Thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường

Xem 1-12 trên 12 kết quả Thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường
 • Công văn 3923/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  pdf2p hangbaby 14-08-2009 55 8   Download

 • Công văn 2841/TCT-HT của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và thuế tài nguyên

  pdf2p quangminh 14-08-2009 69 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ THU THUẾ TÀI NGUYÊN, PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ THU MUA TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf3p meocontreocay 29-05-2011 52 7   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 3

  pdf3p chuon-chuon 17-01-2012 39 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 4

  pdf3p chuon-chuon 17-01-2012 37 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

  pdf3p kuckucucu 16-05-2012 40 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 19/NQ-HĐND NGÀY 21/12/2007 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI SINH HOẠT VÀ PHÍ VỆ SINH PHỤC VỤ CHO DỰ ÁN CẢI THIỆN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ NHA TRANG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 2

  pdf5p nuocsuoiaquafina 02-09-2011 45 2   Download

 • Trong hệ thống thuế nhà nước hiện hành, các khoản thu về đất đai là những khoản thu nào trong những khoản thu sau: Thuế Tài nguyên;Thuế bảo vệ môi trường; Tiền sử dụng đất; Thuế sử dụng đất nông nghiệp;

  doc12p kidkalovely 04-07-2013 292 58   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ THU THUẾ TÀI NGUYÊN, PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC VÀ THU MUA TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf4p thanlannho 31-05-2011 63 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2008/QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NHẰM XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ, KHẮC PHỤC Ô NHIỄM VÀ GIẢM THIỂU SUY THOÁI MÔI TRƯỜNG CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG THUỘC KHU VỰC CÔNG ÍCH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf5p suatuoi_vinamilk 14-07-2011 74 3   Download

 • Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các luật thuế, lệ phí , quy định về hóa đơn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm: lệ phí môn bài, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường, thuế Tài nguyên, thuế nhà thầu, các khoản thuế về đất đai và các quy định về sử dụng hóa đơn.

  pdf3p dolalatien 27-11-2017 0 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH MỨC THU PHÍ CUNG CẤP THÔNG TIN GIAO DỊCH BẢO ĐẢM ÁP DỤNG TẠI CÁC CƠ QUAN ĐĂNG KÝ THUỘC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf4p quadau_haudau 28-01-2011 56 2   Download

Đồng bộ tài khoản