Thông tư liên tịch 01/2002/ttlt

Xem 1-12 trên 12 kết quả Thông tư liên tịch 01/2002/ttlt
 • Thông tư liên tịch 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng cục địa chính về việc hướng dẫn về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến sử dụng đất

  doc6p chanhson 19-08-2009 139 9   Download

 • Thông tư liên tịch 01/2005/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân được huy động phục vụ quốc phòng theo Nghị định 19/2002/NĐ-CP ngày 19/2/2002 về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ của nhà nước phục vụ quốc phòng

  doc0p diemuyen 19-08-2009 64 4   Download

 • Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-BKH-BTC của Bộ Kế hoach và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia

  doc16p quynhson 19-08-2009 93 4   Download

 • Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BCA về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15/5/2002 do Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồngcủa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Công an ban hành

  pdf19p lawqds3 09-12-2009 81 3   Download

 • Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-BKH-BTC về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Kế hoach và Đầu tư và Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia

  pdf18p lawdn8 31-10-2009 56 2   Download

 • Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT-BKH-BTC về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Kế hoach và Đầu tư và Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia

  pdf17p lawdt7 02-12-2009 48 3   Download

 • Thông tư liên tịch 01/2003/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BCA về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15/5/2002 do Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồngcủa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Bộ Công an ban hành

  pdf21p lawttyt7 30-11-2009 49 2   Download

 • Thông tư liên tịch số 01/2002/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-TCĐC về việc hướng dẫn về thẩm quyền của Toà án nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến sử dụng đất do Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Tổng cục địa chính ban hành

  pdf6p manhquynh 10-10-2009 123 22   Download

 • Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Công an - Bộ Ngoại giao cùng ban hành, để Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Vi...

  pdf1p lawqds1 09-12-2009 129 16   Download

 • Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BQP-BTC về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân được huy động phục vụ quốc phòng do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành theo Nghị định 19/2002/NĐ-CP ngày 19/2/2002 về huy động tiềm lực khoa học và công nghệ của nhà nước phục vụ quốc phòng

  pdf4p lawgd4 04-11-2009 67 3   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 04/2002/TTLT/BCA-BNG NGÀY 29/01/2002 VÀ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 05/2009/TTLT/BCA-BNG NGÀY 12/5/2009 CỦA BỘ CÔNG AN BỘ NGOẠI GIAO TRONG LĨNH VỰC XUẤT NHẬP CẢNH

  pdf21p dhoomagain 23-02-2012 58 9   Download

 • Căn cứ Pháp lệnh thi hành án phạt tù năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù số 01/2007/UBTVQH ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 7 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam và Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành...

  pdf5p tapuaxinhdep 19-05-2013 23 3   Download

Đồng bộ tài khoản