Thông tư số 13/nv

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thông tư số 13/nv
  • Thông tư số 13/NV về việc hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân, viên chức nhà nước do Bộ nội vụ ban hành

    pdf14p ngankhanh 10-10-2009 267 49   Download

  • Thông tư liên bộ số 13-NV về việc hướng dẫn việc bàn giao công tác bảo hiểm xã hội phúc lợi tập thể do Bộ Nội vụ - Tổng công đoàn Việt Nam ba hành

    pdf5p ngankhanh 10-10-2009 51 9   Download

  • Thông tư liên bộ số 11/TTLB/LĐTBXH-NV-YT về lập hồ sơ, đưa người vào cơ sở chữa bệnh và phối hợp bảo vệ chữa bệnh tại CSCB do Bộ Lao động thương binh xã hội - Bộ Nội vụ - Y tế ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 20/CP ngày 13/4/96 của CP ban hành Quy chế về cơ sở chữa bệnh theo PL xử lý vi phạm hành chính ngày 6/7/95 về lập hồ sơ, đưa người vào cơ sở chữa bệnh và phối hợp bảo vệ chữa bệnh...

    pdf4p lawttyt11 30-11-2009 64 2   Download

Đồng bộ tài khoản