Thông tư liên tịch số 12/2007/ttlt

Xem 1-20 trên 23 kết quả Thông tư liên tịch số 12/2007/ttlt
 • Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với thuốc và thiết bị y tế thuộc chương trình viện trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ (Pepfar) cho phòng, chống HIV/AIDS do Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành

  pdf10p lawttyt3 30-11-2009 88 5   Download

 • Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-HCCBVN-BTC-BQP về hướng dẫn thực hiện một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh...

  pdf5p lawvhxh7 16-11-2009 397 24   Download

 • Thông tư liên tịch số 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC về việc khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất về y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 153/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ quy định về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất về y tế đối vớ...

  pdf7p lawbmhc8 24-11-2009 76 5   Download

 • Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BTM-BCN về việc hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà do Bộ Công nghiệp - Bộ Thương mại ban hành quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

  pdf7p truongbachi 23-10-2009 60 3   Download

 • Thông tư liên tịch số 159/2007/TTLT-BTC-BQP về việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng ban hành để sửa đổi Thông tư liên tịch số 118/2005/TTLT/BTC-BQP ngày 22/12/2005 của liên Bộ Tài chính - Quốc phòng hướng dẫn một số điều về tài chính đối với công ty quốc phòng tại Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/03/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích...

  pdf2p lawdn2 31-10-2009 59 2   Download

 • Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA về việc hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường do Bộ Tài chính - Bộ Thương mại - Bộ Công An cùng ban hành

  pdf8p lawktkt1 25-10-2009 92 7   Download

 • Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với thuốc và thiết bị y tế thuộc chương trình viện trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ (Pepfar) cho phòng, chống HIV/AIDS do Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành

  pdf11p lawvhxh6 16-11-2009 62 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư liên tịch số 12/2007/ttlt-btc-btm-bca', văn bản luật, lĩnh vực khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc10p duclechinh 16-04-2010 145 7   Download

 • Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị. Thông tư này hướng dẫn những nội dung về cấp giấy phép xây dựng cho việc xây dựng, lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động ở đô thị (dưới đây gọi tắt là trạm BTS).

  doc15p estupendo3 12-08-2016 19 1   Download

 • Công văn 2461/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc tham gia hướng dẫn một số điểm của thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT

  pdf2p quangminh 14-08-2009 108 11   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 14/2009/TTLT-BCTBTC NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP CHỨNG NHẬN VÀ THỦ TỤC NHẬP KHẨU, XUẤT KHẨU KIM CƯƠNG THÔ NHẰM THỰC THI CÁC QUY ĐỊNH CỦA QUY CHẾ CHỨNG NHẬN QUY TRÌNH KIMBERLEY Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, Nghị định số 44/2011/NĐ-C...

  pdf3p conchokon 26-09-2012 49 6   Download

 • Thông tư liên tịch 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

  doc6p tonynguyen 14-08-2009 279 51   Download

 • Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BQP-BYT-BTC về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất về y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC ngày 05/9/2007 của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 153...

  pdf2p lawttnh12 13-11-2009 60 7   Download

 • Thông tư liên tịch 159/2007/TTLT-BTC-BQP của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi Thông tư liên tịch số 118/2005/TTLT-BTC-BQP ngày 22/12/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng hướng dẫn một số điều về tài chính đối với công ty quốc phòng tại Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/03/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

  doc1p mychau 18-08-2009 79 2   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 69/2007/TTLT-BQP-BLĐTBXHBTC NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA BỘ QUỐC PHÒNG, BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI, BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 159/2006/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC TỪ NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975 TRỞ VỀ TRƯỚC CÓ 20 NĂM TRỞ LÊN PHỤC VỤ QUÂN ĐỘI ĐÃ PHỤC VIÊN, ...

  pdf24p buomgiay 09-12-2011 38 4   Download

 • Thông tư liên tịch 02/2007/TTLT-BNG-BNV-BTC-BLĐTBXH của Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 131/2007/NĐ-CP ngày 06/8/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài...

  doc2p hoangchau 19-08-2009 146 14   Download

 • Thông tư liên tịch 94/2007/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 07/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức Hải quan của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính

  doc3p hoangchau 19-08-2009 107 4   Download

 • Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-BTM-BCN của Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp về hướng dẫn việc nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

  doc7p nhatson 18-08-2009 66 2   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VIỆC PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NHÀ TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ...

  pdf10p vienthieu 31-12-2010 45 5   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn chế độ hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá nhập khẩu lưu thông trên thị trường

  doc7p khuongduy 15-10-2009 75 3   Download

Đồng bộ tài khoản