Thông tư 60

Xem 1-20 trên 868 kết quả Thông tư 60
 • Thông tư 60/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Uỷ ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ở các cấp

  pdf5p peternguyen 13-08-2009 341 56   Download

 • Thông tư 60/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm toán

  doc6p diennghia 19-08-2009 262 34   Download

 • Thông tư 60/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

  doc3p dembuonngu 16-08-2009 192 33   Download

 • Thông tư 60-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công tác kế toán và kiểm toán đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  doc14p nguyetnga 19-08-2009 527 23   Download

 • Thông tư 60/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn việc phát hành cổ phiếu ra công chúng do Bộ Tài chính ban hành

  pdf30p truongvekien 10-10-2009 178 19   Download

 • Thông tư 60/2009/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành để hướng dẫn thực hiện nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

  pdf21p tadinhphong 23-10-2009 200 16   Download

 • Thông tư 60/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao tròn cứu sinh

  pdf10p lythong 18-08-2009 564 14   Download

 • Thông tư 60/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu lệ phí cấp, gia hạn giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường

  doc3p anhphuong 17-08-2009 115 7   Download

 • Thông tư 60/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải

  doc3p chanhson 19-08-2009 116 6   Download

 • Thông tư 60/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi Hệ thống Mục lục ngân sách Nhà nước

  doc2p vantien 19-08-2009 96 1   Download

 • Thông tư 60/2004/TT-BTC về việc hướng dẫn việc phát hành cổ phiếu ra công chúng do Bộ Tài chính ban hành

  pdf28p lawqds2 09-12-2009 80 7   Download

 • Thông tư 60/2009/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành để hướng dẫn thực hiện nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

  pdf20p lawttnh2 11-11-2009 86 4   Download

 • Thông tư số 60-TC/TCT về chế độ quản lý thu đối với việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, việc cấp quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở và công trình do Bộ tài chính ban hành

  pdf10p lawbds8 22-11-2009 59 3   Download

 • Thông tư số 155/1998/TT-BTC về công tác kế toán, kiểm toán đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để Hướng dẫn bổ sung một số điểm tại thông tư 60-TC/CĐKT, ngày 01/09/1997 của bộ tài chính về công tác kế toán, kiểm toán đối với các doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

  pdf6p ngankhanh 10-10-2009 60 1   Download

 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc1p catbui 07-07-2009 6406 838   Download

 • Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào (Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT) (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc1p catbui 07-07-2009 6180 752   Download

 • Thông tư 59/2003/TT-BTC về Luật Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước

  pdf37p lawvhxh13 19-11-2009 796 92   Download

 • Thông tư 12/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung trong cho vay có bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam theo Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của ngân hàng thương mại ban hành theo Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  pdf7p lythong 18-08-2009 240 80   Download

 • Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư Mẫu số: 02/GTGT (Ban hành kèm theo Thông tư số60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  xls1p catbui 07-07-2009 614 76   Download

 • Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA về quản lý trò chơi trực tuyến (online games) do Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Công an ban hành

  pdf7p phithanhvan 23-10-2009 201 40   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản