Thông tư 51/ttlb

Xem 1-4 trên 4 kết quả Thông tư 51/ttlb
 • Thông tư 51/TTLB của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y - dược tư nhân

  doc3p ngoctrang 17-08-2009 111 3   Download

 • Thông tư 51/TTLB về việc quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y - dược tư nhân do Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawttyt11 30-11-2009 36 2   Download

 • Thông tư liên tịch 51/TTLB của Bộ Tài chính và Bộ Y tế về việc quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp sổ đăng ký mặt hàng thuốc

  doc5p anhphuong 17-08-2009 242 4   Download

 • Thông tư liên bộ số 51/TTLB về việc quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành lập cơ sở hành nghề y dược tư nhân và lệ phí cấp sổ đăng ký mặt hàng thuốc do Bộ Tài Chính - Bộ Y Tế ban hành

  pdf5p lawttyt11 30-11-2009 34 2   Download

Đồng bộ tài khoản