Ths phan thu trang

Xem 1-20 trên 80 kết quả Ths phan thu trang
 • Chương 2 Phân tích môi trường kinh doanh trong bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày về: phân tích môi trường bên ngoài, phân tích môi trường nội bộ nhằm phân tích, điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và những thách thức từ đó đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

  pdf35p vespa_12 14-04-2014 54 8   Download

 • Bài giảng Quan hệ pháp luật do ThS. Đặng Thị Thu Trang biên soạn bao gồm những nội dung chính về khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật; thành phần của quan hệ pháp luật; sự kiện pháp lý. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  ppt30p cocacola_08 14-11-2015 35 8   Download

 • Bài giảng Marketing quốc tế chương 1 trình bài khái quát về Marketing quốc tế và tổ chức công ty kinh doanh quốc tế. Chương này giúp người học hiểu khái niệm, bản chất và chức năng của Marketing; hiểu và vận dụng Marketing bộ phận và Marketing hỗn hợp; hiểu quá trình phát triển của Marketing và vận dụng các quan điểm kinh doanh trong Marketing; hiểu khái niệm, vai trò và cách thức tổ chức công ty kinh doanh quốc tế. Mời tham khảo.

  pdf61p namthangtinhlang_00 30-10-2015 26 4   Download

 • Chương 3 trình bày các nội dung liên quan đến vấn đề nghiên cứu thị trường trong Marketing quốc tế. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học hiểu khái niệm và phân loại thị trường; hiểu và vận dụng các nội dung nghiên cứu thị trường; hiểu và vận dụng quy trình, phương pháp nghiên cứu thị trường, có khả năng thiết kế bảng câu hỏi điều tra;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết cảu bài giảng.

  pdf63p namthangtinhlang_00 30-10-2015 12 3   Download

 • Chương 7 trình bày các nội dung liên quan đến chiến lược phân phối quốc tế. Chương này giúp người học hiểu rõ khái niệm, mục đích, chức năng và yêu cầu đối với hoạt động phân phối; hiểu và vận dụng các phương thức phân phối, kênh phân phối và có khả năng lựa chọn trung gian phân phối; hiểu và vận dụng các chiến lược phân phối quốc tế; có khả năng quản lý kênh phân phối quốc tế.

  pdf46p namthangtinhlang_00 30-10-2015 16 3   Download

 • “Kinh doanh quốc tế là tất cả các giao dịch mang tính thương mại của tư nhân hoặc chính phủ giữa hai hay nhiều quốc gia” Kinh doanh quốc tế là hoạt động mua bán hàng hóa và dịch vụ, hoặc hoạt động đầu tư giữa các chủ thể ở hai hay nhiều quốc gia.

  pdf16p boymarketing92 12-10-2012 118 32   Download

 • Què và phương pháp chẩn đoán què Khái niệm về què Què là một hội chứng xuất hiện khi gia súc mắc bệnh ngoại khoa ở bốn chân. Ở trạng thái tĩnh, nếu con vật bị què thì khi nó đứng có một trong bốn chân không thể trụ được được.

  pdf50p matem91 11-11-2013 112 36   Download

 • Đề hiểu bài giảng Quản trị chiến lược Chương 1 Giới thiệu về quản trị chiến lược chúng ta cần tìm hiểu khái niệm về quản trị chiến lược. Quản trị chiến lược là tập hợp các quyết định và hành động quản trị quyết định sự thành công lâu dài của doanh nghiệp. Quản trị chiến lược là nghệ thuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện và đánh giá các quyết định tổng hợp giúp cho mỗi tổ chức có thể đạt được mục tiêu của nó.

  pdf26p vespa_12 14-04-2014 66 12   Download

 • Nội dung của chương 6 Triển khai thực hiện và kiểm soát chiến lược nằm trong bộ bài giảng Quản trị chiến lược trình bày về xác định mục tiêu hàng năm, phân bổ nguồn lực, thiết kế cơ cấu tổ chức, kiểm soát chiến lược. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học kiểm soát chiến lược nhanh.

  pdf34p vespa_12 14-04-2014 52 12   Download

 • Mời các bạn cùng nắm bắt những kiến thức về quan niệm công bằng xã hội; mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội; các thước đo bất bình đẳng trong phân phối thu nhập; các mô hình giải quyết tình trạng bất bình đẳng trong phân phối thu nhập; quan điểm và giải pháp nhằm gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện công bằng xã hội ở nước ta hiện nay thông qua bài giảng Tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội sau đây.

  ppt30p cocacola_04 20-10-2015 42 11   Download

 • Nội dung bài giảng Quản trị chiến lược chương 3 Chiến lược cạnh tranh trình bày về mục tiêu của doanh nghiệp mục tiêu dài hạn và ngắn hạn, phân tích 2 yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận dài hạn của doanh nghiệp và nền tảng của chiến lược kinh doanh.

  pdf27p vespa_12 14-04-2014 57 9   Download

 • Mục tiêu của bài giảng chương 2 là giúp học viên hiểu được các khái niệm, phân loại môi trường Marketing quốc tế và ý nghĩa của việc nghiên cứu môi trường Marketing quốc tế; hiểu và vận dụng các yếu tố môi trường bên trong doanh nghiệp; hiểu được tác động của các yếu tố môi trường bên ngoài; vận dụng lựa chọn chiến lược marketing hỗn hợp phù hợp với môi trường Marketing.

  pdf25p namthangtinhlang_00 30-10-2015 14 3   Download

 • Sau khi học xong bài học về "Chiến lược sản phẩm quốc tế" này người học có thể: Hiểu và vận dụng khái niệm về sản phẩm, phân loại và các cấp cấu tạo sản phẩm; hiểu và vận dụng lý thuyết vòng đời sản phẩm quốc gia và vòng đời sản phẩm quốc tế; có khả năng xây dựng chiến lược sản phẩm; hiểu và vận dụng kiến thức về bao bì và nhãn hiệu sản phẩm.

  pdf49p namthangtinhlang_00 30-10-2015 15 4   Download

 • Tài liệu do Ths. Phạm Quốc Luyến biên soạn gồm có 5 chương. Nội dung chương 1 giới thiệu lý luận chung về phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh. Chương 2 nghiên cứu về phân tích tình hình sản xuất. Chương 3 tập trung tìm hiểu về phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp. Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận là nội dung được đề cập đến trong chương 4.

  pdf139p 123968574 22-06-2012 758 339   Download

 • NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN HÌNH THỨC TIẾP ĐIỆN TRONG CUNG CẤP ĐIỆN GIAO THÔNG ĐIỆN ĐƯỜNG SẮT ThS. VÕ THANH HÀ KS.

  pdf4p linhdan05016 27-01-2011 237 100   Download

 • Giáo trình Thiết kế trang phục 5 nhằm cung cấp kiến thức về kỹ thuật may, thao tác may, kỹ thuật ráp nối bằng phương pháp may thủ công và công nghệ gia công các chi tiết sản phẩm, ký hiệu đường may, các dụng cụ thiết bị, xác định vị trí, kích thước sẽ được áp dụng trên sản phẩm. Qua học phần này, sinh viên được rèn luyện tính nhanh nhẹn, cẩn thận, tác phong công nghiệp, phương pháp làm việc khoa học và sáng tạo.

  pdf68p violet_12 21-05-2014 201 86   Download

 • Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Về mặt lý luận: Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Về mặt thực tế: Mô tả và phân tích thực trạng hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ xuất nhập khẩu Quang...

  pdf116p nokia_12 09-05-2013 89 37   Download

 • Nối tiếp phần 1 Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2 với 3 chương còn lại trang bị cho người học các kiến thức về kế toán và các nguồn kinh phí, kế toán các khoản chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán các khoản thu trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf65p nhihoangpham 13-01-2015 78 45   Download

 • Các bước chính: Hình thành mô hình phân tích là kết quả phân tích và mô tả ứng dụng: Phân tích lĩnh vực vấn đề; Mở rộng mô hình phân tích thành mô hình thiết kế; Lập trình để có chương trình chạy được.

  pdf39p soicon824 19-04-2011 90 31   Download

 • Mô hình hóa nghiệp vụ (Business Modeling): Là kỹ thuật mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ; Mô hình hóa các chức năng của tổ chức; Quan tâm đến góc nhìn chức năng. Không phân biệt các tiến trình nghiệp vụ sẽ được tự động hóa hay thực hiện thủ công.

  pdf21p soicon824 19-04-2011 88 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản