Thông tư liên tịch số 72/ttlt

Xem 1-8 trên 8 kết quả Thông tư liên tịch số 72/ttlt
 • Thông tư liên tịch số 72/TTLT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư do Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng ban hành

  pdf10p lawktkt7 29-10-2009 98 42   Download

 • Thông tư liên tịch số 72/2002/TTLT-TC-XD-NHNN về việc thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Ngân hàng Nhà nước ban hành

  pdf13p lawtttotung2 29-10-2009 65 11   Download

 • Thông tư liên tịch 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành nghề trong các công ty nhà nước

  pdf2p hoangchau 19-08-2009 169 11   Download

 • Thông tư liên tịch số 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC về việc chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành nghề trong các công ty nhà nước do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ...

  pdf2p lawttnh19 19-11-2009 92 9   Download

 • Thông tư liên tịch 139/2007/TTLT-BQP-BNV-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2007/QĐ-TTg ngày 23/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù đối với một số chức danh tư pháp và thanh tra trong quân đội

  doc2p hoangchau 19-08-2009 116 5   Download

 • Thông tư liên tịch số 600/1999/TTLT-BGTVT-BTS về việc đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển do Bộ Giao thông vận tải - Bộ Thuỷ sản ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/1998/NĐ-CP ngày 15/9/1998 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển

  pdf3p lawgtvt9 26-11-2009 52 3   Download

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐÀO TẠO LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

  pdf9p meoconlylom 13-07-2011 61 3   Download

 • Quyết định 1114/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư liên tịch số 16/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15/8/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành nghề trong các công ty nhà nước...

  pdf2p hoangchau 19-08-2009 147 7   Download

Đồng bộ tài khoản