» 

Thông Tư Của Bộ Y Tế

 • Thông tư của Bộ Y tế số 08/1999-TT-BYT ngày 04/05/1999 hướng dẫn phòng và cấp cứu sốc phản vệ                           

  Hiện nay công nghiệp hoá chất, dược phẩm và thực phẩm ngày càng phát triển. Các phản ứng miễn dịch và dị ứng ngày càng nhiều, đặc biệt là sốc phản vệ đã gây nhiều trường hợp từ vong đáng tiếc.

  pdf 11p vantuong_x1 29-11-2009 290 69

 • Quyết định: "Về việc Ban hành quy chế quản lý mỹ phẩm" của Bộ Y tế

  Quyết định này thay thế các quy định về thông tin, quảng cáo mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người ban hành kèm theo Quyết định số 2557/2002/QĐ-BYT ngày 04/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế thông tin quảng cáo thuốc dùng cho người và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người”; quy định về ghi nhãn mỹ phẩm ảnh hưởng trực...

  pdf 32p chanhthu 24-06-2009 563 100

 • Thông tư 06/2002/TT-BYT của Bộ Y tế

  Thông tư 06/2002/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành thời kỳ 2002-2005

  doc 6p giangdien 18-08-2009 186 38

 • Thông tư liên tịch 02/2006/TTLT-BYT-BNV-BTC của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính

  Thông tư liên tịch 02/2006/TTLT-BYT-BNV-BTC của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước

  doc 6p dangngoclan 19-08-2009 635 34

 • Thông tư 03/2009/TT-BYT của Bộ Y tế quy định

  Thông tư 03/2009/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của chuỗi nhà thuốc GPP

  doc 7p nguyetnga 19-08-2009 256 32

 • Thông tư 12/2006/TT-BYT của Bộ Y tế

  Thông tư 12/2006/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp

  doc 34p diennghia 19-08-2009 257 32

 • Thông tư liên tịch 11/2006/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính

  Thông tư liên tịch 11/2006/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc khám sức khoẻ định kỳ hàng quý cho người lao động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm

  doc 9p hangbaby 14-08-2009 189 31

 • Thông tư liên tịch 32/2008/TTLT-BTC-BYT của Bộ Y tế và Bộ Tài chính

  Thông tư liên tịch 32/2008/TTLT-BTC-BYT của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2006 - 2010

  doc 9p myngoc 13-08-2009 295 29

 • Thông tư liên tịch 14/2007/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính

  Thông tư liên tịch 14/2007/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

  doc 2p quangdnt 13-08-2009 198 18

 • Thông tư liên tịch 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  Thông tư liên tịch 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí

  doc 2p dangngoclan 19-08-2009 194 13

 • Thông tư 07/2004/TT-BYT của Bộ Y tế

  Thông tư 07/2004/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người đến hết năm 2005.

  doc 71p giangdien 18-08-2009 122 8

 • Thông tư 07/2006/TT-BYT của Bộ Y tế

  Thông tư 07/2006/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp y tế không thực hiện việc xếp hạng

  doc 2p dangngoclan 19-08-2009 127 8

 • Thông tư 06/2003/TT-BYT của Bộ Y tế

  Thông tư 06/2003/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế chưa có số đăng ký lưu hành được viện trợ trong trường hợp khẩn cấp hoặc nhập khẩu vào Việt Nam để sử dụng trong trường hợp đặc biệt

  doc 8p giangdien 18-08-2009 78 5

 • Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên tịch số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí

  doc 30p missthuy85 15-08-2009 675 107

 • Thông tư 08/2006/TT-BYT của Bộ Y tế

  Thông tư 08/2006/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn nhập khẩu vắc xin, sinh phẩm y tế, hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và trang thiết bị y tế

  doc 22p nhatson 18-08-2009 156 32

 • Thông tư 15/2007/TT-BYT của Bộ Y tế v

  Thông tư 15/2007/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh để mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của các cơ sở y tế công lập

  pdf 9p mychau 18-08-2009 191 31

 • Thông tư 06/2006/TT-BYT của Bộ Y tế

  Thông tư 06/2006/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm

  doc 39p nhatson 18-08-2009 111 17

 • Thông tư 09/2000/TT-BYT của bộ Y tế

  Thông tư 09/2000/TT-BYT của bộ Y tế về việc hướng dẫn việc chăm sóc sức khoẻ người lao động trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  doc 14p thanhuyen 19-08-2009 256 16

 • Thông tư 03/2007/TT-BYT của Bộ Y tế

  Thông tư 03/2007/TT-BYT của Bộ Y tế về việc sửa đổi khoản 3 Mục IV Thông tư số 23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế

  doc 1p hasang 19-08-2009 493 15

 • Thông tư liên tịch 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ

  Thông tư liên tịch 09/2003/TTLT-BYT-BTC-BNV của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế

  doc 5p vanson 19-08-2009 186 14

 • + Xem thêm 1284 Thông Tư Của Bộ Y Tế khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản