Thuật ngữ nông nghiệp

Xem 1-20 trên 4860 kết quả Thuật ngữ nông nghiệp
 • Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp gồm giá trị sản phẩm (kể cả sản phẩm dở dang) trồng trọt, chăn nuôi giá trị dịch vụ phục vụ trồng trọt và chăn nuôi, giá trị các hoạt động săn bắt, thuần dưỡng thú và những dịch vụ có liên quan đến hoạt động này. Cây lâu năm là loại cây trồng sinh trưởng và cho sản phẩm trong nhiều năm, bao gồm cây công nghiệp lâu năm (chè, cà phê, cao su...), cây ăn quả (cam, chanh, nhãn...), cây dược liệu lâu năm (quế, đỗ trọng...)...

  pdf137p hizaza 07-10-2009 304 88   Download

 • Hiện nay giá các loại phân bón vô cơ (đạm, lân, kaly, NPK) tăng cao. Hơn nữa trên thị trường thường xuyên xuất hiện nhiều loại phân bón giả kém chất lượng gây thiệt hại lớn đối với sản xuất nông nghiệp của người nông dân. .

  pdf5p barbie87 13-01-2010 539 264   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi vịt lấy trứng', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p daumeoduoicop 27-03-2010 549 126   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi lợn thịt hướng nạc', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p daumeoduoicop 27-03-2010 750 125   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'bài 1: khái niệm bệnh, nguyên nhân gây bệnh cây nông nghiệp', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt47p babydragonqa 18-11-2010 338 121   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi tằm', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p daumeoduoicop 27-03-2010 506 102   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi bò sữa', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p daumeoduoicop 27-03-2010 275 83   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi lợn nái ngoại', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p daumeoduoicop 27-03-2010 260 77   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kỹ thuật nuôi dê lai', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p daumeoduoicop 27-03-2010 304 70   Download

 • Tham khảo sách '101 câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp tâp 5', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf120p iamvip01 19-03-2012 114 62   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thức ăn chăn nuôi - thuật ngữ và định nghĩa', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc6p pretty1 23-07-2010 143 57   Download

 • Tham khảo tài liệu '101 câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp tập 4 part 2', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p myxaodon06 26-05-2011 90 31   Download

 • Tham khảo sách 'bệnh phổ biến ở lợn và biện pháp phòng trị (tập 1)', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf162p trua_nang 19-04-2013 68 28   Download

 • Tham khảo tài liệu '101 câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp tập 4 part 3', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p myxaodon06 26-05-2011 78 24   Download

 • Tham khảo tài liệu '101 câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp tập 4 part 4', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p myxaodon06 26-05-2011 67 24   Download

 • Tham khảo tài liệu '101 câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp tập 4 part 5', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p myxaodon06 26-05-2011 77 23   Download

 • Tham khảo tài liệu '101 câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp tập 4 part 6', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p myxaodon06 26-05-2011 81 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'nông nghiệp chăn nuôi - thú quý hiếm part 8', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p yeutocdo 11-03-2011 90 19   Download

 • Tham khảo tài liệu '101 câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp tập 4 part 8', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p myxaodon06 26-05-2011 56 19   Download

 • Tham khảo tài liệu '101 câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp tập 4 part 7', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p myxaodon06 26-05-2011 58 18   Download

Đồng bộ tài khoản