Thông tư liên bộ số 12/ttlb

Xem 1-8 trên 8 kết quả Thông tư liên bộ số 12/ttlb
 • Thông tư liên bộ số 12/TTLB về Điều lệ Bảo hiểm y tế do Bộ y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động thương binh xã hội ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 299-HĐBT ngày 15/8/1992 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế

  pdf8p lawttyt11 30-11-2009 157 7   Download

 • Thông tư liên tịch số 12/TTLB về việc hướng dẫn thực hiện chế độ ăn, mặc, ở, tổ chức phòng, chữa bệnh, phòng ngừa tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho phạm nhân do Bộ Nội vụ- Bộ Quốc phòng- Bộ Tài chính- Bộ Y tế- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf5p lawttyt11 30-11-2009 56 6   Download

 • Thông tư liên bộ số 06/TTLBvề việc xuất nhập khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản do Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn - Bộ Thương Mại- Tổng Cục Hải Quan ban hành, để hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số vấn đề xung quanh việc thực hiện Thông tư liên bộ số 01/TT-LB ngày 22-12-1995 về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản

  pdf4p lawxnk7 11-11-2009 56 4   Download

 • Thông tư liên tịch số 12-TTLB về việc hướng dẫn thi hành Chỉ thị 406-TTg ngày 8/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Thương mại và Bộ Nội vụ ban hành

  pdf13p lawtm10 22-11-2009 38 3   Download

 • Thông tư liên bộ số 11/1997/TTLB-BTC-BNG-BQP về việc thu lệ phí cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam và cấp thị thực cho người nước do Bộ Tài chính - Bộ Ngoại giao - Bộ Quốc phòng ban hành, để hướng dẫn bổ sung Thông tư số 71-TT/LB ngày 5/12/1991 và Thông tư số 29-TT/LB ngày 6/4/1995 của liên bộ Bộ Tài chính-Bộ Ngoại giao- Bộ Nội vụ

  pdf2p lawqds5 09-12-2009 63 1   Download

 • Thông tư liên tịch 04BS/TTLB của Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan về việc bổ sung và sửa đổi một số điểm của Thông tư liên tịch số 04/TTLB ngày 12/02/1996 của Bộ Thương mại, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc nhập khẩu hoặc mua tại Việt Nam, tái xuất khẩu và chuyển nhượng những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự ...

  doc3p thachsanh 18-08-2009 65 7   Download

 • Thông tư liên tịch 12/TTLB/LĐTBXH-TC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về chế độ trợ cấp đối với người được đưa vào cơ sở chữa bệnh theo Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của CP ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995

  doc4p vanson 19-08-2009 154 4   Download

 • Thông tư liên tịch 12/TTLB/LĐTBXH-TC về việc hướng dẫn về chế độ trợ cấp đối với người được đưa vào cơ sở chữa bệnh theo Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của CP ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawttyt10 30-11-2009 49 4   Download

Đồng bộ tài khoản