Thu nhận yêu cầu

Xem 1-20 trên 3592 kết quả Thu nhận yêu cầu
 • Tầm quan trọng của xác định yêu cầu Yêu cầu phần mềm (software requirement) là gì? Phân loại yêu cầu Kỹ thuật yêu cầu (Requirements Engineering - RE) là gì? Lợi ích từ quy trình xác định yêu cầu chất lượng cao Vai trò của người phân tích yêu cầu 2 .1.

  pdf52p muathu_102 28-01-2013 36 11   Download

 • Mô tả nghiệp vụ, chức năng tổng quát, những lớp người dùng và các đặc trưng, yêu cầu hệ thống, yêu cầu chức năng và phi chức năng và thực hành viết VISION là những nội dung chính trong "Đề tài môn học: Thu nhận yêu cầu - Quản lý chứng khoán (Web ứng dụng)". Mời các bạn tham khảo.

  pdf15p bevi123 18-11-2015 12 5   Download

 • Bài giảng "Thu nhận yêu cầu - Chương 4: Phân tích yêu cầu" có cấu trúc gồm 8 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích yêu cầu là gì, quá trình phân tích yêu cầu, tìm kiếm các yêu cầu còn thiếu, phương pháp phân tích yêu cầu, prioritization and Ranking of Requirements, quality Function Deployment (QFD) Method, các kỹ thuật mô hình hóa, tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm SRS. Mời các bạn tham khảo.

  ppt126p thangnamvoiva20 20-09-2016 20 3   Download

 • Bài giảng "Thu nhận yêu cầu - Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật yêu cầu" trình bày các nội dung: Khái quát về phần mềm, tầm quan trọng của việc xác định cầu, kỹ thuật yêu cầu, yêu cầu theo quan điểm khách hàng, nhà phân tích yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf99p thangnamvoiva20 20-09-2016 6 2   Download

 • Bài giảng "Thu nhận yêu cầu - Chương 5: Đặc tả yêu cầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Requirement specifications (đặc tả yêu cầu), đặc tả yêu cầu phần mềm, từ điển dữ liệu. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt52p thangnamvoiva20 20-09-2016 6 2   Download

 • Bài giảng Thu nhận yêu cầu cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể thực hiện qui trình thu nhận yêu cầu bằng một số phương pháp thông dụng, tham gia đề xuất các giải pháp để giải quyết vấn đề, lập các mô tả yêu cầu của một hệ thống thông tin cho các tổ chức.

  pdf8p thangnamvoiva20 20-09-2016 5 1   Download

 • Bài giảng "Thu nhận yêu cầu - Chương 2: Phát triển yêu cầu phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định những người liên quan, hiểu nhu cầu khách hàng, thu nhận yêu cầu từ khách hàng, phân biệt goal và requirement, khái niệm Product Vision và Project Scope,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt147p thangnamvoiva20 20-09-2016 4 1   Download

 • Bài giảng "Thu nhận yêu cầu - Chương 3: Thu thập yêu cầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Thu thập yêu cầu (Requirement elicitation) là gì, các kỹ thuật thu thập yêu cầu, chọn lựa kỹ thuật thu thập yêu cầu, quy tắc nghiệp vụ và chính sách, quản lý mối quan hệ khách hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt133p thangnamvoiva20 20-09-2016 4 1   Download

 • Bài giảng "Thu nhận yêu cầu - Chương 7: Requirements Management (quản lý yêu cầu)" do Trần Thị Kim Chi biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Requirement baseline, Requirement Managemen (RM). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt48p thangnamvoiva20 20-09-2016 3 1   Download

 • Bài giảng "Thu nhận yêu cầu - Chương 8: Improving requirement processes (cải tiến yêu cầu phần mềm)" giới thiệu mục tiêu cải tiến qui trình phần mềm, thực tế quản lý dự án, quy trình lập kế hoạch dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt25p thangnamvoiva20 20-09-2016 8 1   Download

 • Bài giảng "Thu nhận yêu cầu - Chương 9: Software risk management (quản lý rủi ro phần mềm)" trình bày 3 nội dung chính bao gồm: Hazard analysis (HA), threat modeling TM, risk management. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt29p thangnamvoiva20 20-09-2016 6 1   Download

 • Đơn vị năng lực này bao gồm các năng lực cần thiết để tiếp nhận yêu cầu gọi món của khách theo quy định của cơ sở, duy trì một mối quan hệ tích cực và lịch sự với khách, ghi lại một cách chính xác các chi tiết, tranh thủ cơ hội để bán sản phẩm và dịch vụ và chuyển lại yêu cầu gọi món của khách cho các bộ phận cần thiết trong đơn vị.

  doc2p tangtuy14 07-06-2016 6 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại trong thi hành án dân sự', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p duakimconuong 16-11-2011 36 3   Download

 • Bài viết "Cán bộ thư viện thông tin: Những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay" trình bày những yêu cầu đặt ra đối với cán bộ thư viện – thông tin trong giai đoạn hiện nay. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p tathimu66 24-01-2017 144 1   Download

 • Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 02.TP-LLTP). Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc2p pretty4 08-07-2010 748 61   Download

 • Trong quá trình tìm việc, ứng viên không đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu về kinh nghiệm và kỹ năng hiện khá phổ biến. Vậy bạn cần làm gì khi chỉ thiếu một vài kỹ năng cho công việc mới? Các chuyên gia khuyên bạn không nên thoái chí. Để thu hút nhà tuyển dụng, bạn cần nhấn mạnh những kỹ năng bạn có thay vì thành thật nói đến những kỹ năng bạn còn thiếu. NÊN trình bày hồ sơ theo thành tích công việc.

  pdf4p 7sac_cauvong 29-06-2010 124 53   Download

 • 1. Tính cấp thiết. Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI đã khẳng định: “Chất lượng giáo dục và đào tạo nhìn chung còn thấp, nhất là đào tạo đại học và dạy nghề chưa đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đào tạo chưa thực sự gắn với nhu cầu sử dụng nhân lực. Công tác quản lý còn nhiều bất cập”.

  doc1p hkienquyet 17-03-2013 152 50   Download

 • Mẫu số 01 BD: Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc5p pretty4 08-07-2010 404 47   Download

 • Tài liệu tham khảo mẫu đơn yêu cầu xử lý xâm phạm nhãn hiệu thuộc lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ

  pdf3p concanhcam 12-05-2010 322 45   Download

 • Mẫu số 01-TTĐĐ: Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

  doc2p pretty4 08-07-2010 345 38   Download

Đồng bộ tài khoản