Thủ tục đăng ký cấp mst

Xem 1-5 trên 5 kết quả Thủ tục đăng ký cấp mst
 • Công văn 3379/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thủ tục đăng ký cấp MST và mua hoá đơn đối với các đơn vị trực thuộc

  pdf2p thinhlien 14-08-2009 48 1   Download

 • Mẫu: 08-MST TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ THUẾ Tên đơn vị: ........... Mã số thuế: ....... Địa chỉ trụ sở chính: ........ Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau: Chỉ tiêu Thông tin đăng ký cũ Thông tin đăng ký mới (1) (2) (3) Chỉ tiêu ....: ......... Chỉ tiêu ....: ......... Đơn vị cam kết những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác. Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Cấp... Chương .. Loại.. Khoản ... ......, ngày.....tháng..... năm ......

  pdf1p longtuyenthon 29-01-2010 760 60   Download

 • NNT đã được CQT cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thuế, khi chuyển địa điểm kinh doanh sang tỉnh khác thì NNT phải thông báo cho CQT nơi NNT chuyển đi biết để CQT thu hồi giấy chứng nhận ĐKT.

  doc2p anhtuan 27-08-2009 70 15   Download

 • - Trình tự thực hiện: + Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp đổi Giấy phép kinh doanh theo địa chỉ mới, NNT phải đăng ký thuế tại CQT nơi NNT chuyển đến. + Cơ quan Thuế sẽ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho NNT và giữ nguyên MST mà NNT đã được cấp trước đó .

  doc2p anhtuan 27-08-2009 59 5   Download

 • 1. Đề nghị cấp MST (Mẫu số 07-MST do cơ quan thuế cấp) 2. Tờ khai đăng ký thuế, kèm theo các bản kê (nếu có) (Mẫu số 01-ĐK-TCT màu xanh do cơ quan Thuế cấp) 3. Giấy chứng nhận ĐKKD (bản sao có công chứng). 4. Quyết định thành lập doanh nghiệp (bản sao).

  doc8p kidkalovely 24-06-2013 52 4   Download

Đồng bộ tài khoản