Thông tư liên tịch số 20/ttlb

Xem 1-4 trên 4 kết quả Thông tư liên tịch số 20/ttlb
 • Thông tư liên tịch số 20/TTLB về việc thu một phần viện phí do Bộ y tế-Tài chính-Lao động thương binh và xã hội-Ban vật giá ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/Cp ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí

  pdf25p ngankhanh 10-10-2009 66 5   Download

 • Thông tư liên tịch số 20/TTLB về việc thu một phần viện phí do Bộ y tế-Tài chính-Lao động thương binh và xã hội-Ban vật giá ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/Cp ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí

  pdf23p lawttyt11 30-11-2009 55 1   Download

 • Thông tư liên tịch 12/TTLB/LĐTBXH-TC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về chế độ trợ cấp đối với người được đưa vào cơ sở chữa bệnh theo Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của CP ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995

  doc4p vanson 19-08-2009 154 4   Download

 • Thông tư liên tịch 12/TTLB/LĐTBXH-TC về việc hướng dẫn về chế độ trợ cấp đối với người được đưa vào cơ sở chữa bệnh theo Nghị định số 20/CP ngày 13/4/1996 của CP ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/1995 do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawttyt10 30-11-2009 49 4   Download

Đồng bộ tài khoản