» 

Thư Viện Pháp Luật

 • Thư Viện Pháp Luật

  Thường xuyên tổng hợp tình hình, định kỳ hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình địa phương;

  pdf 5p haichau 24-06-2009 199 27

 • Cấp giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật

  Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p xanh_hyvong 25-09-2010 30 4

 • Thủ tục Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

  Tham khảo tài liệu 'thủ tục cấp thẻ tư vấn viên pháp luật', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p tet_tay 04-01-2012 25 6

 • Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật, mã số hồ sơ 010774

  Tham khảo tài liệu 'cấp thẻ tư vấn viên pháp luật, mã số hồ sơ 010774', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p kisytrang 06-06-2011 28 2

 • Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật, mã số hồ sơ 010655

  Tham khảo tài liệu 'thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật, mã số hồ sơ 010655', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p kisytrang 06-06-2011 21 1

 • CHƯƠNG II: CHẾ ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP (Phần 2.2)

  Phần này trình bày về: Pháp luật về hợp tác xã. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân (gọi chung là xã viên). Có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức. Cùng nhau thự hiện các hoạt động SXKD và nâng cao đời sống vật chất tinh thần.

  ppt 10p acqui_rx 12-01-2011 219 84

 • Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

  Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

  doc 10p trangson 19-08-2009 310 36

 • Văn bản pháp luật về thư viện part 1

  Để bảo tồn, khai thác, sử dụng vốn tài liệu của quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa X ban hành Pháp lệnh về thư viên. Tài liệu " Văn bản pháp luật về thư viện " đã ra đời để góp phần phổ biến thông tin pháp luật liên quan đến lĩnh vực thư viện, góp phần giúp việc quản lý điều hành thư viện của các trường, các ngành, các cơ quan hiểu quả hơn

  pdf 13p dibovaodoi03 18-10-2011 99 27

 • Văn bản pháp luật về thư viện part 2

  Tham khảo tài liệu 'văn bản pháp luật về thư viện part 2', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p dibovaodoi03 18-10-2011 45 15

 • Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật

  Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của trung tâm, Tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm, Trưởng Chi nhánh, Trưởng phòng,...

  pdf 4p la-vie 09-01-2011 43 14

 • Văn bản pháp luật về thư viện part 3

  Tham khảo tài liệu 'văn bản pháp luật về thư viện part 3', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p dibovaodoi03 18-10-2011 41 11

 • Văn bản pháp luật về thư viện part 7

  Tham khảo tài liệu 'văn bản pháp luật về thư viện part 7', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p dibovaodoi03 18-10-2011 36 11

 • Văn bản pháp luật về thư viện part 4

  Tham khảo tài liệu 'văn bản pháp luật về thư viện part 4', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p dibovaodoi03 18-10-2011 26 10

 • Văn bản pháp luật về thư viện part 10

  Tham khảo tài liệu 'văn bản pháp luật về thư viện part 10', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 9p dibovaodoi03 18-10-2011 34 10

 • Văn bản pháp luật về thư viện part 5

  Tham khảo tài liệu 'văn bản pháp luật về thư viện part 5', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p dibovaodoi03 18-10-2011 32 9

 • Văn bản pháp luật về thư viện part 6

  Tham khảo tài liệu 'văn bản pháp luật về thư viện part 6', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p dibovaodoi03 18-10-2011 34 9

 • Văn bản pháp luật về thư viện part 9

  Tham khảo tài liệu 'văn bản pháp luật về thư viện part 9', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p dibovaodoi03 18-10-2011 25 9

 • Văn bản pháp luật về thư viện part 8

  Tham khảo tài liệu 'văn bản pháp luật về thư viện part 8', văn bản luật, giáo dục phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 13p dibovaodoi03 18-10-2011 37 8

 • Pháp luật đảm bảo sự phát triển của gia đình ở Việt Nam và một số giải pháp hoàn thiện

  Pháp luật đảm bảo sự phát triển gia đình hiện nay ở Việt Nam Trong những năm đổi mới vừa qua, Đảng ta đã rất quan tâm tới sự ổn định phát triển của gia đình, đề ra nhiều chủ trương đường lối nhằm phát triển gia đình. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX nêu rõ: “Nâng cao trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng và bồi dưỡng các thành viên của mình có...

  pdf 13p dontetvui 20-01-2013 22 7

 • Pháp luật của WTO về chống trợ cấp trong nông nghiệp

  Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới ngày 11/01/2007 là một sự kiện quan trọng đánh dấu một bước phát triển mới cho nền kinh tế trong nước. Trong 04 năm vừa qua, Việt Nam đã có nhiều cố gắng để nhận thức và thực thi các quy định pháp luật của WTO đặc biệt trong lĩnh vực chống trợ cấp trong nông nghiệp trên đất nước mình theo...

  pdf 17p badaovl 20-05-2013 30 7

 • + Xem thêm 761 Thư Viện Pháp Luật khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản