Xem 1-20 trên 321 kết quả Thu hút nguồn vốn
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p cugiai1311 01-11-2012 40 17   Download

 • Bài viết Một số giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam thời gian tới phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới mức độ hài lòng của doanh nghiệp FDI và đưa ra một số hàm ý chính sách để thu hút được nhiều nguồn vốn FDI hơn trong thời gian tới.

  pdf3p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 3 1   Download

 • Tài liệu Các phương pháp tạo lập nguồn vốn đầu tư trình bày các nội dung chính: huy động vốn trong nước, nguồn vốn đầu tư từ Chính phủ, huy động vốn nước ngoài, nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài, các kênh thu hút nguồn vốn, xúc tiến nhanh việc phát triển thị trường chứng khoán, huy động vốn qua các tổ chức Tài chính-Tín dụng,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Tài chính.

  doc8p lebich0705 26-04-2014 42 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luận văn "một số giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào vn"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc63p kitty15 29-11-2009 286 177   Download

 • Bài viết giới thiệu diễn biến của dòng vốn FDI vào Việt Nam trong thời gian qua, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới đến dòng vốn FDI ở Việt Nam và một số giải pháp thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p vovanvovan2013 13-05-2016 15 2   Download

 • Bài viết Thu hút nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trình bày 10 nguồn lực bên ngoài để phát triển KT - XH, một số đề xuất kiến nghị nhằm thu hút nguồn lực bên ngoài để phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

  pdf3p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 1 0   Download

 • Cùng với xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế – xã hội, đầu tư trực tiếp nước ngoài đang có xu hướng ngày càng gia tăng mạnh mẽ và có vai trò to lớn đối với sự phát triển kinh tế nước ta. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một trong những nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển, có tác dụng thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa, tạo điều kiện khai thác các lợi thế so sánh, mở ra nhiều nghành...

  pdf33p bongbongcam 12-08-2010 358 234   Download

 • Trong thời gian qua nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể . Đây là kết quả việc triển khai thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo , sự nổ lực của toàn dân và trong đó có sự hỗ trợ đáng kể của cộng đồng các nhà tài trợ dành cho Việt Nam .Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn vốn tài trợ (ODA) ,Chính phủ Việt Nam đã tích cực nắm bắt các cơ hội nhằm thu hút nguồn vốn này cũng như đề ra...

  pdf44p chipchip1122 21-03-2013 121 67   Download

 • Muốn thu hút nguồn vốn của quỹ đầu tư mạo hiểm vào doanh nghiệp, bạn cần phải hiểu đúng về quỹ, phân biệt được những câu chuyện mơ mộng và hiện thực về nó. Khái niệm quỹ đầu tư mạo hiểm Quỹ đầu tư mạo hiểm là một nguồn tài trợ giúp doanh nghiệp có thể phát triển bằng cách góp vốn để triển khai ý tưởng của doanh nhân mới dựng nghiệp, nhưng không có tài sản đủ lớn để thế chấp vay ngân hàng.

  pdf5p cucai_trang 03-06-2010 156 63   Download

 • Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thoát khỏi vòng luẩn quẩn nghèo đói, tích lũy thấp, khắc phục tình trạng công nghệ lạc hậu, theo kịp và sánh vai với các nước khác trong khu vực và trong các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên (mới nhất là tổ chức WTO), chủ trương của Đảng: ”Phát huy cao độ nội lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và bền vững”.

  pdf96p nhanma1311 08-12-2012 105 45   Download

 • Bài viết giới thiệu thực trạng thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001-2008, phân tích hiệu quả kinh tế - Xã hội về sử dụng nguồn vốn FDI trong giai đoạn 2001-2008 tại TP. Hồ Chí Minh, một số hạn chế và tồn tại của FDI trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ 2001-2008,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p vovanvovan2013 13-05-2016 7 2   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận - một số giải pháp nhằm thu hút fdi vào các kcn trên địa bàn thành phố hồ chí minh', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc24p angel265 10-12-2010 304 150   Download

 • Đề tài Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản vào công nghiệp dịch vụ ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp nghiên cứu lý luận chung về vốn đầu tư nước ngoài FDI và công nghiệp dịch vụ, yếu tố chi phối việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở phân tích thực trạng việc thu hút vốn đầu tư FDI, đưa ra đánh giá kết quả đạt được. Đó là căn cứ đưa ra giải pháp nhằm tăng cường thu hút nguồn vốn này một cách có hiệu quả.

  pdf87p next_12 17-04-2014 108 47   Download

 • Trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước hiện nay, phát triển giáo dục- đào tạo là một trong những động lực quan trọng nhất thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện tiên quyết để phát triển nguồn nhân lực con người, yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

  pdf108p coxetuanloc 07-01-2013 32 15   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề án “thu hút và sử dụng nguồn vốn oda tại việt nam”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf24p minhtam 15-07-2009 3541 1118   Download

 • Khái niệm • Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một loại hình của đầu tư quốc tế, trong đó người chủ sở hữu vốn đồng thời là người trực tiếp điều hành hoạt động sử dụng vốn • Nguồn vốn FDI chủ yếu được thực hiện từ nguồn vốn tư nhân, vốn của các công ty nhằm mục đích thu được lợi nhuận cao hơn qua việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ngoài....

  ppt62p maox0106 14-12-2009 1371 754   Download

 • Vốn ODA là một phần của nguồn tài chính chính thức mà Chính phủ các nước phát triển và các tổ chức đa phương dành cho các nước đang phát triển nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội các quốc gia này. Vốn ODA bao gồm tất cả các khoản viện trợ không hoàn lại, có hoàn lại và vay ưu đãi; trong đó phần viện trợ không hoàn lại và các yếu tố ưu đãi khác chiếm ít nhất 25% vốn cung ứng. Nhiều quốc gia đã thu hút, vận động và sử dụng...

  doc31p glasses224 24-03-2010 945 537   Download

 • Sau hơn 20 năm (từ 1979 đến nay) thực hiện chính sách cải cách mở cửa, kinh tế Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn, thu hút sự chú ý của cả thế giới. Kim ngạch ngoại thương hai chiều của Trung Quốc đã tăng từ 28 tỷ USD năm 1982 lên 510 tỷ USD năm 2001. Năm 2001, Trung Quốc trở thành nước xuất khẩu đứng thứ bẩy thế giới (266,3 tỷ USD) và là nước nhập khẩu đứng thứ 8 trên thế giới (243,7 tỷ USD). Cho đến nay, tương ứng với các thời kỳ,...

  pdf106p ngochanh 28-07-2009 1119 532   Download

 • Cuộc khủng hoảng kinh tế cuối năm 2008 đầu năm 2009 đã đặt ra nhiều vấn đề cho nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng về việc sử dụng đã hiệu quả nguồn vốn FDI hay chưa? Đây là nguyên nhân châm ngòi cho cuộc khung hoảng kinh tế vừa qua bằng việc đầu tư không hiệu quả vào lĩnh vực bất động sản ở Mỹ.

  doc17p hud_xuanhung 08-12-2010 705 356   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận thực trạng thu hút và sử dụng nguồn vốn oda tại việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc25p duong_dung 01-04-2010 606 271   Download

Đồng bộ tài khoản