Thuật toán lms

Xem 1-8 trên 8 kết quả Thuật toán lms
 • Xử lý tín hiệu số là một công nghệ tiên tiến đã và đang thay đổi có tính cách mạng trong rất nhiều lĩnh vực , từ những lĩnh vực tổng quát nhất như lọc số , lọc thích nghi sự tương quan giữa các tín hiệu đến việc áp dụng các thuật toán nhanh.

  pdf74p nhq_khtn 12-03-2011 270 114   Download

 • ử lý dữ liệu số là một công nghệ tiên tiến đã và đang làm thay đổi có tính cách mạng trong rất nhiều lĩnh vực, từ những lĩnh vực tổng quát nhất như lọc số, lọc thích nghi, sự tương quan giữa các tín hiệu đến viẹc áp dụng các thuật toán nhanh FFT (Fast Fourier Trasform) hay LMS (Least Mean Square),...

  pdf74p doilan 26-01-2013 90 31   Download

 • Luận án Tiến sĩ toán học: Các phương pháp thích nghi trong lọc nhiễu tín hiệu điện tim tập trung trình bày 3 vấn đề chính: Đo tín hiệu điện tim và can nhiễu; lọc nhiễu bằng các phương pháp thích nghi dựa trên thuật toán LMS và khả năng tăng hiệu quả bằng một giải pháp thay đổi kích thước bước;...

  pdf126p codon_011 02-03-2016 45 13   Download

 • Cân bằng Giới thiệu bộ cân bằng Bộ cân bằng thích nghi Thuật toán LMS Một số vi dụ minh họa + Phân tập Giới thiệu phân tập Phân loại phân tập Ví dụ về phân tập Máy thu Rake + Kỹ thuật Interleaving Tín hiệu thu được thường bị suy giảm và méo do suy hao trên đường truyền Ta dùng bộ cân bằng để khôi phục lại tín hiệu thu giống như tín hiệu khi truyền Thông tin dùng để cân bằng thường được lấy từ các pilot Do kênh truyền thường xuyên,...

  pdf18p muaythai4 29-10-2011 94 19   Download

 • CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 5.1.1. Quang thông: ( Đơn vị Luymen, viết tắt Lm) Quang thông là thông lượng bức xạ từ một nguồn sáng mà mắt người có thể cảm nhận được. 5.1.2. Cường độ sáng I (đơn vị Cadela, viết tắt Cd) 5.1.3. Độ rọi E (đơn vị Lux, viết tắt Lx) Người ta định nghĩa độ rọi E là mật độ quang thông rơi trên bề mặt S mà nó chiếu sáng. Bảng 5.1: Môi trường Ngoài trời, buổi trưa Trời có mây Trăng tròn Độ rọi (Lux) 100.000 2.000 0.

  pdf8p suatuoi_vinamilk 12-07-2011 212 99   Download

 • . CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 5.1.1. Quang thông: ( Đơn vị Luymen, viết tắt Lm) Quang thông là thông lượng bức xạ từ một nguồn sáng mà mắt người có thể cảm nhận được.

  pdf8p meomayhamchoi 27-06-2011 80 41   Download

 • Như đã phân tích từng khối ở trên. Đầu tiên Sensor LM 335 cảm biến nhiệt độ phòng chuyển thành mức điện áp và đưa vào đầu vào cảu mạch lặp. Sau đó nó được đưa vào mạch biến đối chuẩn hoá có phương trình.Nghĩa là có sự tương ứng cứ 1oC thì ứng với 0,1V từ đầu ra này ta đưa vào PLC. Lưu đồ thuật toán mô phỏng hoạt động Bắt đầu

  pdf8p phuoctam41 19-07-2011 40 6   Download

 • Cũng cung cấp nhiều lựa chọn các khóa học. Đây không phảilà công ty muabởiOracle.toàn cầuHọ cũng cung cấp LMSs khách hàng tùy chỉnh. Stam tương tác LMS Một nhà cung cấp một bộ đầy đủ của phần mềm quản lý tài năng, bao gồm quản lý học tập.Ngoài ra cung cấp Epiplex cho tác giả

  pdf11p kennguyen6 07-11-2011 38 3   Download

Đồng bộ tài khoản