Thông tư số 119

Xem 1-20 trên 69 kết quả Thông tư số 119
 • Thông tư số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN của Bộ tài chính, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ngày 8 tháng 12 năm 2004 hứơng dẫn trích nộp kinh phí công đòan.

  doc4p nguyenhaohung1988 30-09-2009 331 51   Download

 • Thông tư số 119/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

  pdf4p lawxnk1 10-11-2009 58 7   Download

 • Thông tư số 119/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu kinh tế Dung Quất do Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p lawktkt1 25-10-2009 58 4   Download

 • Thông tư số 119/1999/TT-BTC về Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam

  pdf3p lawxnk6 11-11-2009 45 4   Download

 • Thông tư số 119/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án y tế do địa phương quản lý theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khoá XII do Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p lawttnh15 13-11-2009 65 4   Download

 • Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

  doc6p bachphuocngoi 31-12-2010 60 4   Download

 • Thông tư số 119/2001/TT-BNN về việc thực hiện Nghị định của Chính phủ số 13/2001/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2001 về bảo hộ giống cây trồng mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf8p manhquynh 10-10-2009 66 3   Download

 • Thông tư số 119/2007/TT-BTC về việc Hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay do Bộ tài chính ban hành.

  pdf5p lawktkt1 25-10-2009 61 3   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'thông tư số: 119/2012/tt-btc sửa đổi, bổ sung thông tư số 157/2011/tt-btc ngày 14/11/2011 của bộ tài chính ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p conchokon 24-09-2012 59 3   Download

 • Thông tư số 119/1998/TT-BTC về việc thực hiện Hiệp định vay Bỉ để thực hiện dự án đầu tư 100 máy dệt cho công ty dệt Nam Định do Bộ tài chính ban hành

  pdf5p lawdt11 02-12-2009 37 2   Download

 • Thông tư Số:119/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013,thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, thông tư số 85/2011/TT- BTC ngày 17/6/2011, ¬¬thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của bộ tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế;...

  pdf14p meomun12340628 19-09-2015 23 0   Download

 • sửa đổi thông tư số 213/2015/TT-BTC ngày 31 12 2015 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại km1148 1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định.

  pdf3p bachma47 26-12-2017 1 0   Download

 • Thông tư số 18/2005/TT-BTC về Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 119/2003/TT-BTC 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

  pdf4p lawxnk2 10-11-2009 52 4   Download

 • Thông tư số 33/2008/TT-BTC về hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại khu kinh tế Dung Quất do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2005/TT-BTC ngày 22/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại khu kinh tế Dung Quất

  pdf5p lawktkt1 25-10-2009 54 3   Download

 • Thông tư số 115/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 119/2008/TT-BTC ngày 08/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các dự án y tế do địa phương quản lý theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII.

  pdf2p lawttyt1 30-11-2009 85 1   Download

 • THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 119/2010/TT-BTC NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ THU, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN THU PHÍ BẢO ĐẢM HÀNG HẢI VÀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy đ...

  pdf3p vienthieu 31-12-2010 56 3   Download

 • Thông tư số 14/2008/TT-BCT về sản xuất và kinh doanh thuốc lá do Bộ Công thương ban hành để hướng dẫn thực hiện một số qui định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá

  pdf44p tadinhphong 23-10-2009 83 2   Download

 • Thông tư số 01/2007/TT-BCT về sản xuất kinh doanh thuốc lá do Bộ Công thương ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá

  pdf19p truongbachi 23-10-2009 48 1   Download

 • Thông tư số 170/2004/TT-BQP về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương do Bộ Quốc phòng ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương

  pdf13p lawgd4 04-11-2009 72 1   Download

 • Thông tư số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ do Bộ khoa học công nghệ và môi trường-Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/1999/NĐ-CP ngày 18/9/1999 của Chính phủ về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học và công nghệ...

  pdf21p lawqds4 09-12-2009 54 1   Download

Đồng bộ tài khoản