Thông tư liên tịch số 01/tt-lb

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thông tư liên tịch số 01/tt-lb
  • Thông tư liên tịch số 01/TTLB về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn-Bộ Thương mại-Tổng cục Hải quan ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 664-TTg ngày 18-10-1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản

    pdf25p lawxnk7 11-11-2009 55 7   Download

  • Thông tư liên tịch số 01-TTLB/TN-HQ về chế độ quá cảnh, mượn đường đối với hàng hoá của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào do Bộ Thương nghiệp - Tổng cục Hải quan ban hành

    pdf2p lawgtvt11 26-11-2009 45 2   Download

  • Thông tư liên tịch 01-TTLB/NV-GTVT của Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn một số điểm về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

    doc7p chanhson 19-08-2009 136 7   Download

Đồng bộ tài khoản