Thông tư 54/1998/tt/btc

Xem 1-6 trên 6 kết quả Thông tư 54/1998/tt/btc
 • Thông tư 54/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi Thông tư 71-TT/LB ngày 5/12/1991 của Liên bộ Tài chính - Ngoại giao - Nội vụ về mức thu lệ phí hộ chiếu

  doc1p anhphuong 17-08-2009 79 6   Download

 • Thông tư 172/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  doc38p anhphuong 17-08-2009 96 3   Download

 • Thông tư số 172/1998/TT-BTC về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  pdf30p lawdt11 02-12-2009 49 3   Download

 • Thông tư số 172/1998/TT-BTC về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  pdf32p ngankhanh 10-10-2009 73 2   Download

 • Quyết định 64/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi lãi suất cho vay và trả nợ tín dụng của quy chế quản lý và sử dụng vốn tín dụng cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ ban hành kèm theo QĐ 159/1998/QĐ-TTg ngày 3/9/1998 của Thủ tướng CP

  doc1p vantien 19-08-2009 33 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 172/1998/tt-btc về luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành nghị định số 54/cp ngày 28/8/1993, số 94/1998/nđ-cp ngày 17/11/1998 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các loại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p lawxnk6 11-11-2009 163 43   Download

Đồng bộ tài khoản