Thông tư liên tịch thể thao

Xem 1-20 trên 247 kết quả Thông tư liên tịch thể thao
 • Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH việc thu một phần viện phí do Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, để bổ sung thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên bộ Y tế - Bộ Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí

  pdf2p lawttyt4 30-11-2009 476 68   Download

 • Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học do Bộ Y tế- Bộ Giáo dục đào tạo ban hành

  pdf5p lawttyt9 30-11-2009 513 61   Download

 • Thông tư liên tịch số 14/2006/TTLT-BYT-BQP về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế ban hành

  pdf13p lawttyt3 30-11-2009 564 58   Download

 • Thông tư liên tịch số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH về các cơ sở khám chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia bảo hiểm xã hội do Bộ Y tế - Bảo hiểm Xã hội Việt nam ban hành

  pdf4p lawttyt10 30-11-2009 396 45   Download

 • Thông tư liên tịch 22/2007/TTLT-BVHTT-UBTDTT của Bộ Văn hoá-Thông tin và Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã, phường, thị trấn

  pdf7p trangson 19-08-2009 115 43   Download

 • Thông tư liên tịch 25/2008/TTLT-BTC-BVHTTDL của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn mức chi và quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Văn hóa giai đoạn 2006 đến 2010

  pdf13p myngoc 13-08-2009 391 39   Download

 • Thông tư liên tịch số 104/2007/TTLT/BTC-BVHTTDL về hướng dẫn một số nội dung chi, mức chi cho công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính và Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lịch ban hành

  pdf4p lawktkt1 25-10-2009 103 37   Download

 • Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước do Bộ Y Tế- Bộ Nội Vụ ban hành

  pdf8p lawttyt3 30-11-2009 305 29   Download

 • Thông tư liên tịch số 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT về việc thực hiện an toàn bức xạ trong y tế do Bộ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Y tế ban hành

  pdf14p lawttyt9 30-11-2009 128 29   Download

 • Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế công lập do Bộ Y tế-Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p lawttyt3 30-11-2009 251 26   Download

 • Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành

  pdf9p lawttyt2 30-11-2009 351 25   Download

 • Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT về việc hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục do Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf4p lawttyt2 30-11-2009 213 25   Download

 • Thông tư liên tịch số 14-TTLB về việc thu một phần lệ phí y tế do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45-HĐBT ngày 24-04-1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thu một phần lệ phí y tế

  pdf4p lawttyt11 30-11-2009 163 24   Download

 • Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn do Bộ Tài chính - Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

  pdf4p lawttyt6 30-11-2009 274 23   Download

 • Thông tư liên tịch 90/2006/TTLT-BTC-UBTDTT của Bộ Tài chính và Uỷ ban Thể dục Thể thao về hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách thực hiện Chương trình phát triển thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn đến năm 2010

  doc3p thinhlien 14-08-2009 164 22   Download

 • Thông tư liên tịch số 147/2007/TTLT-BTC-BYT về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010 do Bộ Tài chính và Bộ Y tế ban hành

  pdf16p lawttyt2 30-11-2009 244 22   Download

 • Thông tư liên tịch 127/2008/TTLT/BTC-BVHTTDL của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối vớivận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao

  doc5p nguyenchien 08-08-2009 247 21   Download

 • Thông tư liên tịch 106/2006/TTLT-BTC-UBTDTT của Bộ Tài chính và Uỷ ban Thể dục thể thao về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao

  doc6p trongthuy 18-08-2009 206 21   Download

 • Thông tư liên tịch số 14/2007/TTLT-BYT-BTC về việc thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện do Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/03/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện

  pdf3p lawttyt2 30-11-2009 184 20   Download

 • Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP về hệ thống tổ chức y tế địa phương do Bộ Y Tế - Ban Tổ Chức Cán Bộ Chính Phủ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 3/1/1998 của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương

  pdf7p lawttyt10 30-11-2009 102 20   Download

Đồng bộ tài khoản