Thu nợ thuế

Xem 1-20 trên 413 kết quả Thu nợ thuế
 • Công văn 4264/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp thu nợ thuế theo QĐ 1081

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 68 4   Download

 • "Báo cáo tình hình thu nộp thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu" nhằm báo cáo kết quả về: loại thuế được UNT, số tiền thuế phải thu, số tiền thuế đã thu, số tiền thuế còn phải thu, số tiền thuế đã nộp NSNN, số tiền thuế đã thu chưa nộp NSNN. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc2p lananh 16-07-2009 846 90   Download

 • Công văn 3725/TCT-BCC của Tổng cục Thuế về việc trả lời vướng mắc trong quản lý thu nợ thuế

  pdf2p thinhlien 14-08-2009 41 5   Download

 • Công văn 2728/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc áp dụng các biện pháp thu nợ thuế đối với doanh nghiệp

  pdf1p landai 14-08-2009 36 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông báo nợ thuế và tiền phạt chậm nộp thuế ( thực hiện quy định tại khoản 4 điều 106 - luật quản lý thuế)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p zahu1234 16-09-2010 116 8   Download

 • Quyết định 105/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nộp nợ thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà, đất

  doc2p tuuyen 17-08-2009 35 5   Download

 • Công văn 4318/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thủ tục xoá nợ thuế

  pdf2p hangbaby 14-08-2009 42 3   Download

 • Công văn 3844/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc khoanh nợ thuế doanh thu

  pdf1p thinhlien 14-08-2009 39 2   Download

 • Công văn 2836/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu nợ tiền sử dụng đất

  pdf1p phuongtruc 16-08-2009 48 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ LÚA THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2013, GIÁ LÚA THU NỢ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2012 TRỞ VỀ TRƯỚC VÀ GIÁ LÚA THU NỢ THUẾ NHÀ, ĐẤT NĂM 2011 TRỞ VỀ TRƯỚC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 345 217   Download

 • Mỗi loại thuế đã tự nó nói lên rồi, nhưng mà khi hỏi tới thì nhiều người thực ra không hiểu các loại thuế đó là gì. Thuế là các khoản tiền, tiền đó không phải là khoản thù lao cho công đặc biệt và là khoản thu từ tất cả các tập thể công cộng hợp pháp (Liên bang, tiểu bang và địa phương). Tất cả các loại thuế được thu theo tỉ lệ phần thu nhập kinh tế tương đương của anh/chị. Quen thuộc nhất đối với các em đó là các loại thuế như hàng hoá và...

  pdf6p snake1212 30-10-2011 195 77   Download

 • Khi các hóa đơn không được thanh toán, có thể bạn phải thuê một đại lý thu nợ. Sau đây là các lời khuyên để tìm kiếm một giải pháp đúng. Giới thiệu Các hóa đơn chưa được thanh toán làm giảm dòng tiền của các doanh nghiệp. Đặc biệt là với các doanh nghiệp nhỏ, việc theo dõi các hóa đơn này là một việc tốn nhiều chi phí và công sức. Để thu lại tiền, nhiều công ty cầu viện đến các đại lý thu nợ. Các tổ chức này chuyên môn hóa trong việc thu các khoản...

  pdf4p banhtalong 08-07-2010 182 59   Download

 • Công nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả: Ghi nhận khi phát sinh chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, 3 trường hợp ngoại trừ:Công nợ phát sinh từ việc ghi nhận ban đầu lợi thế thương mại, công nợ phát sinh từ việc ghi nhận ban đầu tài sản / công nợ không từ hợp nhất kinh doanh mà còn tại thời điểm giao dịch không có ảnh hưởng đến kế toán hoặc lợi nhuận chịu thuế....

  pdf4p hoapham7676 29-03-2013 64 11   Download

 • Thuế là một công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế, là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước mà thuế GTGT là một trong những loại thuế có tầm quan trọng trong nền kinh tế. Trong hầu như tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ của mọi lĩnh vực, ngành nghề của nền kinh tế quốc dân, thuế GTGT đều chiếm một phần trong tổng giá trị của nó. Thuế GTGT đã và đang phát huy tác dụng tích cực trong tất cả mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội; khuyến khích phát...

  doc42p kupchup 15-12-2012 40 10   Download

 • Dự toán thu cân đối NSNN năm 2011 là 595.000 tỷ đồng; ước cả năm đạt 674.500 tỷ đồng, vượt 13,4% so với dự toán, tăng 20,6% so với thực hiện năm 2010, tỷ lệ động viên từ thuế và phí đạt 20,3%GDP. Kết quả thực hiện ở một số lĩnh vực thu cụ thể như sau: a. Thu nội địa: Dự toán thu 382.000 tỷ đồng, ước cả năm đạt 425.000 tỷ đồng, vượt 11,3% so dự toán,tăng 19,9% so thực hiện năm 2010; không kể thu tiền sử dụng đất (ước đạt 43.

  doc6p hatmuabuon 23-05-2013 64 9   Download

 • Công văn 3037/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế truy thu

  doc1p crispy 07-08-2009 60 3   Download

 • Công văn 5194/TCT-HT của Tổng cục Thuế về việc Dự phòng nợ phải thu khó đòi

  pdf1p quangdnt 13-08-2009 32 3   Download

 • Công văn 135/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu nợ nghĩa vụ tài chính liên quan tới đất đai

  pdf1p minetuyen 15-08-2009 76 3   Download

 • Quyết định 172/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý giãn nợ, khoanh nợ, xoá nợ thuế và các khoản ghi phải nộp ngân sách nhà nước đối với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có khó khăn do nguyên nhân khách quan

  doc4p hoangyen 17-08-2009 82 3   Download

 • Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Quản lý vay nợ, trả nợ trong nước, ngoài nước của Chính phủ,

  pdf3p zahu1234 16-09-2010 36 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản