 đến 22h00) thuộc địa bàn TP.HCM trong năm 2009 do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf21p lawttnh11 13-11-2009 45 4   Download

 • Thông qua ba năm 2008 và 2009, để sudy tám giống khoai lang nhập khẩu trong bốn mùa Xuân-Auturm và mùa đông, chọn HD084 nhiều là tươi cao nhất năng suất gốc của 17,49-18,75 tấn / ha, cao hơn so với kiểm soát Hoàng Long tự tin 99%. Nó cũng là chất lượng cao nhất: 14,6% protein của cây nho khô lá, 3,55% protein gốc rễ khô, và cao hơn so với kiểm soát Hoàng Long (chỉ có 14,43% các cây nho khô lá, 3,4% gốc khô).

  pdf8p leon_1 07-08-2013 29 4   Download

Đồng bộ tài khoản