» 

Thủ Tục Hoàn Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

 • Luận văn tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay”

  Trong báo cáo chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2001- 2010 của Ban chấp hành Trung ương khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam viết “tiếp tục cải cách hệ thống thuế phù hợp với tình hình đất nước và cam kết quốc tế. Bổ sung hoàn thiện, đơn giản hóa các sắc thuế, từng bước áp dụng hệ thống thuế thống nhất, không phân biệt...

  pdf 82p nhattruong 08-07-2009 2184 1098

 • Luận văn: "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế thu nhập cá nhân"

  Trong báo cáo chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2001- 2010 của Ban chấp hành Trung ương khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam có đoạn viết “tiếp tục cải cách hệ thống thuế phù hợp với tình hình đất nước và cam kết quốc tế. Bổ sung hoàn thiện, đơn giản hóa các sắc thuế, từng bước áp dụng hệ thống thuế thống nhất, không...

  doc 52p lythiloan 04-06-2010 677 376

 • Báo cáo " Về giảm trừ gia cảnh trong luật thuế thu nhập cá nhân nhìn từ góc độ bình đẳng giới "

  Về giảm trừ gia cảnh trong luật thuế thu nhập cá nhân nhìn từ góc độ bình đẳng giới Từ những lí do nêu trên, theo tôi nên quy định áp dụng xử phạt cảnh cáo đối với các chủ thể thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh khi có một trong các điều kiện sau: 1) Có nhiều tình tiêt giảm nhẹ,(3) 2) Thuộc trường hợp được hưởng miễn trừ nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục hưởng...

  pdf 5p chaydesong 09-05-2013 7 2

 • Giải pháp giúp doanh nghiệp thu hút vốn đầu tư nước ngoài

  Trong quá trình hội nhập nền kinh tế quốc tế, nhà nước đã có rất nhiều thay đổi chính sách kinh tế vĩ mô như: hoàn thiện hệ thống pháp lý, quản lý thị trường, mở rộng quy mô thị trường, cắt giảm hàng rào thuế quan...nhằm giúp các doanh nghiệp trong nước có thế thu hút vốn đầu tư, hợp tác kinh doanh với nước ngoài. Tuy nhiên các biện pháp này của nhà nước cũng chỉ hỗ trợ một...

  pdf 6p cucai_trang 03-06-2010 394 183

 • Kê Khai - Quyết Toán Thuế TNCN

  Để giúp doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm trong hoạt động kinh doanh của mình, Chúng tôi với dịch vụ Đăng ký - Kê khai thuế thu nhập cá nhân sẽ thay mặt doanh nghiệp xử lý , giải quyết mọi vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân một cách chuyên nghiệp và tin cậy nhất. Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân sẽ giúp quý khách: Tiết kiệm thời gian và công sức đi lại Giải quyết nhanh chóng và...

  pdf 2p nkt_bibo50 26-02-2012 152 69

 • Đề xuất hòan thiện công tác quản lý thuế Thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay - 1

  Lời Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong báo cáo chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2001- 2010 của Ban chấp hành Trung ương khóa VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam viết “tiếp tục cải cách hệ thống thuế phù hợp với tình hình đất nước và cam kết quốc tế. Bổ sung hoàn thiện, đơn giản hóa các sắc thuế, từng bước áp dụng...

  pdf 13p ttcao6 24-08-2011 54 29

 • Thông tư 205/2009/TT-BTC

  Thông tư 205/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, vật tư xây dựng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

  pdf 4p lawttnh1 11-11-2009 82 28

 • Công văn 3697/TCT-KK của Tổng cục Thuế

  Công văn 3697/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc đối tượng và thủ tục hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp do tái đầu tư

  pdf 1p tonynguyen 14-08-2009 96 12

 • Hoàn thuế, phí nộp thừa đối với người nộp thuế sáp nhập, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động ...(trường hợp kiểm tra trước, hoàn sau)

  Thành phần, số lượng hồ sơ: • Thành phần hồ sơ, bao gồm: i. Văn bản đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/HTBT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC (kể từ ngày Thông tư số 128/2008/TT-BTC có hiệu lực thi hành thực hiện theo mẫu số 05/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này ii. Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản,...

  doc 5p phihung 25-08-2009 59 11

 • Tổng cục thuế thông báo về việc nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 3.1.1

  Để hoàn thiện và nâng cao chất lượng ứng dụng, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản 3.1.1 nhằm cập nhật sửa lỗi chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế 03/TNDN đối với doanh nghiệp có thu nhập tính thuế TNDN âm. Lưu ý: - Chỉ doanh nghiệp có thu nhập tính thuế TNDN âm mới phải cài đặt nâng cấp ứng dụng HTKK 3.1.1 để thực hiện kê khai tờ khai...

  pdf 2p nkt_bibo46 17-02-2012 54 11

 • Thông tư số 92/2010/TT-BTC của Bộ tài chính

  Thông tư hướng dẫn thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp.

  doc 6p giangacd 22-06-2010 129 25

 • Hướng doanh nghiệp với hoạt động mở rộng thị trường Quốc tế - 8

  Để khuyến khích xuất khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu của công ty nhà nước nha nước cần có những giải pháp như : - Hoàn thiện hệ thống thuế xuất nhập khẩu Đề nghị bộ tài chính có các biện pháp tiếp tục cải thiện hệ thống thuế để khắc phục kịp thời những vướng mắc trong thực hiện thuế giá trị gia tăng, định hệ thống thuế, tạo điều kiện ổn định về môi...

  pdf 2p ttcao5 05-08-2011 20 5

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản