» 

Thù Lao Lao động

 • ĐỀ ÁN: “Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động”.

  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, tiền lương là công cụ chủ yếu làm đòn bẩy kinh tế. Thông qua tiền lương, các nhà quản lý có thể khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động, khuyến khích tinh thần trách nhiệm đối với họ. Vậy thực chất của tiền lương - tiền công là gì? Ta có thể hiểu rằng: tiền lương hay còn gọi là tiền công là một phạm trù kinh tế được...

  pdf 40p lananh 09-07-2009 1724 770

 • Đề án về “Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động”

  Vấn đề quản lý và sử dụng con người hiện nay trong các tổ chức, nói chung đang là vấn đề rất quan trọng vì nó quyết định đến hiệu quả của mọi hoạt động khác trong tổ chức. Bất kỳ một tổ chức nào nếu biết sử dụng và khai thác triệt để hiệu quả nguồn lực con người thì ở đó hoạt động kinh tế nói riêng và các hoạt động khác nói chung sẽ đạt hiệu quả cao. Đối với...

  pdf 41p minhtam 15-07-2009 1176 491

 • Đề tài “Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động”

  Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 39p bongbongcam 10-08-2010 257 182

 • LUẬN VĂN: Một số biện pháp hoàn thiện công tác thù lao lao động nhằm tăng năng suất lao động ở Công ty Cơ giới và Xây dựng Thăng Long

  Việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi chúng ta phải có những nhận thức mới về lý luận trong quá trình nghiên cứu chế độ tiền lương ở Việt nam. Theo cơ chế mới, do thừa nhận người lao động được tự do làm...

  pdf 98p dell1122 04-09-2012 126 72

 • Tiểu luận: Chính sách thù lao lao động hợp lý và động lực lao động

  Con ngời tham gia lao động là muốn đợc thoả mãn những đòi hỏi, những ớc vọng mà mình cha có hoặc cha đầy đủ. Theo Mác mục đích cảu sản xuất CNXH là nhằm thão mãn ngày càng đầy đủ hơn những nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng tăng của bản thân người lao động,../.

  pdf 32p kimku11 03-10-2011 91 43

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 8: Thù lao lao động

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực chương 8: Thù lao lao động trình bày về mục tiêu của quản lý thù lao, các thành phần của thù lao lao động, các thành tố của thù lao, các giai đoạn chính của quản lý tiền lương, các nguồn số liệu lương.

  ppt 30p phuongpham357 24-07-2014 11 2

 • Sơ yếu lí lịch của sở lao động thương binh và xã hội

  Sơ yếu lí lịch của sở lao động thương binh và xã hội

  doc 3p khanhlinh174 12-04-2010 309 122

 • Đề tài “Thực trạng xuất khẩu lao động ở huyện Bá Thước – Tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2003 - 2009”

  Việc làm là vấn đề xã hội mang tính thời sự và phổ biến ở mọi quốc gia. Bởi vì có việc làm và đảm bảo thu nhập từ việc làm là một trong những yếu tố cơ bản để ổn định kinh tế và đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Đối với những nước đang phát triển như Việt Nam thì vấn đề việc làm cho người lao động là hết sức quan trọng và có ý nghĩa to lớn trong quá trình xây...

  doc 45p quantrinhansu 25-11-2010 107 36

 • Thù lao lao động

  1.Đánh giá bằng phân tích công việc để đảm bảo công bằng nội bộ 2.Khảo sát mức lương trên thị trường đề đảm bảo công bằng với bên ngoài Định giá vị trí công việc để xác định mức lương (cân đối giữa công bằng nội bộ và công bằng với bên ngoài)

  ppt 30p insert_12 20-08-2013 23 10

 • Quan hệ lao động

  Hiểu được hoạt động của tổ chức Công đoàn Biết được nội dung chính và quy trình ký kết Thỏa ước Lao động tập thể (Collective Agreement) Biết cách giải quyết tranh chấp lao động Biết được các hình thức thu hút công nhân tham gia quản lý doanh nghiệp (Employee Involvement Programs) Sự khác biệt trong quan hệ lao động quốc tế

  ppt 0p sony_12 25-06-2013 45 10

 • Thuyết trình: Mục tiêu và các nguyên tắc trả công lao động trong các tổ chức, doanh nghiệp. Phân biệt tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi, thu nhập

  Thuyết trình: Mục tiêu và các nguyên tắc trả công lao động trong các tổ chức, doanh nghiệp. Phân biệt tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi, thu nhập nhằm trình bày về mục tiêu trả công lao động, các nguyên tắc trả công lao động, phân biệt tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, trợ cấp, phúc lợi và thu nhập.

  pdf 22p bad_12 04-07-2014 19 4

 • Giáo trình ung thư part 5

  Dự phòng ung thư bao gồm phòng bệnh bước 1, bước 2, bước 3 trong đó quan trọng là bước 1 và bước 2. 1.1. Phòng bệnh bước 1 Là phòng ngừa ban đầu nhằm cố gắng loại trừ hoặc giảm tối đa sự tiếp xúc với các chất gây ung thư để phòng không cho xảy ra sự khởi phát và khởi động bệnh ung thư như: Không hút thuốc, không uống rượu, bảo hộ lao động tốt khi làm công tác phóng xạ......

  pdf 6p artemis01 15-08-2011 25 5

 • Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Một số giải pháp nhằm thu hút lao động trình độ cao vào tỉnh Khánh Hòa

  Đề tài một số giải pháp nhằm thu hút lao động trình độ cao vào tỉnh Khánh Hòa nhằm tìm hiểu hiện trạng việc thu hút nguồn lao động trình độ cao vào làm việc tại các cơ quan nhà nước của Khánh Hòa.

  pdf 26p nine_12 15-02-2014 8 2

 • Bài tập Tình huống "Chấm dứt hợp đồng lao động"

  Chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) là sự kiện pháp lý rất quan trọng, bởi hậu quả pháp lý của nó là sự chấm dứt quan hệ lao động. Đối với đa số người lao độngthì việc chấm dứt hợp đồng ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập và cuộc sống của người lao động thậm chí gia đình họ. Còn đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) việc người lao động chấm dứt hợp đồng,...

  doc 14p tailieu060695 27-03-2013 179 65

 • Thông báo sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Bình Dương

  Thông báo sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Bình Dương Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương Cơ quan trực...

  pdf 4p phungnhi0309 24-12-2010 40 6

 • Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ lao động tại công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành

  Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu và đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ lao động tại công ty TNHH may xuất khẩu Minh Thành nhằm nghiên cứu để đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đãi ngộ lao động trong công ty góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đồng thời giúp cho công ty thu hút được những lao động mới, giữ...

  pdf 73p expensive_12 05-07-2014 17 5

 • Thông báo Nội quy lao động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Bình Dương

  Thông báo Nội quy lao động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Bình Dương Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lao động, tiền lương, tiền công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:...

  pdf 4p phungnhi0309 24-12-2010 67 5

 • Luận văn tốt nghiệp "Công tác tuyển dụng lao động tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ điện Trần Phú"

  Trong bối cảnh đổi mới nền kinh tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế các tổ chức cũng có những biến động lớn. Một số doanh nghiệp nhờ có sự thích ứng hợp với cơ chế để có thể cạnh tranh, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cũng như củng cố vị thế nâng cao thương hiệu của mình trong nền kinh tế có nhiều loại hình sở hữu thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. Nhưng...

  doc 73p tiencuong 20-07-2009 1761 678

 • Đề án "Thị trường việc làm, thị trường lao động"

  Bước vào những năm đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế – xã hội nước ta rất khó khăn. Đất nước vẫn còn chưa thóat khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế – xã hội; tình hình lao động việc làm trở thành vấn đề xã hội găy gắt và bức xúc, là mối quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước, của toàn xã hội và mọi người dân. Lao động việc làm là một trong những nhiệm vụ...

  pdf 36p nhattruong 16-07-2009 1089 497

 • Thị trường bất động sản và một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam

  Thị trường Bất động sản cùng với thị trường vốn và thị trường lao động là các thị trường trung tâm trong nền kinh tế thị trường. Kinh doanh BĐS là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần tăng thu ngân sách và chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng sản phẩm quốc nội đối với một quốc gia. ở nước ta, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, thị trường BĐS...

  pdf 44p peheo_2 27-07-2012 634 311

 • + Xem thêm 5530 Thù Lao Lao động khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản