Thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Xem 1-8 trên 8 kết quả Thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp
 • Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn ( sau đây gọi là " thiết kế bố trí", kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp văn bằng bảo hộ cho người đăng ký các đối tượng đó.

  pdf0p trannhu 07-07-2009 413 70   Download

 • Căn cứ Nghị định 54/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ. Căn cứ Nghị định số 63/CP ngày 24 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2001 của Chính phủ.

  pdf24p haidang 11-06-2009 135 35   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Sở hữu trí tuệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương Cơ quan phối hợp (nếu có): Đại diện sở hữu trí tuệ, Cục sở hữu trí tuệ Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tất cả ...

  pdf5p ee_traime 27-12-2010 51 4   Download

 • Thông tư số 30/2003/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/giải pháp hữu ích do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  doc52p manhquynh 10-10-2009 94 11   Download

 • Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập như sau: - Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật sở hữu trí tuệ hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;...

  pdf2p truongan 10-07-2009 598 102   Download

 • Thông tư số 29/2003/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf27p lawtttotung2 29-10-2009 60 5   Download

 • Thực hiện chức năng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo Nghị định 63/CP ngày 24.10.1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp.

  pdf52p haidang 11-06-2009 163 18   Download

 • Bảo hộ tài sản sở hữu trí tuệ đang trở nên quan trọng và thiết yếu đối với các doanh nghiệp trong thời điểm hiện nay. Việc đăng ký bảo hộ được đặt ra như một điều kiện thiết yếu nhằm xác lập quyền của doanh nghiệp đối với nhãn hiệu của mình đã sử dụng hoặc dự định sử dụng. Dưới đây chúng tôi giới thiệu tới các doanh nghiệp thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

  pdf19p tuyetson23 11-08-2010 111 42   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản