» 

Thu Tuc Cap So Dang Ky Chu Nguon Thai

 • Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  Tham khảo tài liệu 'cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p _duahau_ 08-02-2012 15 4

 • Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguỵên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Số ngày làm việc theo quy...

  pdf 5p haisannuongmuoiot 24-10-2010 41 4

 • Cấp điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

  Tham khảo tài liệu 'cấp điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p haisannuongmuoiot 24-10-2010 29 2

 • Cấp mới sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Môi trường Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên & Môi trường Bình Định. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách...

  pdf 5p taituongchienxuxu 29-11-2010 53 8

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản