Thực tế phát triển du lịch

Xem 1-20 trên 607 kết quả Thực tế phát triển du lịch
 • Cơ sở lý luận về phát triển du lịch biển, thực trạng phát triển du lịch biển tại thành phố Đà Nẵng, định hướng và giải pháp phát triển du lịch biển tại thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 là những nội dung chính trong “Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển du lịch biển Đà Nẵng”. Với các bạn đang học chuyên ngành du lịch thì đây là một bài tham khảo hữu ích dành cho các bạn.

  pdf13p bevi123 06-11-2015 61 24   Download

 • Nội dung luận văn thạc sĩ: Phát triển du lịch theo hướng bền vững ở Quảng Ninh nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận về phát triển du lịch theo hướng bền vững, trình bày một số bài học kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc phát triển du lịch bền vững, đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch Quảng Ninh.

  pdf18p hoa_hong91 23-04-2014 111 50   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo ở Lào Cai trình bày lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo, thực trạng về phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo ở Lào Cai trình, giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo, thực trạng về phát triển du lịch gắn với xóa đói giảm nghèo ở Lào Cai.

  pdf0p manhtien2890 28-05-2014 82 42   Download

 • Mục đích đề tài nhằm làm rõ vai trò, ý nghĩa và thực trạng phát triển du lịch bền vững ở Vườn Quốc Gia Xuân Thủy. Báo cáo đưa ra các đánh giá, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

  doc38p anhcan_codon 06-03-2014 173 38   Download

 • Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên cứu những nội dung cơ bản về du lịch; phân tích quá trình, thực trạng phát triển ngành du lịch tỉnh An Giang để đề ra các giải pháp góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh An Giang đến năm 2020.

  pdf179p lalala04 25-11-2015 45 21   Download

 • Với kết cấu gồm 4 chương "Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia Tam Đảo" giới thiệu đến các bạn những nội dung về cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển du lịch sinh thái, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận. Với các bạn đang học chuyên ngành du lịch thì đây là bài tham khảo hữu ích dành cho các bạn.

  pdf10p bevi123 06-11-2015 52 18   Download

 • Mục đích của luận văn Thạc sĩ Địa lý học: Tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang là nhằm tổng quan về một số cơ sở lý luận và thực tiễn du lịch trên thế giới và Việt Nam, vận dụng vào thực tế phát triển du lịch ở tỉnh Tiền Giang; phân tích tiềm năng, thực trạng, định hướng phát triển du lịch tỉnh Tiền Giang đến năm 2020.

  pdf135p maiyeumaiyeu01 07-07-2016 34 17   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển du lịch khám chữa bệnh; phản ánh, phân tích và đánh giá thực trạng phát triển du lịch khám chữa bệnh tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua; đề xuất một số giải pháp để phát triển du lịch khám chữa bệnh tại thành phố Đà Nẵng thời gian đến.

  pdf26p uocvongxua06 13-08-2015 26 8   Download

 • Từ thực tế phát triển du lịch biển đảo hiện nay, bài viết đi sâu phân tích những thuận lợi và khó khăn, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển du lịch biển đảo bền vững trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf2p bautroibinhyen15 09-02-2017 3 2   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'thực trạng và giải pháp phát triển du lịch ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf44p quanvokiem 09-03-2010 828 306   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển du lịch quốc tế tại Thái Lan và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam nhằm nghiên cứu thực trạng thu hút khách du lịch quốc tế tại Thái Lan. Đánh giá những đường lối và biện pháp mà Thái Lan đã áp dụng để phát triển du lịch quốc tế, từ đó rút ra bài học từ thực trạng phát triển du lịch quốc tế của Thái Lan. Đề xuất những phương hướng để phát triển du lịch quốc tế tại Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf90p pink_12 28-05-2014 93 40   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu chung của luận văn: Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng phát triển du lịch sinh thái tại huyện Kim Bôi, đề ra định hướng và các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển DLST một cách bền vững và có hiệu quả.

  pdf159p 01202750693 30-05-2015 69 38   Download

 • Nội dung Luận văn thạc sĩ Kinh tế: Phát triển du lịch tỉnh Bình Định theo hướng bền vững nhằm hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến du lịch, đánh giá thực trạng phát triển du lịch Bình Định từ năm 2001 đến 2010, rút ra bài học kinh nghiệm phát triển du lịch tỉnh Bình Định theo hướng bền vững.

  pdf26p hoa_hong91 23-04-2014 101 37   Download

 • Nghiên cứu đề tài này nhằm mục đích làm rõ cơ sở lý luận và thực trạng phát triển du lịch biển tại thành phố Đà Nẵng, đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển du lịch biển của thành phố Đà Nẵng.

  pdf13p six_12 15-03-2014 103 32   Download

 • Bài này, tác giả trình bày nội dung của Khái niệm “Du lịch bền vững” và các giải pháp thực hiện phát triển du lịch bền vững. Phát triển du lịch bền vững là xu thế tất yếu của thế giới và Việt Nam. The author tried to describe the concepts of “sustainable tourism” and conducted development solutions of this kind of tourism. Sustainable tourism development is considered inevitable trend of the world and Vietnam.

  pdf3p nguyenvanly01 16-09-2012 115 31   Download

 • Luận văn nhằm đánh giá đúng đắn thực trạng phát triển du lịch, đặc biệt là tài nguyên du lịch huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đề ra các giải pháp có tính định hướng và những giải pháp phát triển du lịch huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi theo hướng bền vững.

  pdf13p six_12 15-03-2014 35 12   Download

 • Tóm tắt luận văn: Phát triển du lịch trên địa bàn huyện Hòa Vang do Nguyễn Văn Chiến thực hiện với nội dung chính là hệ thống hoá các vấn đề lý luận phát triển du lịch, phân tích thực trạng phát triển du lịch trên địa bàn huyện Hòa Vang giai đoạn hiện nay và đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế và thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn huyện Hòa Vang trong thời gian tới.

  pdf26p hoa_hong91 25-04-2014 33 11   Download

 • Khánh Hòa là một trong số ít tỉnh phát triển du lịch nhanh và mạnh ở nước ta. Với nhiều điểm du lịch độc đáo, hấp dẫn, Khánh Hòa đã thu hút khá đông du khách trong và ngoài nước, đem lại nguồn ngân sách đáng kể cho việc phát triển kinh tế quốc dân tỉnh. Trước nhu cầu ngày càng lớn của du khách, du dịch Khánh Hòa vẫn tiếp tục phát triển toàn diện với chất lượng cao.

  pdf12p nganga_02 09-09-2015 46 9   Download

 • Mục tiêu của luận án nhằm phân tích thực trạng phát triển du lịch bền vững từ đó xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu. Sau đây là bản tóm tắt của luận án.

  pdf24p change06 14-06-2016 29 7   Download

 • Du lịch Vịnh Bái Tử Long chiếm vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảo Vân Đồn nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung và là ngành kinh tế chủ đạo trong việc xây dựng mô hình đặc khu Kinh tế hành chính đặc biệt Vân Đồn trong thời gian tới.

  pdf11p bevi123 13-11-2015 24 5   Download

Đồng bộ tài khoản