Thu hút nguồn nhân lực

Xem 1-20 trên 226 kết quả Thu hút nguồn nhân lực
 • Chiến lược Marketing lãnh thổ trong việc thu hút nguồn nhân lực về địa phương Thanh Hoá, đây là tài liệu hữu ích dành cho mọi người có nhu cầu tham khảo. Biết tổng quan địa lý, đặc điểm vùng Thanh Hóa.

  doc19p cscpubka 16-01-2014 260 30   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về thu hút nguồn nhân lực nói chung và thu hút nguồn nhân lực ngành y tế nói riêng; phân tích thực trạng nguồn nhân lực ngành y tế và việc thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn vừa qua, các kết quả đạt được, những tồn tại, nguyên nhân của các tồn tại cần khắc phục; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thu hút nguồn nhâ...

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 81 23   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm: Một số giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực tại trường THPT Xuân Mỹ tìm hiểu, phân tích và đưa ra những giải pháp thu hút nguồn nhân lực tại trường THPT Xuân Mỹ. Từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đổi mới quản lý giáo dục của trường.

  pdf19p thanhbinh22592 13-08-2016 24 10   Download

 • Đề tài hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về nguồn nhân lực trình độ cao, về việc thu hút nguồn nhân lực trình độ cao vào làm việc trong các cơ quan nhà nước; phân tích thực trạng thu hút nguồn nhân lực trình độ cao của tỉnh Bình Định trong thời gian qua,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p bautroibinhyen26 03-05-2017 4 3   Download

 • Đề tài phân tích thực trạng thu hút nguồn nhân lực trình độ cao của tỉnh Quảng Bình thời gian qua nhằm xác định những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp chủ yếu để tăng cường thu hút nguồn nhân lực trình độ cao vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh.

  pdf26p bautroibinhyen26 03-05-2017 7 2   Download

 • Ebook Quản trị nguồn nhân lực do PGS.TS. Trần Kim Dung biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về giới thiệu quản trị nguồn nhân lực; thu hút nguồn nhân lực; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; duy trì nguồn nhân lực; quản trị nguồn nhân lực trong môi trường hiện đại; các tình huống về quản trị nhân lực.

  pdf497p hoahongtrongmua 12-03-2015 1895 968   Download

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh tế: Giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Quảng Ngãi nhằm trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về nguồn nhân lực chất lượng cao, thực trạng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Quảng Ngãi, một số giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Quảng Ngãi.

  pdf13p ctrl_12 08-07-2013 224 77   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực gồm 3 chương nhằm trình bày khái quát, chức năng chính của quản trị nguồn nhân lực. Giới thiệu về môn học, thu hút nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, duy trì nguồn nhân lực.

  pdf171p red_12 17-05-2014 54 26   Download

 • Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: đưa ra các hình thức, phương pháp và chính sách thu hút nguồn nhân lực trên thị trường lao động tới Công ty, phát triển đội ngũ nhân lực trên cơ sở đào tạo và đào tạo lại nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty, đề xuất các giải pháp đãi ngộ, tạo động lực lao động nhằm thu hút, giữ chân những người tài gắn bó và trung thành với Công ty,...

  pdf107p tathimu66 19-01-2017 44 29   Download

 • Đề tài tổng hợp các kiến thức về quản trị nguồn nhân lực và đánh giá hiệu quả thực tế hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty CPXD Hà Nội CPM; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty đồng thời đưa ra kiến nghị với các cơ quan, ban ngành chức năng có liên quan.

  pdf72p hihihaha7 03-01-2017 18 13   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm đưa ra được một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của công ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam, tạo cho công ty một đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf109p bautroibinhyen2 04-11-2016 3 2   Download

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hoạch định nguồn nhân lực, quá trình hoạch định nguồn nhân lực, phân tích môi trường kinh doanh, xác định mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp, mức độ phối hợp giữa chiến lược kinh doanh và chiến lược quản trị nguồn nhân lực,...

  ppt13p sangbanmai_0906 15-01-2018 8 1   Download

 • Giáo trình Quản trị nhân lực nội dung gồm 7 chương. Trong đó, chương 1 trình bày khái quát chung về quản trị nguồn nhân lực, chương 2 phân tích công việc, chương 3 trình bày về hoạch định và thu hút nguồn nhân sự, chương 4 tuyển chọn nhân viên, chương 5 trình bày về đào tạo và phát triển, hai chương cuối trình bày về đánh giá nhân viên và trả công lao động.

  doc223p levu185 22-09-2011 1185 594   Download

 • Giáo trình Quản trị nhân lực căn bản trình bày khái quát chung về quản trị nguồn nhân lực, phân tích công việc, hoạch định và thu hút nguồn nhân sự, tuyển chọn nhân viên, đánh giá nhân viên, đào tạo và phát triển, trả công lao động. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản trị kinh doanh.

  pdf167p namjojohn 18-05-2014 283 159   Download

 • Trong cuốn sách này, bạn sẽ xây dựng các quy trình tuyển dụng phù hợp với tổ chức của mình. Bạn sẽ học cách nghiên cứu lý lịch, sử dụng các bảng đánh giá và các công cụ tuyển chọn hữu dụng khác. Ngoài ra, bạn sẽ tìm kiếm các nguồn tuyển dụng tiềm năng kể cả nguồn nhân viên có sẵn trong nội bộ. Bạn cũng sẽ tìm hiểu các kỹ năng phỏng vấn và bạn sẽ phải tự đánh giá các kỹ năng phỏng vấn của chính mình.

  pdf125p yeumala 07-04-2012 242 79   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2012/NQHĐND NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA HĐND TỈNH CÀ MAU VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO VÀ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf9p mungtetmoi 21-01-2013 31 3   Download

 • Quyết định số: 46/2014/QĐ-UBND ban hành quy định thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf9p ngochuyen2345 23-10-2015 19 0   Download

 • Quyết định số: 78/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1, 2, 3, 4, điều 6, Quyết định 09/2009/QĐ-UBND, ngày 10/02/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định tạm thời chính sách hỗ trợ, phát triển, thu hút nguồn nhân lực y tế giai đoạn 2009-2015; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf3p ngochuyen2345 23-10-2015 17 0   Download

 • Nghị quyết số: 120/2014/NQ-HĐND về việc ban hành quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lai Châu; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;...

  pdf8p ngochuyen2345 23-10-2015 21 0   Download

 • Qủan tri nguồn nhân lực là hệ thống các triết lý,chính sách và hoạt động chức năng về thu hút,đào tạo,phát triểm và duy trì con người của một tổ chức nhằm đạt kết quả tối ưu cho tổ chức lẫn nhân viên

  pdf0p banhtalong 22-07-2010 1708 876   Download

Đồng bộ tài khoản