Thông tư liên tịch số 31/ttlt

Xem 1-20 trên 56 kết quả Thông tư liên tịch số 31/ttlt
 • Thông tư liên tịch số 31/TTLT về việc hướng dẫn quản lý kinh phí cho các chương trình mục tiêu của ngành giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawgd9 22-11-2009 39 2   Download

 • Thông tư liên tịch số 31/2006/TTLT-BTC-BVHTT về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo phòng trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" các cấp do Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa thông tin ban hành

  pdf6p lawvhxh8 16-11-2009 150 18   Download

 • Thông tư liên tịch số 31/2005/TTLT-BLĐTBXH-BCA về việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Công an cùng ban hành,để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 5 tháng 4 năm 2005 về việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh của Chính phủ qu...

  pdf7p lawttyt5 30-11-2009 211 16   Download

 • Thông tư liên tịch số 31/1999/TTLT/BLĐTBXH-BYT về việc hướng dẫn quy trình cai nghiện, phục hồi sức khỏe, nhân cách cho người nghiện ma túy do Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ban hành

  pdf1p lawttyt9 30-11-2009 95 6   Download

 • Thông tư liên tịch số 31/2000/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn việc thành lập và cơ chế quản lý tài chính đối với cơ sở khám chữa bệnh bán công do Bộ tài chính- Bộ y tế ban hành

  pdf9p lawbds6 06-11-2009 54 3   Download

 • Thông tư liên tịch số 31/1999/TTLT-BTM-TCDL về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài do Bộ Thương mại - Tổng cục Du lịch ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài...

  pdf7p lawdn12 22-11-2009 37 3   Download

 • Thông tư liên tịch số 31/2007/TTLT-BCA-BGTVT về việc hướng dẫn về việc xóa sổ đăng ký, thu hồi biển số của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hết niên hạn sử dụng do Bộ Công An - Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf4p lawgtvt2 26-11-2009 45 3   Download

 • Thông tư liên tịch số 31/2007/TTLT-BTC-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với olympic toán học quốc tế tại việt nam năm 2007 do Bộ Tài chính- Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf7p lawktkt1 25-10-2009 41 1   Download

 • Thông tư liên tịch số 31/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động kiểm ngư và thanh toán chi phí thực hiện lệnh điều động, huy động lực lượng, phương tiện của người có thẩm quyền.

  pdf7p emvaolop1 24-10-2014 18 1   Download

 • Thông tư liên tịch số 31/2000/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn việc thành lập và cơ chế quản lý tài chính đối với cơ sở khám chữa bệnh bán công do Bộ tài chính- Bộ y tế ban hành

  pdf8p lawttyt9 30-11-2009 36 1   Download

 • Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT về đấu tranh chống sản xuất và buốn bán hàng giả do Bộ Thương mại, Bộ Công An và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành, để hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buốn bán hàng giả

  pdf10p truongvu 10-10-2009 90 17   Download

 • Thông tư liên tịch số 96/2005/TTLT-BTC-BCA về Quỹ phòng chống ma tuý của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Tài chính - Bộ Công an cùng ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư Liên tịch số 05/2001/TTLT-BTC-BCA ngày 16 tháng 1 năm 2001 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 31/2000/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2000 về việc thành lập

  pdf4p lawtttotung1 29-10-2009 58 8   Download

 • Thông tư liên tịch 38/2001/TTLT-BGD&ĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 54/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 31/8/1998 về thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của TTCP

  doc1p hoangyen 17-08-2009 123 7   Download

 • Thông tư liên tịch 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT của Bộ Thương mại, Ủy ban Dân tộc và Miền núi, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 3/1/2002 và Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc.

  doc17p quynhson 19-08-2009 49 6   Download

 • Thông tư liên tịch số 104/2002/TTLT-BQP-BTC về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31/12/1960 trở về trước do Bộ Quốc Phòng - Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 3...

  pdf12p lawdvpl1 10-11-2009 89 6   Download

 • Thông tư liên tịch số 34/1999/TTLT/BGD&ĐT-BTC về thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập do Bộ Giáo dục đào tạo - Tài chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung Thông tư số 54/1998/TTLT/GD&ĐT-TC ngày 31/8/1998 về thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập theo Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf2p lawgd7 22-11-2009 75 6   Download

 • Thông tư liên tịch số 03/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BQP về lương hưu của người nghỉ hưu do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng ban hành, để hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu của người nghỉ hưu trước tháng 4/1993 theo Nghị định 31/2004/NĐ-CP ngày 19/1/2004 của Chính phủ

  doc8p luuduchoa 10-10-2009 57 5   Download

 • Thông tư liên tịch số 38/2001/TTLT-BGD&ĐT-BTC về thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn bổ sung Thông tư số 54/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 31/8/1998 về thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của TTCP...

  pdf2p lawgd6 04-11-2009 128 5   Download

 • Thông tư liên tịch 118/2005/TTLT-BTC-BQP của Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn một số điều về tài chính đối với Công ty quốc phòng tại Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 01/03/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

  doc7p sontinh 18-08-2009 107 4   Download

 • Thông tư liên tịch 44/2006/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 215/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng phòng, chống tội phạm ma tuý thuộc Bộ Quốc phòng

  doc2p dangngoclan 19-08-2009 67 4   Download

Đồng bộ tài khoản