Thủ tục hải quan cảng nội địa

Xem 1-9 trên 9 kết quả Thủ tục hải quan cảng nội địa
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN CẢNG NỘI ĐỊA (ICD THẠNH PHƯỚC), TỈNH BÌNH DƯƠNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf2p hoamai_do 01-02-2013 28 2   Download

 • - Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đặt địa điểm làm thủ tục hải quan - Đối với cơ quan hành chính nhà nước: 1. Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện: a) Kiểm tra hồ sơ; b) Khảo sát thực tế kho, bãi; c) Đánh giá việc đáp ứng các điều...

  pdf4p abcdef_36 07-10-2011 48 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p zahu1234 16-09-2010 71 11   Download

 • Blog camera quan sát - Sau khi Tổng cục Hải quan ban hành các quyết định quy định về việc giám sát hải quan bằng hệ thống camera tại địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa, cửa khẩu sân bay quốc tế, cảng biển, cửa khẩu đường bộ; việc chuẩn bị lắp đặt tại một số cục hải quan địa phương đang được gấp rút triển khai.

  pdf2p truminspiron 11-06-2013 38 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐỘI CÔNG TÁC THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG NỘI ĐỊA TIÊN SƠN CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH BẮC NINH

  pdf5p caytudang 20-04-2013 44 1   Download

 • Quyết định 1572/QĐ-TCHQ năm 2013 về Quy định việc giám sát hải quan bằng camera tại địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành.

  pdf7p lengocln 22-03-2014 20 0   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh an giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang Cơ quan phối hợp (nếu có): Cảng vụ Hàng hải khu vực Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Ti...

  pdf4p suphurua 25-10-2010 54 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT HẢI QUAN TẠI CẢNG THỦY NỘI ĐỊA AN LONG CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN LONG AN

  pdf2p bupbebaggo 15-01-2013 30 2   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải thành phố Hổ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải thành phố Hổ Chí Minh Cơ quan phối hợp (nếu có): Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Số 10, Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf7p haisannuongmuoiot 24-10-2010 42 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản