Thông tư liên tịch 1/ttlt

Xem 1-20 trên 63 kết quả Thông tư liên tịch 1/ttlt
 • Thông tư liên tịch 1/TTLT về việc xử lý bằng biện pháp hành chính các hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép do Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 46-HĐBT ngày 10/5/1983 của Hội đồng Bộ trưởng quy định việc xử lý bằng biện pháp hành chính các hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép

  pdf22p lawbmhc11 24-11-2009 45 1   Download

 • Thông tư liên tịch 1/TTLT về việc xử lý bằng biện pháp hành chính các hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép do Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 46-HĐBT ngày 10/5/1983 của Hội đồng Bộ trưởng quy định việc xử lý bằng biện pháp hành chính các hành vi đầu cơ, buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép

  pdf20p lawttyt12 30-11-2009 37 1   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP về hệ thống tổ chức y tế địa phương do Bộ Y Tế - Ban Tổ Chức Cán Bộ Chính Phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 3/1/1998 của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương

  pdf7p lawttyt10 30-11-2009 104 20   Download

 • Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA về việc hướng dẫn việc nhập khẩu ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ do Bộ Thương mại - Giao thông Vận tải - Tài chính - Công an ban hành

  pdf4p truongbachi 23-10-2009 88 19   Download

 • Thông tư liên tịch của Bộ lao động- thương binh và xã hội- Bộ tài chính số 7/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2008 Hướng dẫn thực hiện nghị định số 11/2008/ NĐ- CP ngày 30/1/ 2008 của chính phủ quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động.

  doc10p nguyenhaohung1988 30-09-2009 167 17   Download

 • Thông tư liên tịch số 1699/2001/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan chuyển sang quân chuyên nghiệp hoặc chuyển sang công chức quốc phòng do Bộ Quốc phòng - Bộ Lao động, thương binh xã hội- Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/2001/NĐ-CP ngày 16/1/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999 về chế độ, chính sách đối v...

  pdf14p lawktkt5 25-10-2009 119 8   Download

 • Thông tư liên tịch số 96/2005/TTLT-BTC-BCA về Quỹ phòng chống ma tuý của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính - Bộ Công an cùng ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư Liên tịch số 05/2001/TTLT-BTC-BCA ngày 16 tháng 1 năm 2001 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2000 về việc thành lập

  pdf4p lawtttotung1 29-10-2009 60 8   Download

 • Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

  pdf14p lawbds7 06-11-2009 71 8   Download

 • Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành để hướng dẫn một số điều của Quyết định số 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/04/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành vốn cho vay của quỹ quốc gia về việc làm và Quyết định số 15/2008/QĐ-TTg ngày 23/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ sửa ...

  pdf20p lawttnh20 19-11-2009 90 8   Download

 • Thông tư liên tịch 04/2006/TTLT-BLĐTBXH-TLĐLĐVN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành khoản 3, Điều 1 Nghị định số 145/2004/NĐ-CP ngày 14/7/2004 của Chính phủ quy định việc tham gia ý kiến của đại diện người lao động và đại diện người sử dụng lao động với cơ quan nhà nước ở cấp tỉnh trong quan hệ lao động

  doc4p dangngoclan 19-08-2009 135 6   Download

 • Thông tư liên tịch 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT của Bộ Thương mại, Ủy ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 3/1/2002 và Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc.

  doc17p quynhson 19-08-2009 49 6   Download

 • Thông tư liên tịch số 03/2004/TTLT-BCA-BTC-BNV-BLĐTBXH về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh và đấu tranh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS do Bộ Công an - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2003/QĐ-TTg ngày 30/1/2003 của về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân tr...

  pdf5p luuduchoa 10-10-2009 64 6   Download

 • Thông tư liên tịch số 12/1999/TTLT-BYT-BTCCBCP về hệ thống tổ chức y tế địa phương do Bộ Y tế - Ban tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành, để bổ sung, sửa đổi một số điểm trong TTLT số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 của Liên bộ Y tế Ban TCCBCP hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 3/1/1998 của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương

  pdf1p lawttyt10 30-11-2009 99 6   Download

 • Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Toà án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

  pdf2p lawqds5 09-12-2009 107 6   Download

 • Thông tư liên tịch 03/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BQP của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu của người nghỉ hưu trước tháng 4/1993 theo Nghị định 31/2004/NĐ-CP ngày 19/1/2004 của Chính phủ

  doc10p vanson 19-08-2009 55 5   Download

 • Thông tư liên tịch 03/2004/TTLT-BCA-BTC-BNV-BLĐTBXH của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2003/QĐ-TTg ngày 30/1/2003 của về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc, khám chữa bệnh và đấu tranh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS

  doc5p vanson 19-08-2009 87 5   Download

 • Thông tư liên tịch số 03/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BQP về lương hưu của người nghỉ hưu do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng ban hành, để hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu của người nghỉ hưu trước tháng 4/1993 theo Nghị định 31/2004/NĐ-CP ngày 19/1/2004 của Chính phủ

  doc8p luuduchoa 10-10-2009 58 5   Download

 • Thông tư liên tịch số 1/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ do Bộ Lao động thương binh và xã hội - Bộ Tài chính ban hành

  pdf5p lybangbang 10-10-2009 50 5   Download

 • Thông tư liên tịch số 4086/2001/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC về giáo dục quốc phòng do Bộ Quốc phòng- Bộ Giao dục và đào tạo- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 1/5/2001 của Chính phủ về giáo dục quốc phòng

  pdf12p lawttyt8 30-11-2009 58 5   Download

 • Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-GDĐT-BTC-BLĐTBXH về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập do Bộ giáo dục đào tạo- Bộ tài chính- Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 329/1999/QĐ-TTg ngày 28/12/1999 của TTCP bổ sung, sửa đổi khoản a Điều 1 của QĐ số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của TTCP về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào t...

  pdf3p lawvhxh16 19-11-2009 65 4   Download

Đồng bộ tài khoản