Thủ tục hải quan đối với xe máy

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thủ tục hải quan đối với xe máy
  • Công văn 1368/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với xe máy nguyên chiếc, động cơ xe máy nguyên chiếc, chi tiết động cơ và phụ tùng xe máy nhập khẩu

    doc2p giangdien 18-08-2009 115 12   Download

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY, TÀU, THUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 26/11/2006; Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; Xét đề ngh...

    pdf126p luatsuminhtri 25-06-2013 40 1   Download

  • thông tư liên bộ số 967-TTLB/NV/TCHQ về việc quy định việc xử lý đối với xe gắn máy nhập khẩu không qua thủ tục hải quan do Bộ Nội vụ - Tổng cục hải quan ban hành

    pdf4p lawxnk8 11-11-2009 39 3   Download

Đồng bộ tài khoản