Thông tư liên bộ số 08/ttlb

Xem 1-4 trên 4 kết quả Thông tư liên bộ số 08/ttlb
 • Thông tư liên bộ số 08/TTLB về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với đội thông tin lưu động (Các Tỉnh, Thành phố, Quận Huyện, Thị xã) do Bộ Tài Chính - Bộ Văn Hóa Thông Tin ban hành

  pdf3p lawvhxh17 19-11-2009 92 6   Download

 • Thông tư liên bộ số 08/TTLB về việc quy định một số bệnh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ công nhân viên chức Nhà nước mắc bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế - Bộ Thương binh,lao động và xã hội - Tổng công đoàn Việt Nam ban hành

  pdf22p ngankhanh 10-10-2009 50 4   Download

 • Thông tư liên bộ số 08/TTLB về việc quy định một số bệnh nghề nghiệp và chế độ đãi ngộ công nhân viên chức Nhà nước mắc bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế - Bộ Thương binh,lao động và xã hội - Tổng công đoàn Việt Nam ban hành

  pdf21p lawttyt12 30-11-2009 65 19   Download

 • Thông tư liên tịch 08/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thu và sử dụng tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá

  doc8p tramvo 19-08-2009 77 3   Download

Đồng bộ tài khoản