Thông tư số 01/ttlb

Xem 1-8 trên 8 kết quả Thông tư số 01/ttlb
 • Thông tư số 01/TTLB về việc hướng dẫn chế độ thu chi quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế- Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawgtvt10 26-11-2009 50 2   Download

 • Thông tư số 01/TTLB về việc hướng dẫn chế độ thu chi quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế- Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p hienthuc 17-10-2009 42 4   Download

 • Thông tư liên tịch số 01/TTLB về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn-Bộ Thương mại-Tổng cục Hải quan ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định số 664-TTg ngày 18-10-1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ và lâm sản

  pdf25p lawxnk7 11-11-2009 55 7   Download

 • Thông tư liên bộ số 01/TTLB về việc cho người nước ngoài nhận con nuôi là trẻ em Việt Nam bị mồ côi, bị bỏ rời, bị tàn tật ở các cơ sở nuôi dưỡng do Bộ Lao động,thương binh vè xã hội - Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao - Bộ Nôị vụ ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quy định tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 145/HĐBT ngày 29/4/92 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

  pdf4p lawvhxh17 19-11-2009 60 3   Download

 • Thông tư liên tịch số 01-TTLB/TN-HQ về chế độ quá cảnh, mượn đường đối với hàng hoá của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào do Bộ Thương nghiệp - Tổng cục Hải quan ban hành

  pdf2p lawgtvt11 26-11-2009 45 2   Download

 • Thông tư liên bộ số 01/TTLBvề một số điểm về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Bộ Nội Vụ - Giao thông vận tải ban hành

  pdf7p lawgtvt10 26-11-2009 55 4   Download

 • Thông tư liên tịch 01-TTLB/NV-GTVT của Bộ Nội vụ và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn một số điểm về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

  doc7p chanhson 19-08-2009 137 7   Download

 • Thông tư liên bộ số 06/TTLBvề việc xuất nhập khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản do Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn - Bộ Thương Mại- Tổng Cục Hải Quan ban hành, để hướng dẫn bổ sung và sửa đổi một số vấn đề xung quanh việc thực hiện Thông tư liên bộ số 01/TT-LB ngày 22-12-1995 về việc xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản

  pdf4p lawxnk7 11-11-2009 57 4   Download

Đồng bộ tài khoản